Laboratori online de desenvolupament d'aplicacions i videojocs en dispositius mòbils (telèfons i tablets).

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1112
Responsable:Josep Jorba Esteve
Equip:Josep Prieto Blázquez (JP) Enric Mor Pera (EM) Antoni Pérez Navarro (AP) Xavier Vilajosana Guillén (XV)
Programa/ Grup/ Institució:Graus en Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia. Postgrau en Disseny i Programació de Videojocs
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2011
Inici:01/03/2011
Finalització:01/03/2012
Finalitzat:

Descripció

En els graus d’Informàtica, Telecomunicació i Multimèdia, i postgraus relacionats, els estudiants necessiten obtenir competències en entorns heterogenis de dispositius mòbils. Aquestes competències s'assoleixen en diferents assignatures dels programes relacionades amb el desenvolupament en dispositius mòbils, la usabilitat i interacció home-màquina, el desenvolupament de videojocs; però també, i molt especialment en els projectes finals de programa.
En aquest punt cal destacar que conèixer els principis de funcionament del món mòbil, és fonamental pels estudiants ja que els dispositius mòbils, són una part molt important del panorama actual de sistemes informàtics i de telecomunicacions actuals.
Per això, en aquest projecte es proposa el desenvolupament d’un prototip de laboratori remot de treball online per a que els estudiants puguin desenvolupar l’aprenentatge en disseny i desenvolupament d’aplicacions en diverses plataformes del mercat com ara: Android, iOS (Iphone/Ipod), Symbian (Nokia) y els diferents dispositius de tipus Tablet (Android, Ipad). El projecte no demana cap compra de dispositius hardware, ja que alguns d’ells ja es troben disponibles als estudis, sinó que es centra en el desenvolupament del concepte de laboratori remot i la infraestructura de programari necessària. L’objectiu final és construir una prova pilot de laboratori en una de les plataformes mòbils finals.
Aquest laboratori no només ajudarà als estudiants, sinó també als professors i consultors implicats, ja que cada dispositiu mòbil i cada sistema operatiu té les seves pròpies característiques i sovint es fa difícil la relació estudiant-consultor. Si estudiants i consultors tinguessin accés als mateixos aparells i entorns de desenvolupament, es resoldrien molts d’aquests problemes. A més, així s’evitaria que l’estudiant hagués de disposar del seu propi dispositiu.
L’estudiant (i el consultor) tindran un entorn en el qual podran dissenyar, implementar i provar les aplicacions mòbils concebudes sobre diferents dispositius reals. Aquests processos es realitzaran mitjançant una arquitectura client-servidor, on els dispositius físics seran supervisats per uns servidors. Els estudiants i consultors podran fer-ne ús durant les franges horàries habilitades del laboratori o del dispositiu concret. Aquesta gestió es farà a través d’un programari que controlarà el stock de dispositius disponibles i permetrà la seva reserva per un futur ús.

Objetius

La nostra proposta es concreta en els següents objectius:
  • Proporcionar als estudiants un laboratori remot online per l’accés a múltiples dispositius mòbils físics.
  • Permetre l’ús de múltiples dispositius mòbils heterogenis d'una forma compartida i planificada (Gestió horària i de reserves).
  • Facilitar als consultors la detecció de les principals mancances dels estudiants pel què fa als aspectes del desenvolupament de les seves competències en entorns mòbils físics reals.
  • Assegurar la possibilitat d'un aprenentatge continuat, amb disponibilitat 24/7 dels recursos físics i virtuals.
  • Potenciar l’aprenentatge de l'estudiant amb dispositius físics reals.
  • Utilitzar aquest entorn en assignatures, i treballs finals dins dels nous graus de l'EEES. Concretament, en les assignatures relacionades amb àrees de desenvolupament mòbil, arquitectura de computadors i sistemes operatius, usabilitat e interacció, així com el desenvolupament de videojocs (postgrau propi).
  • Generar un article que permeti descriure l’experiència d’innovació docent desenvolupada.

Resultats de la cerca

Els dos principals resultats esperats són:
  • Un prototip del Laboratori remot online de gestió i interacció amb els dispositius mòbils.
  • Accions de difusió del projecte i de les idees concebudes en la creació del laboratori per e-Learnning de desenvolupament per dispositius mòbils.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació resultats del projectePID (Projecte d'Innovació Docent)
Joan Manuel Marquès
Projecte APLICA
El projecte proposa implementar un entorn de treball genèric que permeti recollir i monitoritzar dades de funcionament de cadascun dels components que ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Utilitzar un SIG de software lliure com a eina d'aprenentatge per plantejar part de l'avaluació continuada de l'assignatura pilot. Servirà per testejar els ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Iolanda García
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un entorn d'aprenentatge flexible adaptat a les característiques dels estudis de Doctorat, associades a l'assoliment de competències per a...