Informacions acadèmiques a l'agenda

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:IN-PIG0810
Responsable:Cristina Laplana
Equip:Tecnologia educativa
Programa/ Grup/ Institució:Comunicació amb els estudiants
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Comunicació i processos de gestió
Convocatòria:2008
Inici:15/07/2008
Finalització:15/07/2009
Finalitzat:No

Descripció

Desenvolupament d'un sistema que permeti que la informació acadèmica rellevant arribi de forma dinàmica i automatitzada a l'agenda de l'estudiant.

Objetius

  • Informar els estudiants de dates acadèmiques clau per mitjà de l'agenda (reforcar la informació).
  • Establir l'agenda com a calendari únic per l'estudiant.
  • Rendibilitzar les possibilitats informatives de l'agenda.
  • Informar l'estudiant de forma personalitzada i centralitzada.
  • Establir l'agenda com a calendari únic per la gestió.
  • Agilitar el manteniment de les informacions vinculades a calendari de les diferents secretaries.

Resultats de la cerca

  • Els estudiants veuran a través de la seva agenda no només informacions lligades a la docència sinó a questions acadèmiques rellevants. Per exemple: a banda de poder veure en quina data s'ha de lliurar una PAC, també podrien estar informats de les dates en què han triat fer les proves finals d'avaluació o dels terminis de matrícula.
  • S'espera augmentar el valor que l'agenda aporta a l'estudiant i millorar l'experiència com a usuari del Campus facilitant-li tota la informació que li pot ser d'interès en una única plataforma.
  • Reducció i optimització del nombre d'hores destinades al manteniment dels diferents calendaris acadèmics.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentacióPIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Carme Sauri
Projecte APLICA
Ens proposem la introducció del llenguatge audiovisual en els processos de formació de col·laboradors que es porten a terme des de l'operatiu gestió de l'acció docent.
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Jaume Casanovas
Projecte APLICA
La Fitxa de l'Estudiant s'ha acabat convertint en la peca clau de l'atenció que reben els estudiants, ja que en ella es recull tota la informació que fa referència a la seva vida acadèmica, dades personals, consultes, ...