UOC social interaction

Categoria:Projectes d'innovació 2007 - 2010
Codi de projecte:IN-MTR1006
Responsable:Oficina Oberta d'Innovació
Equip:Pablo Lara (Director), Begoña Gros, Xavier Mas, Jose López(coordinador), David Maniega, Martínez, J.A
Tipologia:
Finalitzat:No

Descripció

En aquest projecte s'ha desenvolupat un sistema de monitorització de xarxes socials dins d'una comunitat virtual d'aprenentatge. En una primera fase es va desenvolupar un estudi en el qual es van trobar correlacions entre el nivell de participació en xarxes socials entre els estudiants i el seu rendiment acadèmic. A partir d'aquest estudi, es van definir certs indicadors de participació a la xarxa com ara: nivell d'autoritat, nivell d'interès, nombre de relacions i nombre de discussions en les quals s'ha participat, entre d'altres. A partir d'aquests indicadors es pretén oferir un suport tecnològic al docent, qui podrà recolzar-se en l'anàlisi gràfic i numèric de les relacions dins la comunitat d'aprenentatge, per millorar la seva qualitat docent i oferir més suport al procés d'aprenentatge dels estudiants.

Objetius

 • Desenvolupament d'un sistema de monitorització i anàlisi de xarxes socials integrat al campus de la UOC.

   

 • Donar un sistema que permeti una navegació lliure dins de les diferents opcions que aquest ofereix, amb la possibilitat d'accedir a diferents nivells de detall de la informació desitjada.

   

 • Oferir la posibilitat de que el docent pugui observar el comportament social de l'estudiant i la seva relació amb el seu rendimient acadèmic.

Resultats de la cerca

 • Definició d'indicadors de participació dels membres d'una comunitat virtual d'aprenentatge.

   

 • Sistema gràfic de visualització de les interaccions dels membres de la comunitat i dels fils de discussió generats dins de l'activitat d'aprenentatge.

   

 • Anàlisi de l'activitat a la xarxa dins de períodes temporals predeterminats, que permeten al docent observar de forma gràfica l'evolució del comportament dels membres de la comunitat d'aprenentatge.

   

 • Personalització dels elements del graf de xarxa (nodes i enllacos) amb informació particular dels membres de la comunitat, això permet la visualització d'informació general i específica en una mateixa pantalla de forma ràpida i efectiva.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associatsProjectes d'innovació 2007 - 2010
Oficina Oberta d'Innnovació
Entorn de visualització de la xarxa social de coneixement generada pel professorat, investigadors i professionals de la UOC. La xarxa és generada dinàmicament per un motor de cerca que rastreja diversos contenidors de continguts i articles del món.
 
Projectes d'innovació 2007 - 2010
Oficina Oberta d'Innovació
Es una eina concebuda per a dur a terme processos d'avaluació de competències transversals online al llarg dels diferents itineraris d'una titulació.
Projectes d'innovació 2007 - 2010
Oficina Oberta d'Innovació
Projecte experimental que consisteix en la creació d'una plataforma de teleformació per a l'aprenentatge actiu per mitjà de dispositius mòbils, basat en la veu IP com a element unificador i dinamitzador del procés formatiu.