BioWave: ús d'eines Web 2.0 per fomentar la col·laboració interdisciplinar entre Màsters biotecnològics i biosanitaris.

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1029
Responsable:Francesc Saigí
Equip:Angel Juan Perez (professor UOC), Daniel Riera (professor UOC), Alícia Aguilar (Professora associada UOC), Àlex Sánchez (Consultor UOC), María Jesús Martínez (professora UOC), María A. Huertas (professora UOC), Ferran Gifra (gestió UOC), Bernardo Ruíz (gestió UOC), Pau Fonseca (Consultor UOC), Toni Pons (Consultor UOC), Margarita Serra (Consultora UOC), Ignasi Sebastià (Consultor UOC), Isidre Fàbregues (Consultor UOC), Núria Mach (Consultora UOC).
Programa/ Grup/ Institució:Àrea de Ciències de la Salut
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:

Descripció

Desenvolupar una plataforma virtual amb tecnologia Web 2.0 que integri Google Wave [http://wave.google.com/help/wave/about.html] i aplicacions 2.0 de Google Apps (Calendar, Docs, Reader, etc...) per fomentar la col·laboració entre estudiants i docents del Màster en Bioinformàtica i Bioestadística (Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació) i el Màster en Telemedicina i el Màster en Nutrició i Salut (ambdós del Programa de Ciències de la Salut). Els estudis en l'àmbit biosanitari i biotecnològic s'enfronten a molts dels reptes inherents als projectes d'investigació, que requereixen dissenys sofisticats i aplicacions intensives en recursos informàtiques, amb resultats sovint difícils de mesura de forma directa. La manca de dades és un altre dels desafiaments comuns en que s’enfronten aquests estudis, que redueix el poder estadístic de les avaluacions, sobretot quan es tracta de poblacions petites i estudis fets a distància. Hi ha enfocaments estadístics per superar les dades que falten, però són poc utilitzats, complicats, i sovint no formen part del programari general. Estudis interdisciplinaris de col·laboració podrien ajudar a superar aquestes dificultats. La proposta inclou l'ús d'aquestes eines en el desenvolupament col·laboratiu i en xarxa de Projectes Fi de Postgrau/Projectes Fi de Màster que impliquin la participació d'estudiants i docents de diferents Màsters de l'àmbit biotecnològic i biosanitari.

La proposta també inclou l'ús d'aquestes eines per fer una major difusió externa de l'oferta formativa de la UOC en l'àmbit biotecnològic i biosanitari, mitjancant la creació d'un Portal dinàmic amb informació i continguts en obert relacionats amb els àmbits descrits (e.g.: projectes desenvolupats pels nostres estudiants, enllacos a empreses i institucions col·laboradores, calendari d'esdeveniments acadèmics i científics, etc.).

Objetius

Els principals objectius de la proposta són:
  • Dotar als Màsters en Bioinformàtica i Bioestadística, Telemedicina i Nutrició i Salut d’un Context Virtual amb accés a les eines Web 2.0 Google Wave i aplicacions 2.0 de Google Apps per dur a terme Projectes Fi de Postgrau/Projectes Fi de Màster de forma col·laborativa i en xarxa.
  • Fomentar la col·laboració entre estudiants i docents de diferents Màsters UOC de l'àmbit biotecnològic i biosanitari per el desenvolupament col·laboratiu en xarxa de Projectes Fi de Postgrau/Màster mitjancant l'ús d'eines Web 2.0, concretament, Google Wave com a eina d’interconsulta com a recurs bidireccional i multidireccional, i aplicacions 2.0 de Google Apps per la compartició en xarxa de recursos electrònics i demés.
  • Augmentar la visibilitat a la Xarxa de l'oferta formativa en l'àmbit Biotecnològic mitjancant l'ús de les eines abans esmentades per desenvolupar un Portal dinàmic amb exemples de Projectes Fi de Postgrau/Màster, enllacos a empreses i institucions col·laboradores, calendari d'esdeveniments (e.g. conferències, seminaris, etc.), fòrums i sessions de debat compartides, etc. La característica diferenciadora d'aquest portal és que al estar basat en tecnologia Google Sites serà fàcilment editable per part dels estudiants i dels docents col·laboradors, de manera que ells podran contribuir de manera activa al seu desenvolupament.

Resultats de la cerca

Els resultats esperats són:
  • Un Portal difonent les bones pràctiques i coneixement general dels tres Màsters implicats en el Projecte amb nous materials formatius resultant dels Projectes Fi de Màster/Postgrau) en xarxa i en obert que sigui d’utilitat per a estudiants de diferents màsters de l’àmbit Biotecnològic.
  • Una plataforma virtual amb accés a diferents aplicacions 2.0 de Google Apps i Google Wave habilitades pel treball col·laboratiu interdisciplinari i en xarxa.
  • Una Memòria Tècnica on es descrigui el coneixement adquirit en el treball col·laboratiu i en xarxa entre estudiants i docents de diferents màsters UOC de l’àmbit biotecnològic i biosanitari.
  • Una Memòria de bones pràctiques docents basades en l’aportació col·laborativa de petits equips d’estudiants interdisciplinaris sota l’orientació i supervisió dels docents.
  • Un mínim de dues publicacions científiques en revistes, llibres i/o congressos d’àmbit internacional on es descriguin i s’avaluen les tècniques, metodologies i experiències associades projecte.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Adolfo Revuelta
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un mapa interactiu on els membres de la comunitat UOC (Alumni, estudiants,...) puguin saber qui viu a prop per tal d'organitzar-se per estudiar, fer actes presencials, fer networking, etc...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
El projecte utilitzarà la geolocalització i els navegadors de realitat augmentada (RA) per a telefonia mòbil per confeccionar una capa de dades de RA ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
David Castillo
Projecte APLICA
Aquest projecte pretén analitzar la idoneitat d'emprar diferents tipologies de vídeos streaming com a recurs d'aprenentatge d'acord amb les característiques...