Els meus tràmits

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:IN-PIG1017
Responsable:Cristina Laplana
Equip:Jaume Casanovas
Programa/ Grup/ Institució:Informació a l'estudiant, Tràmits acadèmics, Aplicacions
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Comunicació i processos de gestió
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:No

Descripció

Al llarg de la seva vida acadèmica, els estudiants de la UOC es veuran implicats de manera natural en diversos tràmits acadèmics. Els tràmits en què es pot veure implicat un estudiant són de naturalesa, durada i complexitat molt diversa.

Quan l’estudiant inicia un tràmit està manifestant una necessitat que només es veu satisfeta en el moment en què es dóna per finalitzat el tràmit. Mentre el tràmit no es resol genera inquietud i moltes vegades insatisfacció. Aquesta inquietud és produïda no tant perquè el tràmit no es resolgui amb èxit sinó moltes vegades per la manca d’informació durant el transcurs del tràmit i pel desconeixement de quan es donarà per finalitzat.

Actualment, és l’expedient de l’estudiant – i només el d’algunes iniciatives- l’únic lloc on es recull una mínima informació (ja que només és un registre) sobre els tràmits que ha fet un estudiant. D’aquesta manera, els estudiants només tenen una via per resoldre els dubtes que se’ls plantegen al voltant dels tràmits que tenen en curs, adreçant consultes al Servei d’atenció que en ocasions requereixen de la intervenció del backoffice, incrementant-se el temps de resposta i el volum de feina derivada del tràmit.

Els meus tràmits serà un espai de Campus on, de manera molt gràfica i intuïtiva, es mostri la informació al voltant dels tràmits en curs dels estudiants.  Atès que la informació serà dinàmica i canviant segons el moment en què es consulti l’estudiant podrà veure en quin estat es troben en aquell moment els tràmits que té en curs, accedir a informació detallada sobre els estadis completats, discriminar si el següent pas requereix de la seva intervenció, obtenir informació significativa (terminis, possibles incidències) que el permetin contribuir a la resolució amb èxit del tràmit,  accedir a l’històric dels tràmits ja tancats, fer-se una idea clara dels passos que segueix un tràmit fins completar-se i del temps que queda per donar-lo per finalitzat.

Objetius

L’objectiu principal d’aquest projecte és satisfer d’una manera òptima les necessitats d’informació que els estudiants manifesten al voltant dels tràmits en què es veuen implicats al llarg de la seva vida acadèmica. Aquest objectiu fonamental es concreta en els següents:
  • Ampliar i optimitzar la informació que tenen actualment els estudiants al voltant de l’estat dels seus tràmits.
  • Oferir informació dinàmica i personalitzada que aporti valor a l’estudiant sobre un tràmit concret, més enllà de la constatació de que s’ha acceptat o denegat.
  • Possibilitar que de manera ràpida l’estudiant identifiqui:
  1. Quins tràmits té en curs
  2. En quin estat es troben
  3. Idea (aproximada) del temps de resolució final

Resultats de la cerca

Publicació d’un nou espai a Campus que doni informació dinàmica i personalitzada que permeti els estudiants fer el seguiment, comprovar l’estat i tenir una noció del què els queda per completar els tràmits que tenen en curs.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Javier Melenchón
Projecte APLICA
Amb el desenvolupament d'aquest projecte es pretén conceptualitzar, dissenyar, implementar i avaluar l'ús de l'hipervídeo en els processos d'ensenyament-aprenentatge de conceptes complexos a assignatures desenvolupades ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Iolanda García
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un entorn d'aprenentatge flexible adaptat a les característiques dels estudis de Doctorat, associades a l'assoliment de competències per a...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Xavier Vilajosana
Projecte APLICA
Elaboració d'una nova metodologia de pràctiques de les assignatures de l'àrea de TFC de sistemes encastats i per a l'assignatura de Sistemes Encastats basada en la interacció amb ...