HANDMATH: Handwriting math recognition

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1034
Responsable:M. Antonia Huertas
Equip:César Córcoles. Àngel Juan, Àgata Lapedriza, Muriel Garreta
Programa/ Grup/ Institució:Professorat de l'àrea de Matemàtiques dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:No

Descripció

L'aprenentatge on-line de les matemàtiques té, entre d'altres, una dificultat afegida al cas presencial: l'escriptura de la notació matemàtica amb ordinador. L'escriptura amb teclat és adequada per llenguatges lineals, però no pel llenguatge no lineal de les matemàtiques. En aquest cas, a més, els signes són molt diferents i molts més dels del teclat habitual. Les dues solucions actualment utilitzades per adaptar l'ús dels ordinadors personals a la notació matemàtica són les seguents:

  • Escriure amb el llenguatge LaTex, consistent en comandes en escriptura lineal, que després es compilen permetent una visualització en notació matemàtica. Tenim un exemple en l'eina d'escriptura de fórmules del correu UOC.
  • Dibuixant les fórmules usant una paleta de símbols que un processador converteix en fórmules. L'editor de fórmules de Microsoft Word n'és un exemple, i és utilitzat pels estudiants de la UOC per escriure i enviar com adjunts les activitats que contenen notació matemàtica.


Ambdues solucions resulten complicades al comparar-les amb la facilitat d'escriure notació matemàtica a mà i, per tant, una dificultat extra pels estudiants de la UOC.  D'altra banda l'aprenentatge de l'escriptura matemàtica a mà, que és universal, queda completament desatesa.

Actualment els dispositius tàctils de reconeixement d'escriptura (Tablet PC i d'altres) estan cada cop més estesos i tenen un preu més assequible. Alhora, els programaris que permeten el reconeixement de l'escriptura matemàtica a mà comencen a estar disponibles. Per tant, per solucionar els problemes esmentats anteriorment, és interessant investigar dispositius que permeten l'entrada de notacions matemàtiques escrites a mà i, a la vegada, la seva conversió en llenguatge matemàtic processable per l'ordinador.

En aquest projecte proposem estudiar diferents dispositius i programaris ja en el mercat que permetin l'escriptura de notació matemàtica a mà i la seva transformació en llenguatge matemàtic computable. A més, pretenem oferir una proposta viable, si existeix, per a fer una prova pilot amb professorat i estudiants d'assignatures de matemàtiques. 

Objetius

  1. Recopilar informació dels programaris de reconeixement d'escriptura matemàtica a mà i els dispositius tàctils necessaris pel seu ús.
  2. Fer un estudi comparatiu d'un màxim de quatre programaris i quatre dispositius de l'objectiu 1 que siguin factibles d'usar en un entorn virtual com la UOC, amb els estudiants com a usuaris finals.
  3. Fer un estudi de viabilitat d'integració d'algun dels programaris i dispositius mitjancant una prova pilot amb estudiants i professorat.
  4. Fer una proposta tecnològica, si s'escau, per a escriure notació matemàtica a mà amb un punt de treball UOC per estudiants.

Resultats de la cerca

  1. Estudi compartiu de les tecnologies actuals que permeten el reconeixement automàtic de la notació matemàtica escrita a mà, mitjancant ordinador i dispositius de reconeixement tàctils.
  2. Proposta d'una solució tecnològica per al reconeixement de l'escriptura matemàtica en el context del campus virtual de la UOC.
  3. Estudi de la viabilitat d'implementació de la proposta anterior amb estudiants de la UOC (prova pilot).

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Amalia Susana Creus
Projecte APLICA
Proposem implementar un entorn que permet a l'alumnat experimentar dinàmiques i circumstàncies pròpies d'un context professional real en el camp de la comunicació.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Àngels Rius
Projecte APLICA
Interfície de programació pública i mòbil que ofereixi suport a l'organització, documentació i accés d'un conjunt d'eines necessàries per facilitar la integració de nous desenvolupaments (principalment pràctiques i TFC) en plataformes UOC.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Adriana Ornellas/Antoni Roig
Projecte APLICA
Espai virtual que integra eines i recursos per al desenvolupament remot de les diferents etapes del procés de creació de continguts audiovisuals en línia (conceptualització, guió, preproducció, producció i postproducció).