Aplicació d'un software per a la simulació professional en el Practicum del Grau de Turisme

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1040
Responsable:Joan Miquel Gomis
Equip:Francesc González (UOC), Elena Jover (Galileo España), Josep Bellés (Beroni)
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Economia i Empresa, Programa Turisme (UOC) i Beroni
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:

Descripció

La proposta es planteja millorar el procés d'aprenentatge de l'actual Practicum i donar cabuda a les competències específiques del Grau en Turisme per a capacitar professionalment als estudiants. Com a producte resultant, el projecte ha de permetre que l'estudiant sigui capac de crear de forma simulada la seva pròpia empresa turística. Per a dur a terme aquest propòsit s'utilitzarà com a eina de treball un software usat en el mercat per les empreses turístiques del sector.

Aquest software serà proporcionat per Beroni, una de les empreses líders en el mercat espanyol com a proveidor de serveis informàtics a les agències de viatges.
L'objectiu de la proposta és crear una metodologia que permeti a l'estudiant fer una simulació real de creació d'una agència de viatges virtual que l'ha d'obligar a prendre decisions en un entorn real. En aquest procés d'aprenentatge l'estudiant haurà de crear una empresa, definint el seu pla de negoci i concretant els seus productes i serveis a comercialitzar, seleccionant els seus proveidors d'acord amb la seva estratègia de negoci... sempre prenent decisions sobre simulacions basades en el mercat real i aplicant els coneixements previs adquirits en el Grau.

La versatilitat del projecte permet utilitzar diferents metodologies d'aprenentatge (treball individual, treball en equip, rols...) que beneficien la possibilitat de treballar competències transversals i específiques en el marc del grau en Turisme, especialment la iniciativa emprenedora.

Objetius

  1. Adaptar i millorar el Practicum actual (LRU) de Turisme d'acord amb les exigències i necessitats de competències professionalitzadores del nou Grau.
  2. Proporcionar eines realistes que permetin als estudiants treballar en un entorn empresarial turístic mitjancant un simulador que proporciona dades actualitzades dels proveidors del mercat.
  3. Facilitar que el Practicum es converteixi en un camp d'aprenentatge simulat per a la creació d'empreses i organitzacions turístiques.
  4. Crear el material didàctic i docent necessari per al seguiment i avaluació de l'assignatura basat en el procediment de treball que requereix el software.
  5. Elaborar una guia d'estudis per a familiaritzar els estudiants amb els procediments i dinàmiques de treball generades a partir de la utilització del software.
  6. Crear una metodologia docent que impulsi l'esperit emprenedor de l'estudiant.

Resultats de la cerca

El producte final és el projecte docent basat en l'aplicació de software de simulació en el Practicum de Turisme. Això inclou la preparació docent de la base de dades, la formació en la mecànica del software per estudiants i consultors i el disseny d'activitats que s'han de dur a terme per assolir els objectius acadèmics.

Els resultats esperats són els seguents:
  1. Dissenyar i posar en funcionament un simulador professional turístic  i adaptar-lo a les necessitats d'aprenentatge del Practicum.
  2. Assegurar que l'estudiant ha assolit el nivell de competències transversals i específiques esperat del grau durant el projecte. El Practicum es dissenya amb l'objectiu de que l'estudiant pugui demostrar que ha assolit les habilitats i competències més professionalitzadores.
  3. El projecte farà possible que cada estudiant elabori el seu propi web d'empresa turística virtual, seguint la metodologia habitual dels treballs orientats a projecte.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Joan Manuel Marquès
Projecte APLICA
El projecte proposa implementar un entorn de treball genèric que permeti recollir i monitoritzar dades de funcionament de cadascun dels components que ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Marín
Projecte APLICA
L'objectiu del present projecte és experimentar la personalització en els recursos audiovisuals docents. Plantegem la realització de clips amb una part de continguts fixes que estiguin representats per un presentador ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Lourdes Guàrdia
Projecte APLICA
Crear un mètode per dissenyar, planificar i implementar assignatures basades en la personalització dels plans d'aprenentatge dels estudiants mitjancant la ...