Creació i Edició de Materials Didàctics al Núvol

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1110
Responsable:Enric Mor
Equip:Núria Ferran Ferrer, Laia Blasco Soplón, Roger Griset Miró, Francesc Santanach Delisau
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicacio, Tecnologia Educativa: Serveis per l'Aprenentatge, Gestió de Continguts
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2011
Inici:01/03/2011
Finalització:01/03/2012
Finalitzat:

Descripció

La finalitat del projecte és disposar d’una eina integrada a l’aula per a la creació de material didàctic i per a la reutilització dels continguts ja existents amb l’objectiu de generar nous recursos d’aprenentatge. Aquesta eina permetrà que els processos de producció de continguts educatius siguin més flexibles, ràpids i directes sense deixar però d’ajustar-se al model dels materials didàctics de la UOC i a les principals fases del procés editorial: d’elaboració, correcció, edició, manteniment i actualització. Es vol doncs incorporar a aquest procés els avantatges de la creació en línia i de les eines CMS (Content Management System) com ara wikis (vegeu per exemple Wikieducator - http://wikieducator.org) o altres eines en línia de creació i gestió de continguts.
L’eina ha de comptar amb unes plantilles bàsiques i altres elements prefixats per a la redacció dels materials i per la importació de continguts existents. Els autors no haurien d’enfrontar-se amb sintaxis complexes com les dels wikis o el HTML i XML, ni haver-se de preocupar pel disseny i la forma que tindran els materials. Mitjançant plantilles i elements estructurals prefixats, és possible una edició simple i guiada dels continguts, una interacció més clara entre els diferents actors implicats en el procés editorial i també una posterior automatització de la maquetació final que, a la vegada, pot ser diferent en funció del format i el suport de sortida requerit.
Per altra banda, l’eina i les plantilles definides tindran en compte tant les diferents etapes del procés editorial (creació, correcció, edició, manteniment i actualització) com el seu ús docent a les aules i el seu lligam amb les activitats d’aprenentatge integrant, d’aquesta manera, els materials en la pròpia activitat.
Aquesta eina serà fàcilment integrable al campus virtual de la UOC, a d’altres LMS (Learning Management System) i a diferents CMS com ara repositoris de materials de recerca i docència en obert o repositoris temàtics educatius existents actualment a la xarxa.
Els materials didàctics que es crearan amb aquesta eina estaran en línia, en format web, però a causa de què molts estudiants encara valoren molt positivament el paper per estudiar, s’inclourà la conversió del contingut en un format i disseny preparat per ser imprès (com per exemple PDF) o visualitzable en dispositius diversos (mòbils, tablets o ebooks).

Objetius

L’objectiu principal d’aquest projecte és la creació/adaptació d’una eina de gestió de continguts en línia i la definició de plantilles per a la creació i actualització de materials didàctics en el context d’una aula. Aquesta eina ha de permetre el disseny i l’elaboració de recursos docents, la seva actualització al llarg del temps i la visualització automàtica dels continguts en diferents formats. L’eina ha de facilitar que els diferents actors del procés editorial treballin col•laborativament en l’elaboració del material i en la seva edició i actualització.

A més d’aquest objectiu principal, altres objectius específics del projecte són:

1) Creació de materials didàctics per a una assignatura. En el pilot del projecte s’encarregarà un crèdit de materials didàctics d’una assignatura del Màster en Aplicacions Multimèdia de la UOC. Aquests materials ja estan pressupostats i no van a càrrec del projecte.
2) Utilització del contingut generat en una aula. D’aquesta manera es prova en un entorn real l’eficàcia de l’eina i a més s’incorporen els aspectes d’ampliació del contingut, manteniment correcció d’errades i cóm els estudiants visualitzen els continguts i aquests s’integren en les activitats.
3) Estudi comparatiu entre models d’encàrrec i elaboració de materials didàctics. Model col•laboratiu de la gestió de continguts en línia respecte al model tradicional basat en l’encàrrec.
4) Elaboració d’una guia metodològica per a l’elaboració de materials en línia. En aquest projecte els diferents actors del procés editorial hauran de treballar conjunta i col.laborativament mitjançant l’eina. A partir de l’experiència en el projecte s’elaborarà una guia de recomanacions.

Resultats de la cerca

Els resultats del projecte han de permetre disposar d'una eina usable i eficient integrada a l’aula que realment permeti la creació de materials didàctics, la seva actualització al llarg del temps i la seva adequada visualització en pantalla d’ordinador, pantalla de dispositiu i en format paper.

A més a més, s’obtindran els següents resultats:

1. Un mòdul didàctic per a l’assignatura “Disseny d’Interfícies Interactives” del Màster en Aplicacions Multimèdia creat utilitzant l’eina. Es disposa del presupost per a l’encàrrec del crèdit d’autoria i, per tant, no va a càrrec del projecte d’innovació docent. Aquest mòdul es publicarà en obert en el repositori institucional.
2. Un informe derivat del disseny i de l’experiència de la prova pilot, complementat amb l’avaluació posterior d’aquesta prova. S’inclou tant la creació de materials com la utilització dels materials creats en un aula.
3. Un estudi de benchmarking de les eines per editar i gestionar continguts i materials didàctics.
2. Una guia o documentació́ de la metodologia docent i de les aplicacions pedagògiques que ha de tenir una eina per a la creació de materials didàctics i la seva edició i actualització en línia, així com la seva utilització en una aula d’una assignatura.
4. Articles en revistes d’impacte i ponències presentades en congressos nacionals i internacionals dels camps de gestió de continguts, documentació i ’interacció persona-ordinador, on es publiquin i difonguin els resultats d’aquest projecte.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
Edició i publicació de Materials Educatius Oberts en l'Educació Superior en línea (OPEN EDUCATION WEEK 2012)PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Cristina Laplana
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un sistema que permeti que la informació acadèmica rellevant arribi de forma dinàmica i automatitzada a l'agenda de l'estudiant.
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Carme Sauri
Projecte APLICA
Ens proposem la introducció del llenguatge audiovisual en els processos de formació de col·laboradors que es porten a terme des de l'operatiu gestió de l'acció docent.
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Javier Melenchón
Projecte APLICA
Elaboració d'una taula de mescles virtual interactiva com a recurs docent amb l'objectiu de què l'estudiant pugui obtenir competències que, fins ara, només es poden adquirir mitjancant la presència física en un estudi de...