Model d'autoria de Recursos d'Aprenentatge Oberts for Versioning (RAO)

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1103
Responsable:Marcelo Fabián Maina
Equip:Lourdes Guŕrdia Ortiz Albert Sangrŕ Marc Romero Muriel Garreta Domingo
Programa/ Grup/ Institució:Master d'educació i TIC (e-learning) (METIC), eLearn Center, Membres del grup Edul@b (Estudis de Psicologia i educació, Estudis d'informŕtica i multimčdia), Membre de Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temŕtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnolňgics
Convocatňria:2011
Inici:01/03/2011
Finalització:01/03/2012
Finalitzat:No

Descripció

Una interpretació tradicional situa els recursos d'aprenentatge elaborats per experts com a materials tancats, perdurables i subjectes a un procés de producció fragmentat. Aquest enfocament es veu qüestionat des de diferents perspectives:
Pedagògica: noves formes de generar el coneixement implicant nous actors;
Econòmica: processos més flexibles que facilitin la permanent actualització dels continguts en un temps reduït i amb un cost més baix;
Tecnològica: eines que simplifiquen els processos de creació i publicació, facilitant l'elaboració col·laborativa, i permeten la integració d'elements multimèdia.
Sobre la base del model conceptual que articula (Littlejohn, Falconer & Mcgill, 2008) diferents usos de recursos d'aprenentatge (Beetham, 2002) amb un cicle d'aprenentatge (Mayes, 2001), i posant particular atenció a les tendències entorn de la reutilització i reorientació (repurposing) d’aquestos (Bond, Ingram, & Ryan, 2008 ), proposem elaborar un model d’autoria de recursos d'aprenentatge oberts per a produir noves versions (versioning) (Litteljohn, 2003) (RAO). El model a aprofundir es basa en l'autoria d’experts i contempla, tant pedagògica com tecnològicament, un enfocament obert. El model pretén també flexibilitzar els processos de creació i producció, fer ús intensiu de tecnologies de la web 2.0, garantir una fàcil actualització dels continguts, potenciar la incorporació d'altres recursos “en obert”, i sumar la producció dels estudiants, amb l’objectiu final de reorientar, reutilitzar i contextualitzar els materials en una situació d'aprenentatge concreta.
Es realitzarà aquesta experiència d'autoria en suport wiki, en el marc de la reestructuració del (METIC), particularment en l'assignatura de “Fonaments de Disseny Tecno-pedagògic”. La finalitat serà també vincular el material al pla d'aprenentatge a tRAOés de les activitats que articulin el marc conceptual esbossat. El recurs d'aprenentatge, relacionat amb la temàtica de l’assignatura, integrat a una situació d'aprenentatge concreta, s'orientarà a afavorir que els estudiants adquireixin nous coneixements del camp disciplinar i se l’apropiïn des d'una mirada crítica: la identificació de possibles vies de compleció, de qüestionament, d'adaptació del discurs a les necessitats formatives específiques. Aquest treball, realitzat en el mateix espai (wiki) on es presenta el material, tindrà com a resultat les diferents versions que s’hauran anat elaborant del contingut (versioning). El material també serà subjecte a reutilització per a d’altres propòsits en una assignatura de l'especialització del METIC, d'orientació més aplicada.

Objetius

Aquesta proposta s'insereix en el marc de dos projectes europeus en els que participen els membres implicats: Testing an Open Education Resource Framework for Europe (OER Test) i Content Creation Excellence through Dialogue in Education (CONCEDE).

Els objectius concrets de la proposta són:
 • Crear un model d’autoria de recursos d'aprenentatge oberts for versioning (RAO) sostenible que responguin a criteris d'actualització, reorientació, flexibilitat i obertura.
 • Elaborar una guia d'integració dels RAO a un procés d'aprenentatge, a través dels plans d'aprenentatge de l’assignatura.
 • Elaborar una llista de “requeriments” tècnics per a la implementació dels RAO, per a garantir la seva reutilització, actualització i reorientació.
 • Implementar un RAO dintre de l'assignatura “Fonaments del Disseny Tecno-pedagògic” del METIC.
 • Validar l'enfocament dels RAO des de la perspectiva de l’estudiant (motivació i suport a la construcció de coneixements i desenvolupament de competències) en el marc de l’assignatura “Fonaments del Disseny Tecno-pedagògic” del METIC

Resultats de la cerca

 • Model d’autoria de recursos d’aprenentatge for versioning (RAO) que responguin a criteris d'actualització, reorientació, reutitlizació, flexibilitat i obertura.
 • Guia d'integració dels RAO en un pla d'aprenentatge de l'assignatura.
 • Llistat de “requeriments” tècnics per a la implementació dels RAO, per a garantir la seva reutilització, actualització i reorientació.
 • Implementació d'un RAO a l'assignatura “Fonaments del Dissenyo Tecno-pedagògic del METIC.”
 • Validació d'enfocament dels RAO des de la perspectiva de l'estudiant: motivació i suport a la construcció de coneixements i desenvolupament competències.
 • Difusió a congressos i seminaris (post-projecte)
 • Publicació a revistes i/o monogràfics (post-projecte)

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrňnic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
Edició i publicació de Materials Educatius Oberts en l'Educació Superior en línea (OPEN EDUCATION WEEK 2012)PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Maggie Alonso
Projecte APLICA
Establir nous canals d'informació i comunicació entre tutors i estudiants integrats en el procés de matrícula, des de la doble vessant seguent: vídeo: el tutor presenta en forma ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Salvador Climent
Projecte APLICA
Proposta de desenvolupament d'una eina que ajudi al consultor d'una assignatura a realitzar la seva tasca de suport a l'estudiant de manera ràpida i ...