TELL ME - Sistematització de la gestió dels processos de captació, accés i docència de l'European Certificate in e-Learning Course Design and Teaching

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:IN-PIG0813
Responsable:Lluïsa Costa
Equip:Albert Sangrà, Marta Ferrusola, Marga Franco
Programa/ Grup/ Institució:Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i Institut Internacional de Posgrau
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Comunicació i processos de gestió
Convocatòria:2008
Inici:15/09/2008
Finalització:15/09/2009
Finalitzat:No

Descripció

Des de l'abril de 2007, i dins l'Àrea d'E-Learning de l'Institut Internacional de Posgrau, i vinculat als Estudis de Psicologia i Ciències de l'educació, s'ofereix, per primera vegada un curs d'especialització en una llengua que no és ni el català ni el castellà. Es tracta de l'European Certificate in E-Learning Course Design and Teaching, l'únic adrecat a estudiants espanyols i estrangers, procedents de l'àmbit professional de l'educació i l'ensenyament i que s'imparteix íntegrament en llengua anglesa. Aquest curs consta de 20 crèdits ECTS i es cursa en dos semestres acadèmics. 

A diferència d'altres cursos en català i castellà, l'especificitat de l'idioma ha originat que els seus processos de gestió acadèmica i d'atenció als estudiants es duguin a terme de forma manual i a banda dels processos de gestió establerts a la institució. 

Això, no només alenteix i dificulta enormement qualsevol gestió habitual, des de conèixer les dades de matricula, passant per l'actualització de l'expedient acadèmic o emetre i enviar el títol corresponent, fins a obtenir dades de rendiment acadèmic o de satisfacció de l'estudiant. També ha generat, en les dues edicions desenvolupades fins ara, un cúmul d'incidències, errades i malsentesos que sempre han acabat afectant els propis estudiants, amb el conseguent afegit de mala imatge per a la nostra institució.

Es per aquest motiu, que des de l'experiència d'aquesta titulació, sembla encertat procedimentar i documentar, en definitiva, elaborar un veritable suport que sigui sostenible per als diferents processos en què es veu immers un estudiant UOC (captació, accés, matrícula, docència, titulació) que estableix la seva relació amb la UOC per mitjà de la llengua anglesa, per bé que els resultats d'aquest projecte es podran generalitzar a d'altres idiomes.

Igualment, aquests resultats han de ser molt útils per al desenvolupament d'un veritable Campus Virtual en anglès, que ara per ara, es troba en estat molt incipient.

Objetius

El principal objectiu és procedimentar, documentar i modelitzar tots els processos de gestió que conclouen amb l'obtenció del títol corresponent a l'European Certificate in E-Learning Course Design and Teaching, per tal de garantir la qualitat dels processos i la satisfacció dels estudiants, de la mateixa manera que succeeix en les titulacions de postgrau en català o castellà. 

Aquest objectiu general el podem desglossar en objectius més concrets:
  • Definir clarament els circuits interns, identificant les necessitats i dificultats del seu desenvolupament en una llengua estrangera, establint les responsabilitats i la distribució de tasques, permetent l'anticipació i evitant treballar per reacció a la demanda.
  • Endrecar els processos implicats: màrqueting, captació, accés, atenció a l'estudiant (SAC, tutorització), matriculació, gestió acadèmica (codificació dels programes, expedient, expedició de títols...) i gestió docent (gestió d'aules, avaluació, anàlisi de rendiment acadèmic, explotacions de dades...) i dotar-los de la documentació necessària per tal de donar resposta àgil, ràpida i satisfactòria en llengua anglesa.
  • Incorporar definitivament les assignatures que composen el Certificate als processos de gestió existents, prescindint de qualsevol procés manual.
  • Millorar i ampliar el campus en anglès (menús, botons, espais equivalents, aplicacions, servei d'ajuda informàtica).
  • Abastant una dimensió molt més amplia, oferir el projecte com a pilot de cara a l'objectiu d'internacionalització de la UOC i la seva gestió acadèmica i docent, per tant els resultats no es reduirien tan sols als cursos Certificate aquí referenciats.
  • Captar estudiants internacionals, tot impulsant la difusió del curs en l'àmbit internacional i en els espais especialitzats: publicitat, conferències, papers, web externa...

Resultats de la cerca

S'espera una millora rellevant en l'atenció dels estudiants, disminuint el nombre de queixes per aquest motiu, com també una davallada d'incidències vinculades a les errades de gestió sofertes fins a la data.

Indirectament, es preveu disposar d'una anàlisi i una documentació que permetrà encarar els accions formatives en altres llengues de manera molt més informada, i amb més possibilitats d'èxit.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Santi Caballé
Projecte APLICA
Es vol proporcionar una eina basada web que doni ple suport a l'assignació dels encàrrecs docents, mitjancant, primer, la identificació i mesura de la càrrega real de totes i cada una de les tasques que porta a terme el ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Ferran Gifra
Projecte APLICA
El projecte vol corregir totes les deficiències que provoca la gestió manual del lliurament de les PACs a l'aula corresponent, on deixin d'utilitzar-se les bústies i quedi endrecada la gestió del lliurament de les ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Cristina Laplana
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un sistema que permeti que la informació acadèmica rellevant arribi de forma dinàmica i automatitzada a l'agenda de l'estudiant.