Computació distribuida aprofitant recursos dels alumnes

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_016
Responsable:Joan Manuel Marquès
Equip:Àngel Juan Helena Rifà Josep Jorba Daniel Lázaro
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica,multimedia i telecomunicacions
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

La majoria d’estudiants de la UOC disposen d’un o més ordinadors connectats a Internet continuadament o durant força hores del dia. En l’ús normal que en fan només utilitzen un percentatge petit dels seus recursos (CPU, RAM, disc, ample de banda). Aquests recursos estan desaprofitats i es podrien utilitzar en benefici d’assignatures del grau d’informàtica. Uns exemples de possibles usos són: 

• Disposar d’una plataforma de computació on executar aplicacions que requereixin molt càlcul, com ara algorismes de factorització per tal d’exemplificar la robustesa dels criptosistemes que s’expliquen a l’assignatura de Criptografia.
 
• Disposar d’una plataforma d’execució distribuïda real on executar aplicacions de les assignatures de xarxes o sistemes distribuïts en condicions reals de xarxa (latència, ample de banda,etc.) i de càrrega dels ordinadors. 

• Estudis comparats de característiques i rendiment d’ordinadors, per assignatures d’arquitectura de computadors. 

• Experimentació amb màquines virtuals. Les màquines virtuals cada vegada estan més presents en els sistemes informàtics (p.ex. són la base de la infraestructura de les diferents plataformes de computació en Cloud). 

En aquest projecte es pretén crear un entorn d’execució genèric i fàcilment adaptable, que es pugui instal•lar en els ordinadors dels estudiants de la UOC i que serveixi per a desplegar-hi diferents tipus d’aplicacions per a satisfer les necessites que acabem d’esmentar. 

Els sistemes de computació voluntària (p.ex. BOINC) i de cloud computing (ex. màquines virtuals) tenen objectius semblants als que es proposen en aquest projecte d’innovació. La idea és estudiar aquestes solucions i veure com es poden adaptar les tecnologies que utilitzen per a poder usar-les en les situacions docents que hem explicat anteriorment. També caldrà tenir en compte les implicacions de seguretat (per evitar mals usos de l’entorn ja que estarà accessible des d’Internet) i dels aspectes de privadesa.

Objetius

  • Disposar d’una plataforma que ofereixi a les assignatures un entorn de test més real, més heterogeni o amb més capacitat que fer les execucions en el propi ordinador de l’alumne o en servidors de la UOC.
  • Creació d’un entorn per a desplegar programes en ordinadors dels estudiants de la UOC garantint la seguretat i privacitat tant de l’alumne que envia l’execució com del que ofereix el seu ordinador per a que s’hi faci l’execució.

Resultats de la cerca


• Creació de l’entorn d’execució definit anteriorment 

• Documentació que expliqui com instal•lar i utilitzar l’entorn d’execució: descripció arquitectural, tutorial, FAQ 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Jordi Amorós
Projecte APLICA
Donar la possibilitat de seleccionar els usuaris per a enviaments massius d'una forma còmode mitjancant desplegables, evitant així errors en la manipulació d'aquesta mena de dades.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Christine Appel
Projecte APLICA
Aquest projecte està orientat a proporcionar als estudiants de llengues estrangeres a la UOC la oportunitat de comunicar-se i practicar la llengua que estan aprenent amb parlants nadius ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Javier Melenchón
Projecte APLICA
Elaboració d'una taula de mescles virtual interactiva com a recurs docent amb l'objectiu de què l'estudiant pugui obtenir competències que, fins ara, només es poden adquirir mitjancant la presència física en un estudi de...