Millora de la fitxa de l'Estudiant

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:IN-PIG0901
Responsable:Jaume Casanovas
Equip:Toni Manzanares, Lara Alvarez, Jaume Martínez, Patrícia Pérez, Mireia Bertran
Programa/ Grup/ Institució:Servei a l'Estudiant
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Comunicació i processos de gestió
Convocatòria:2009
Inici:01/03/2009
Finalització:01/03/2010
Finalitzat:

Descripció

La Fitxa de l'Estudiant s'ha acabat convertint en la peca clau de l'atenció que reben els estudiants, ja que en ella es recull tota la informació que fa referència a la seva vida acadèmica, dades personals, consultes, incidències, etc. A partir de les dades d'ús de la fitxa podem veure que és una peca bàsica de l'engranatge, durant el 2008 quasi 1.300.000 consultes. 

Han passat més de 4 anys des de la seva creació i si bé en un principi es va cobrir unes necessitats i la informació que mostrava era més aviat reduida, amb la integració de nous elements (campus IB, Postgrau, etc) i usuaris (ara els estudiants de qualsevol iniciativa tenen fitxa) mica en mica ha anat guanyant volum i complexitat, ja que aquesta nova informació s'ha anat afegint com a pedacos, fent més difícil la tasca de consulta per part dels tècnics involucrats en l'atenció. 

Alhora també hi ha molta més gent que la utilitza en el seu dia a dia (sosmatic, tutors, servei a l'estudiant, operacions, economia, accés i matrícula, rectorat, síndic, biblioteca, TGPs, administradors, etc). Per això ha arribat un moment en el que és més que convenient repensar la seva estructura de forma integral per tal de fer-la més usable pels tècnics que la consulten, adaptant-la a les noves necessitats de la institució i poder innovar amb el tracte que s'ofereix, fent-lo més personalitzat i àgil.

Objetius

L'objectiu o raó de ser és millorar l'usabilitat de la Fitxa de l'Estudiant i convertir-la en un referent, que contingui la informació útil per a qui la utilitza, optimitzant el temps de consulta necessari per a fer les gestions pertinents. D'aquesta manera es podrà atendre els estudiants de forma més eficient. 

Resultats que s'espera assolir: 

  1. Millorar la mostra/visualització de la informació.
  2. Poder recuperar determinada informació d'un estudiant a la fitxa de forma destacada, com per exemple en forma d'alertes (ja siguin textuals, amb icones o colors) que mostrin estats rellevants de l'estudiant.
  3. Permetre que determinats grups (com el rectorat) puguin introduir informació sobre els estudiants a través de la fitxa.
  4. Poder detectar allò més important a mostrar de cada procés, però seguint un criteri únic.
  5. Flexibilitzar l'estructura de la fitxa per tal de que pugui admetre modificacions/ ampliacions en un futur sense que això afecti la seva usabilitat.

Resultats de la cerca

  1. El producte final serà una nova Fitxa de l'Estudiant més usable, fàcil de treballar, pensada per a que sigui flexible i pugui assumir noves funcionalitats en un futur.
  2. L'estudiant podrà rebre un tracte més personalitzat, ja que gràcies a elements com les alertes es podrà veure ràpidament què li pot estar succeint.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Imma Ferrer
Projecte APLICA
Es busca un sistema únic d'atenció de queixes, amb una eina que permeti la interrelació amb altres sistemes d'atenció (atenció de consultes o atenció d'incidències informàtiques), i que sigui útil per a tots els ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Sònia Marín
Projecte APLICA
Es permetrà que les diferents acreditacions, que no requereixen signatura manuscrita, puguin ser impreses des de qualsevol xarxa territorial de la UOC, nacional o internacional, eliminant l'exclusivitat d'emissió per ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Carme Sauri
Projecte APLICA
Ens proposem la introducció del llenguatge audiovisual en els processos de formació de col·laboradors que es porten a terme des de l'operatiu gestió de l'acció docent.