Introducció de l'audiovisual en la formació de col·laboradors

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:IN-PIG0812
Responsable:Carme Sauri
Equip:Sergi Martínez, Gestió de l'acció docent (GAD)
Programa/ Grup/ Institució:Gestió de l'acció docent - Àrea d'operacions de gestió docent
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Comunicació i processos de gestió
Convocatòria:2008
Inici:15/09/2008
Finalització:15/09/2009
Finalitzat:No

Descripció

Ens proposem la introducció del llenguatge audiovisual en els processos de formació de col·laboradors  que es porten  a terme des de l'operatiu gestió de l'acció docent. Volem comencar aquesta introducció a través de la realització de dos vídeos que farem servir en la formació dels examinadors i dels col·laboradors externs que fan de responsables de seu d'avaluació respectivament.

La utilització dels recursos audiovisuals en els processos de formació i comunicació és avui un fet molt generalitzat. La imatge en moviment permet una receptivitat dels continguts que a hores d'ara es demostra molt més eficac i motivadora que el document escrit, especialment en el cas de  col·lectius que realitzen la seva tasca com a col·laboradors externs i que són susceptibles de tenir limitacions de disponibilitat de temps. 

Els continguts i la descripció de tasques que treballem en la formació d'examinadors i de col·laboradors externs responsables de seu, presenten unes característiques de concreció molt adequades per comencar aquesta tasca de transformació i innovació  dels llenguatges de comunicació en la formació de col·laboradors respecte als que hem estat utilitzant fins ara: el document escrit, el suport telefònic i la presencialitat, recursos que avui en dia es mostren insuficients i obsolets per aconseguir l'objectiu d'una bona formació d'aquests col·lectius i per tant minimitzar la quantitat d'errors i incerteses derivades de les mancances actuals d' aquest  procés.

Objetius

  • Aconseguir una major receptivitat dels continguts de la formació.
  • Minimitzar els errors en la realització de les tasques, fet que es deriva de les limitacions actuals del procés de formació.
  • Fer que el procés  de formació d'examinadors i col·laboradors externs responsables de seu sigui més àgil i motivador.
  • Facilitar la formació continuada dels  col·lectius implicats.
  • Iniciar la incorporació dels continguts de la formació de col·laboradors a nous llenguatges de comunicació.

Resultats de la cerca

Realització de dos vídeos destinats a examinadors i col·laboradors externs responsables de seus d'avaluació.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Sònia Marín
Projecte APLICA
Es permetrà que les diferents acreditacions, que no requereixen signatura manuscrita, puguin ser impreses des de qualsevol xarxa territorial de la UOC, nacional o internacional, eliminant l'exclusivitat d'emissió per ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Imma Ferrer
Projecte APLICA
Es busca un sistema únic d'atenció de queixes, amb una eina que permeti la interrelació amb altres sistemes d'atenció (atenció de consultes o atenció d'incidències informàtiques), i que sigui útil per a tots els ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Bàrbara Morral
Projecte APLICA
Creació per a l'espai del portal "Treballa amb nosaltres" un suport audiovisual que expliqui els elements d'atractiu per a integrar-se a l'equip de la UOC (pla estratègic, valors, cultura, eixos recerca, diversitat, gènere, beneficis socials, etc).