Implantació d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la docència en Turisme en ensenyament on-line

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0905
Responsable:Francesc González
Equip:Marc Badia, Ramon Ribera, Antònia Valentín
Programa/ Grup/ Institució:UOC - Estudis d'Economia i Empresa, Universitat de Lleida - Departament de Sociologia i Geografia
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2009
Inici:01/03/2009
Finalització:01/03/2010
Finalitzat:

Descripció

El projecte d'innovació es centra en la implantació d’un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) per a ús docent, com a recurs d’aula, acompanyat de la confecció de materials didàctics (guia d'estudis i quadern d'exercicis) aplicades a una assignatura de la Diplomatura de Turisme (Recursos territorials turístics).

El SIG és una integració organitzada de hardware, software i dades geogràfiques dissenyat per gestionar informació georeferenciada per tal de resoldre problemes de planificació i gestió. Es tracta d'un sistema d'informació capac d'integrar, emmagatzemar editar, analitzar, compartir i mostrar aquesta informació. Els SIG permeten als usuaris crear consultes interactives, analitzar la informació espacial, editar dades i mapes i presentar cartogràficament els resultats de les operacions d'anàlisi espacial.

El projecte pilot pretén utilitzar un SIG de software lliure com a eina d'aprenentatge usat per plantejar part de l’avaluació continuada de l’assignatura pilot. El projecte ha de servir per testejar els SIG com a eina docent, especialment en assignatures que tinguin un component d’anàlisi espacial.

Objetius

 1. Introduir un software lliure de SIG per a la formació en entorn virtual.
 2. Crear una guia d'estudis on els estudiants es puguin familiaritzar amb les operacions i rudiments bàsics del SIG.
 3. Crear una guia d'exercicis que permeti als estudiants desenvolupar activitats centrades en el SIG sobre casos pràctics, i a partir dels continguts teòrics de l'assignatura pilot (connectivitat, accessibilitat, models espacials de mobilitat i de difusió en turisme etc.).
 4. Compilar bases de dades d’accés gratuit que tinguin a veure amb els continguts i l’àmbit d’estudi de l’assignatura pilot.
 5. Construir una base de dades específica sobre turisme, a diferents escales i sobre destinacions turístiques internacionals, per tal de proporcionar informació realista i actualitzada.
 6. Proporcionar les eines per a permetre que estudiants i professorat facin consultes i cerques interactives amb el SIG per tal de construir nova informació, reflexionar i solucionar problemes espacials a partir de la mateixa.
 7. Permetre als estudiants i professorat construir mapes senzills per tal de reforcar l'anàlisi de la mobilitat.
 8. Elaborar activitats d'AC basades en la resolució de problemes reals que fomentin la competència del treball en equip.
 9. Exposar i oferir exemples de les potencialitats i aplicacions futures dels SIG (cartografia en entorn web) en combinació amb Google Earth o similars.

Resultats de la cerca

 • Implantar un nou software per a la docència a la UOC (SIG) que ofereix moltes possibilitats per a la docència en gairebé tots els àmbits de la UOC (especialment els pràcticum)
 • Crear diferents bases de dades sobre turisme amb possibilitats d’aplicació a la docència i també a la recerca per part dels grups de recerca que participen en el projecte d’innovació
 • Introduir de forma realista als estudiants i consultors en el camp professional mitjancant l’ús d’una eina comunament emprada en la gestió i planificació turística
 • El treball amb SIG reforcarà les competències de treball en equip dels estudiants
 • Identificar nous usos de cartografia web per a docència basades en les aportacions dels propis usuaris.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació del projectePID (Projecte d'Innovació Docent)
Joan Manuel Marquès
Projecte APLICA
Les assignatures de l'àrea de sistemes distribuits pretenen que l'alumne aprengui els fonaments de l'organització i la construcció dels sistemes distribuits així com les tecnologies que ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Jordi Cabot
Projecte APLICA
Aquest projecte planteja innovacions docents en els graus d'Enginyeries Tècniques i Superior en Informàtica i en el Postgrau en Enginyeria del Programari. Un dels objectius principals ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Carlos Casado
Projecte APLICA
Aquest projecte d'innovació docent pretén planificar i crear un repositori de recursos audiovisuals per a les aules del Graduat en Multimèdia. Els continguts a partir dels quals es creen aquests clips presenten ...