UOC Poll

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_038
Responsable:Christine Appel
Equip:Joseph Hopkins Lluc López Vidal Christian Moya Toni Mangas
Programa/ Grup/ Institució:Escola de Llengues, Tecnologia Educativa, Arts i Humanitats
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

Proposem fer servir software per a fer enquestes anònimes de tal manera que el consultor es dirigeixi als estudiants de la seva aula fent servir preguntes curtes amb respostes de “multiple choice” i pugui recollir així amb rapidesa i agilitat informació sobre el progrés d’aprenentatge dels estudiants. Contemplem en un inici que aquest tipus de preguntes poden ser sobre 

a) continguts de l’assignatura per a que el consultor tingui feedback ràpid sobre com els estudiants estan entenent o assimilant els continguts. 

b)factors afectius/motivació per a saber si els estudiants estan satisfets amb l’assignatura mentre encara hi ha temps d’adreçar problemes, a més de plantejar temes per a dinamitzar l’aula. 

c) estratègies d’aprenentatge i gestió del temps per a esbrinar si els estudiants estan seguint els ritmes desitjables, seguint les instruccions donades i fent servir els materials adequats de forma òptima. Les preguntes també poden funcionar com a recordatoris “camuflats” que ajudaran a l’estudiant a fer una millor gestió dels seu temps. 

L’estudiant al rebre la pregunta respon seleccionant una de les respostes possibles i després de enviar-la pot veure el nombre i la proporció de “vots”/respostes fetes per cada opció per els companys. Al ser anònimes les enquestes esperem que els estudiants responguin amb sinceritat, i es motivin a respondre-les per la curiositat de veure els resultats dels “vots”/respostes acumulats. Amb aquests missatges que es responen amb rapidesa (la resposta és una selecció entre2-5 opcions) i proporcionen un feedback immediat sobre les respostes la intenció és proporcionar al consultor més informació sobre l’experiència que estan tenint els estudiants amb l’assignatura, compartir aquesta experiència entre els estudiants i fomentar debats o diàleg a les aules sobre els temes que sorgeixin de les enquestes. Si enviem aquestes enquestes per missatgeria instantània als telèfons mòbils dels estudiants que així ho desitgin , esperem crear un lligam més estret amb l’aula i combatre l’abandonament que és un problema que patim a la UOC degut al perfil dels nostres estudiants.

Objetius

Els principal objectiu de la proposta és crear una manera ràpida i àgil per a recollir feedback de com estan seguint l’assignatura els estudiants des d’un punt de vista de continguts i també afectiu. Amb aquesta informació el consultor podrà millorar la qualitat i el moment idoni per les seves intervencions a l’aula tractant les necessitats específiques dels estudiants. 

El segon objectiu és reduir els nivells d’abandonament de les següents maneres: a)amb un aula que ajuda a dinamitzar b) fent arribar missatges al telèfon mòbils dels estudiants que estiguin d’acord c) donant suport a l’estudiant a fer una millor gestió del seu temps d’estudi.

Resultats de la cerca

El producte final és l’eina que es compondrà del widget a l’aula i el sistema d’enviament a Smartphones. S’avaluarà el funcionament de l’eina i l’ús que els consultors poden fer d’aquesta. L’eina tindrà dos interfícies, la del consultor per a poder introduir la pregunta (editor), i la dels estudiants (votacions/respostes) que veuen la pregunta i responen de forma anònima. Una vegada els estudiants han contestat poden accedir a veure els resultats de les respostes dels altres companya de classe. La interfície de l’estudiant ha de ser accessible des de la web i des de dispositius mòbils. S’estudiarà la viabilitat de crear accés des de dispositius mòbils per a l’editor per al consultor.

Estudiarem i recollirem dades sobre els següents punts: 

- Quina és la freqüència òptima per l’enviament d’aquestes enquestes
- Quin tipus de contingut és el més adient
- Percepcions del estudiants
- Usabilitat de les interfícies de l’editor i l’eina de votacions/respostes.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Laia Blasco
Projecte APLICA
Aquest projecte vol treballar sobre la narrativa transmèdia en un laboratori associat a les assignatures de Fotografia digital, Vídeo i Narrativa interactiva del Grau. Estudiarem la seva aplicació didàctica i crearem els...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Isaac Gonzàlez
Projecte APLICA
Eina col•laborativa que afavoriria l'aprenentatge dels materials i lectures del curs, i llur autoavaluació, mitjancant QUIZZES. Els alumnes seran els generadors i usuaris de les preguntes, i rebran feedback avaluatiu a través de l'eina.