TeVeo: del TExt al VídEO - Una eina senzilla per crear recursos educatius en vídeo a partir dels seus homòlegs textuals

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_041
Responsable:David Bañeres
Equip:Robert Clarisó Jordi Conesa David Gañan Santi Caballé
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica,multimèdia i telecomunicacions
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

Com a Professors responsables d’assignatura en els estudis EIMT, alguna vegada ens ha interessat fer un vídeo o podcast per explicar conceptes complexos (resolució de diferencials, disseny de circuits, funcionament d’un algorisme,...), o per aclarir algun concepte o dubte. El problema és trobar autors que tinguin la capacitat de fer aquest material didàctic i fer-ho en un temps raonable. Encara que avui en dia existeixen eines per l’edició i manipulació de vídeos, aquesta tasca no és simple. Generar i publicar un vídeo no acostuma a ser una tasca ràpida i moltes vegades s’acaba necessitant els serveis d’un professional per editar el vídeo. A més, el producte final és poc flexible, donat que no es poden realitzar canvis incrementals: si es vol modificar, s’ha de tornar a començar des de zero. 

L’objectiu d’aquest projecte és crear un prototipus d’eina que faciliti la creació d’un vídeo a partir d’un guió i elements multimèdia (vídeos, imatges, ...) associats a cada punt del guió. El resultat serà un vídeo on s’expliquin els diferents passos del guió i que es podrà visualitzar dins de l’aula o bé descarregar i visualitzar en diferents dispositius (entre d’altres, dispositius mòbils) els diferents passos descrits en el guió. 

Tal i com s’ha comentat abans el vídeo generat s’haurà de poder visualitzar en qualsevol mitjà i dispositiu. Això és podrà fer atacant el problema des de dues perspectives diferents. La tria d’una o altra s’establirà durant el projecte en funció de les eines disponibles. Les dues possibilitats seran: 

1) Generar un vídeo continu en un format estandarditzat, com per exemple flash. Això permetria la visualització del vídeo en diferents dispositius, ja que gairebé tots ells poden tractar amb aquest format, o bé
2) no generar un vídeo continu, sinó un recurs d’aprenentatge que conté tots els passos descrits en el guió per separat. El reproductor permetrà reproduir les etapes de forma separada o contínua molt semblant a un menú interactiu d’un vídeo DVD.

Sigui quin sigui el camí seguit, és important fer notar que en el guió es proporcionarà la descripció en format text per cada idioma que vulguem internacionalitzar el recurs, i que l’eina, per defecte , transformarà a àudio utilitzant una eina text-to-speech. Creiem que aquesta característica pot ajudar molt a autors que no es senten capaços de gravar les descripcions en format àudio i també redueix els costos de traducció. 

En resum, els beneficis d’aquest projecte són múltiples: 1) Simplificació de l’edició de recursos d’aprenentatge multimèdia en format vídeo; 2) facilitat en la modificació dels recursos (ja que l’eina permet editar la descripció o elements multimèdia d’una etapa evitant la gravació de nou de tot el recurs); 3) la reducció de costos en temps i diners en l’edició dels materials didàctics; 4) l’accessibilitat, ja que l’estudiant podrà descarregar-lo en algun format estàndard de vídeo i visualitzar-lo en qualsevol dispositiu; 5) facilitat per indexar els vídeos pel seu contingut, ja que tenim una transcripció textual de tota la informació que hi apareix; 6) facilitat d’internacionalització, ja que es pot emmagatzemar la informació textual en diferents idiomes.

Objetius

  • Proporcionar una eina per crear automàticament recursos multimèdia en format vídeo a partir de la combinació de recursos educatius textuals i recursos multimèdia.
  • Facilitar la reproducció dels materials multimèdia generats, ja sigui:
    - Proporcionant una eina de reproducció d’aquest recursos multimèdia per poder-lo afegir a les aules.
    - Generant els recursos multimèdia en formats estàndards que puguin ser reproduïts en qualsevol dispositiu/entorn (com per exemple flash).
  • Facilitar la creació de materials multimèdia en format vídeo a tot tipus d’usuaris, fins i tot, sense coneixements tècnics.

Resultats de la cerca

• Creació del sistema de creació i reproducció de recursos multimèdia en format vídeo. Aquest sistema estarà format per tres subsistemes:

I. Sistema d’edició que permetrà als autors editar els guions del recurs d’aprenentatge.
II. Sistema de reproducció dels recursos d’aprenentatge realitzat amb l’eina anterior.
III. Sistema de generació dels recursos d’aprenentatge en format estàndard perquè pugui ser visualitzat en qualsevol dispositiu i per qualsevol entorn.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Sònia Marín
Projecte APLICA
Es permetrà que les diferents acreditacions, que no requereixen signatura manuscrita, puguin ser impreses des de qualsevol xarxa territorial de la UOC, nacional o internacional, eliminant l'exclusivitat d'emissió per ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Teresa Sancho
Projecte APLICA
En general,els estudiants d'enginyeria tenen forca dificultats a assolir els objectius fixats en les diferents matèries. A distància i en línia, la metodologia d'aprenentatge i el perfil dels estudiants (persones adultes...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Takako Otsuki
Projecte APLICA
L'objectiu del projecte és desenvolupar una eina destinada a la pràctica virtual d'escriptura dels caràcters emprats a les llengues xinesa i japonesa. Aquesta eina es podrà fer servir ...