Introducció de l'audiovisual en la formació de col·laboradors

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:IN-PIG0812
Responsable:Carme Sauri
Equip:Sergi Martínez, Gestió de l'acció docent (GAD)
Programa/ Grup/ Institució:Gestió de l'acció docent - Àrea d'operacions de gestió docent
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Comunicació i processos de gestió
Convocatòria:2008
Inici:15/09/2008
Finalització:15/09/2009
Finalitzat:No

Descripció

Ens proposem la introducció del llenguatge audiovisual en els processos de formació de col·laboradors  que es porten  a terme des de l'operatiu gestió de l'acció docent. Volem comencar aquesta introducció a través de la realització de dos vídeos que farem servir en la formació dels examinadors i dels col·laboradors externs que fan de responsables de seu d'avaluació respectivament.

La utilització dels recursos audiovisuals en els processos de formació i comunicació és avui un fet molt generalitzat. La imatge en moviment permet una receptivitat dels continguts que a hores d'ara es demostra molt més eficac i motivadora que el document escrit, especialment en el cas de  col·lectius que realitzen la seva tasca com a col·laboradors externs i que són susceptibles de tenir limitacions de disponibilitat de temps. 

Els continguts i la descripció de tasques que treballem en la formació d'examinadors i de col·laboradors externs responsables de seu, presenten unes característiques de concreció molt adequades per comencar aquesta tasca de transformació i innovació  dels llenguatges de comunicació en la formació de col·laboradors respecte als que hem estat utilitzant fins ara: el document escrit, el suport telefònic i la presencialitat, recursos que avui en dia es mostren insuficients i obsolets per aconseguir l'objectiu d'una bona formació d'aquests col·lectius i per tant minimitzar la quantitat d'errors i incerteses derivades de les mancances actuals d' aquest  procés.

Objetius

  • Aconseguir una major receptivitat dels continguts de la formació.
  • Minimitzar els errors en la realització de les tasques, fet que es deriva de les limitacions actuals del procés de formació.
  • Fer que el procés  de formació d'examinadors i col·laboradors externs responsables de seu sigui més àgil i motivador.
  • Facilitar la formació continuada dels  col·lectius implicats.
  • Iniciar la incorporació dels continguts de la formació de col·laboradors a nous llenguatges de comunicació.

Resultats de la cerca

Realització de dos vídeos destinats a examinadors i col·laboradors externs responsables de seus d'avaluació.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Marín
Projecte APLICA
Creació de recursos didàctics en podcast de vídeo i àudio amb l'objectiu d'analitzar l'aplicació d'aquests recursos a situacions de u-learning (aprenentatge en qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb dispositius ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Cristina Laplana
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un sistema que permeti que la informació acadèmica rellevant arribi de forma dinàmica i automatitzada a l'agenda de l'estudiant.