Projecte eCOACH: sincronia temporal en l'aprenentatge del coaching

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1027
Responsable:Pilar Ficapal
Equip:Nuria Renom, Maria Mañé, Francesc Remolí, Francesc Santanach
Programa/ Grup/ Institució:Programes Oberts / Institut Internacional de Postgrau
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:No

Descripció

eCOACH és un Projecte d'Innovació Docent per desenvolupar un programa de formació virtual  en Coaching. Impulsat des de Programes Oberts (IIP),  el programa s'adreca a estudiants de Postgrau o que estiguin cursant l'últim curs de llicenciatura que vulguin formar-se en competències directives, així com a emprenedors, empresaris, directius i responsables d'equips i de projectes a l'empresa.

El principal objectiu del Projecte eCOACH és experimentar en el disseny i el desenvolupament d'una metodologia específica que permeti la potenciació de la capacitació professional en l'àmbit del coaching a través de l'e-learning introduint elements de sincronia temporal.   Es proposa en aquest sentit, la posada en marxa d'una experiència pilot en el primer curs de l'itinerari formatiu, Introducció al coaching.  

La metodologia del curs es fonamenta en la participació i escolta activa, i en l'experimentació de les noves habilitats per part dels participants, que permetin un procés permament de revisió, remodelació i reformulació de les seves necessitats i capacitats.
El disseny metodològic es recolza en l'adaptació d'aplicacions informàtiques preexistents o en el seu desenvolupament que permetin la complementarietat entre asincronia i sincronia.  

En aquest sentit es proposen:
  • Eines asíncrones per a l'enregistrament en imatge i so de converses un-a-un.
  • Eines síncrones per a la interacció entre els alumnes, un-a-un:  per a la realització de exercicis de rol (coach i client) i posterior gravació. 
Aquestes eines han de permetre l'entrenament de l'autoobservació i el desenvolupament d'habilitats. A través del seu ús es farà l'avaluació formativa dels participants.

Tot i que el model a distància de la UOC es basa en l'asincronia, l'aplicació de la sincronia en el curs d'Introducció al coaching aporta millores significatives en l'adquisició de competències com:
  • Ser capac de discernir entre els diferents nivells d'escolta i practicar-los per tal de distingir les incoherències entre el llenguatge verbal i corporal.
  • Empatia versus els altres
  • Adquisició de tècniques concretes que fomentin la comunicació verbal, que permetin positivitzar el contingut dels missatges i crear un ambient de confianca per fer més fluida la comunicació.

Objetius

  • Implementar una metodologia ad-hoc  que permeti capacitar als participants en coaching a través de l'ús d'eines tecnològiques adaptades als requeriments formatius.
  • Dissenyar una metodologia que combini i permeti experimentar amb eines síncrones amb convivència amb eines asíncrones.
  • Desenvolupar una aplicació que permeti la interacció interpersonal o capacitat del sistema per a què els participants en la comunicació puguin interactuar entre sí amb o sense coincidència temporal, segons ho requereixi l'activitat.

Resultats de la cerca

  • Itinerari formatiu en coaching amb una metodologia amb presència d'elements d'asincronia i sincronia
  • Experiència pilot

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Pep Torn
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un projecte d'innovació en l'àmbit del servei de referència i d'atenció a l'usuari de la Biblioteca de la UOC mitjancant la definició i implementació d'un servei de referència sincrònic (xat)...
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Àngels Novoa
Projecte APLICA
Crear un nou espai de Notícies per als estudiants basat en ...
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Jordi Amorós
Projecte APLICA
Donar la possibilitat de seleccionar els usuaris per a enviaments massius d'una forma còmode mitjancant desplegables, evitant així errors en la manipulació d'aquesta mena de dades.