Cerca automàtica d'informació rellevant per respondre les consultes que rep un consultor

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1033
Responsable:Salvador Climent
Equip:Joaquim Moré, José Manuel Rivera, Marta Coll
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Arts i Humanitats, Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:

Descripció

No sempre el consultor té la resposta més adequada a la consulta d'un alumne en el mateix moment en què llegeix el seu missatge. Es possible que vulgui confirmar i verificar la informació que li donarà; altres vegades vol complementar-la amb informació addicional i actualitzada, i també es dóna el cas en què el consultor no sap la resposta i la cerca en una font de referència. D'altra banda, al consultor li interessa saber si la consulta ja s'ha formulat, amb la qual cosa li seria útil tenir la resposta que en el seu dia ell mateix, un altre consultor o un alumne van donar. La feina de donar una bona resposta suposa temps per al consultor, doncs és possible que hagi de consultar vàries fonts d'informació, amb la qual cosa ha de pensar en planificar la recerca i en filtrar la informació essencial.

El projecte que presentem pretén estalviar-li temps i feina al consultor, facilitant-li la feina de respondre la consulta de la manera més òptima. L'objectiu principal és que el consultor tingui l'opció d'accedir, amb un sol clic, a una unitat textual amb informació útil per respondre el dubte. Les unitats textuals, que correspondrien als anomenats contextos (snippets) d'un cercador, es poden trobar en els materials didàctics, en els fòrums, que són espais on els alumnes plantegen els seus dubtes i coneixen les respostes dels seus companys i del consultor, i també en fonts de coneixement disponibles a Internet. La finalitat principal és trobar la resposta en la unitat textual. Ara bé, si aquesta no es troba, el consultor veurà unitats textuals amb informació útil per donar la millor resposta.

Objetius

Els objectius del projecte són:
  1. Facilitar la feina dels consultors.
  2. Implementar en un context real de comunicació asíncrona un estudi basat en una teoria linguística.
  3. Conèixer les estratègies comunicatives més frequents dels estudiants i dels consultors.
  4. Tipificar les consultes i tipificar les respostes.
  5. Seleccionar la resposta més adequada segons el tipus de consulta.
  6. Conèixer de manera automàtica els continguts focalitzats en les consultes. Si són elements localitzats als materials didàctics o bé són continguts evocats o derivats d'aquests però no estan explícitament presents en els materials.
  7. Avaluar la proposta i, en cas de que els resultats siguin bons, fer-ne difusió publicant articles i presentant el projecte en congressos especialitzats en e-learning.

Resultats de la cerca

Els resultats del projecte afectaran la rendibilitat del consultor i la qualitat de la seva feina. El consultor podrà accedir de manera ràpida a unes unitats d'informació que li seran útils per donar una resposta òptima. A més, de manera indirecta, tindrà la possibilitat d'ampliar els seus coneixements i actualitzar-los. La presentació d'unitats d'informació actualitzades també afavoreix una actitud crítica per part del consultor i pot descobrir, per exemple, aspectes controvertits en el moment actual que no ho eren en el moment en què el consultor els va aprendre. Això pot enriquir el contingut de la resposta, per la qual cosa tant el consultor com l'alumne poden sortir-ne afavorits. D'altra banda, amb la consideració dels fòrums com a camp de cerca de possibles respostes, és possible que els alumnes tinguin un paper actiu en l'actualització dels coneixements del seu consultor.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació resultats del projectePID (Projecte d'Innovació Docent)
Marta Coll-Florit
Projecte APLICA
Explotar les possibilitats del llibre electrònic per fomentar la lectura en VSO i l'aprenentatge de llengues. Es crearà una metodologia i un programari per a la generació de llibres ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep M. Batalla
Projecte APLICA
Estendre l'ús del feedback personalitzat a les proves d'avaluació continuada. Realització d'una APP per a tablet que permeti al docent descarregar-se totes les PAC de l'assignatura, corregir-les amb anotacions digitals i enviar-les totes al RAC.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Roig Telo
Projecte APLICA
Creació d'un repositori de materials audiovisuals en brut amb llicència CC per a què els estudiants de CA desenvolupin competències vinculades a diverses assignatures relacionades amb la ...