Eina de treball col·laboratiu basada en la gestió del coneixement: Fòrum de Discussió

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0725
Responsable:Santi Caballé
Equip:Santi Caballé
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2007
Inici:10/09/2007
Finalització:10/09/2008
Finalitzat:

Descripció

Desenvolupament complet d’una eina que doni ple suport al treball col·laboratiu, i en especial al procés de discussió, que complementi i/o substitueixi els espais de fòrum i debat de les aules de la UOC. L’eina es desenvoluparà a partir de la plataforma CLPL1.

Objetius

  • Identificar els indicadors més rellevants que permetin modelar correctament les interaccions dels participants en els diferents processos de discussió que es generen a la UOC.
  • Identificar la informació més apropiada a presentar als participants i consultors en termes de consciència, realimentació i monitorització.
  • Oferir als participants una completa gestió de la informació i coneixement extret de les interaccions dels propis participants que potencii la seva participació.
  • Oferir als consultors una monitorització exhaustiva de la dinàmica del treball col·laboratiu així com la possibilitat de modelar el perfil dels participants.
  • Introduir tecnologia distribuida a l’eina de treball col·laboratiu per fer front als requisits no funcionals que poden afectar al desenvolupament normal de les activitats d’aprenentatge així com permetre que usuaris sense cap mena d’habilitats tecnològiques puguin participar.
  • Validar les capacitats de la nova eina en les pròpies assignatures de la UOC que es basen en activitats de discussió tant a nivell d’aula com en grups de treball reduits.
  • Avaluar la millora en l'activitat col·laborativa a partir dels processos d'anàlisi d'interaccions introduits.
  • Avaluar la millora en l'activitat col·laborativa a partir de la introducció de tecnologia distribuida.

Resultats de la cerca

S’espera que els processos i dinàmiques de discussió i del treball col·laboratiu en general es potenciin de manera important i esdevinguin més participatius tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, essent aquest darrer resultat el més important que s’espera aconseguir de la proposta presentada. Des del punt de vista del consultor es proporcionarà funcionalitats de monitorització avancades que permetran fer un seguiment i avaluació automatitzats del treball col·laboratiu i individual així com permetrà identificar els diferents perfils dels participants. 

D’aquesta manera es podrà detectar quins participants tenen problemes per assolir els objectius fixats i poder proporcionar el suport adequat en el moment apropiat així com validar el model pedagògic de l’activitat d’aprenentatge col·laboratiu en general.
Per altra part, la introducció de tecnologia distribuida s’espera que aporti un grau de satisfacció molt més elevat durant el procés de discussió a partir d’oferir un entorn més robust, escalable, interoperable i fiable. 

Es portaran a terme també proves pilot del treball en grups reduits (4 o 5 estudiants) per a validar l’eina en el context de l’aprenentatge en equip basat en la resolució de problemes. L’impacte esperat és important ja que afectarà a la majoria de les assignatures dels diferents estudis i programes existents a la UOC.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació projecteEnllaços
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Christine Appel
Projecte APLICA
Aquest projecte està orientat a proporcionar als estudiants de llengues estrangeres a la UOC la oportunitat de comunicar-se i practicar la llengua que estan aprenent amb parlants nadius ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Pau Alsina
Projecte APLICA
Aquest projecte consisteix en la realització d'un wiki (wikimedia) centrat temàticament en el que s'ha donat en anomenar Media Art en l'àmbit artístic internacional. Per un costat, inclou un glossari de termes propis de l'àrea de coneixement, i per..