BB-Debats

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_007
Responsable:Isabel Guitart
Equip:Jordi Conesa Anna Elena Guerrero Juan Antonio Mangas Enric Mor
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica,multimèdia i telecomunicacions, tecnologia educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

L’avaluació dels debats virtuals és un procés altament qualitatiu i poc objectivable. A més el seguiment del flux de les converses pot ser difícil en entorns virtuals amb un gran nombre d’estudiants. L’objectiu d’aquest projecte és crear una eina que permeti superar aquests problemes, donant suport als docents en l’avaluació de les aportacions dels estudiants als debats virtuals. Per tal d’assolir aquest objectiu es proposa crear una eina d’intel•ligència de negoci que faciliti al docent copsar tota la informació relativa a un debat virtual de formà integrada i gràfica. Des d’aquesta vista es podrà navegar per obtenir informació sobre la participació d’un estudiant en el debat: els seus missatges, diferents indicadors clau que serveixin de suport per avaluar objectivament la seva feina... 

Els beneficis de l’eina proposada són una reducció del temps necessari per realitzar l’avaluació de les contribucions als debats virtuals, objectivar-ne els criteris d’avaluació i ajudar a evitar omissions o possibles errors, ja que mostrarà tota la informació de les aportacions de cada estudiant de forma agrupada i permetrà navegar per cadascuna de les seves aportacions a partir d’aquí. 

La importància dels debats en les aules és la creació de coneixement arrel de les discussions dels estudiants dirigides i coordinades pels docents. A més, el recull d’articles i de casos pràctics relacionats amb la temàtica de l’assignatura permet ampliar i complementar els recursos d’aprenentatge i mantenir-los actualitzats semestralment. Això fa que els debats tinguin un pes rellevant dins les activitats de l’assignatura.

Objetius

El principal objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’una eina d’intel•ligència de negoci per simplificar l’avaluació quantitativa i qualitativa de les aportacions que realitzen els estudiants en els debats virtuals.
 
Aquest objectiu implica les següents accions: 

  • Avaluar l’ús dels actuals phpBB fòrums per detectar les limitacions que presenta alhora de fer l'avaluació de les intervencions dels debats virtuals. 
  • Analitzar la viabilitat d’incorporar noves funcionalitats en els actuals phpBB fòrums per proporcionar informació durant la realització dels debats virtuals com: el nombre d’intervencions fetes per estudiants, la cerca de paraules claus en el text de les intervencions o la puntuació de les intervencions entre els estudiants.
  • Especificar els requeriments d’una eina d’intel•ligència de negoci per donar suport als docents en el seguiment i l’avaluació de les intervencions dels estudiants en els debats virtuals.
  • Dissenyar i posar en marxa una eina d’intel.ligència de negoci per donar suport als docents en l’avaluació dels debats virtuals integrada als phpBB fòrums.
  • Realitzar una prova pilot de l’eina en el Màster en Business Intelligence i en el Postgrau en Interacció Persona-Ordinador.
  • Analitzar els resultats de les proves pilot i estudiar la viabilitat d’usar l’eina en altres màsters dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.
  • Elaborar una guia docent per l’avaluació dels debats virtuals i l’ús de l’eina creada.

Resultats de la cerca

El principal resultado del proyecto es el desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocio integrada en los phpBB foros para realizar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones de los estudiantes en los debates virtuales.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Julià Minguillón
Projecte APLICA
L'assignatura d'Estadística (o assignatures, donat que s'imparteix en diferents estudis de la UOC) és un element clau per entendre els conceptes d'experiment, recollida de mostres, anàlisi...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Santi Caballé
Projecte APLICA
Aquest projecte pretén virtualitzar part de l'aprenentatge col•laboratiu de la UOC a partir d'oferir l'opció de seguir en format vídeo els debats i discussions dels fòrums de la UOC. La plataforma de referència per les ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Víctor Sánchez
Projecte APLICA
L'EEES suscita moltes reflexions sobre la docència, l'aprenentatge i l'avaluació del coneixement de l'estudiant. Segons les seves línies essencials, l'estudiant ha de convertir-se en el protagonista principal de tot el ...