Simulacions multimèdia interactives

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0821
Responsable:Roser Beneito
Equip:Antoni Marín, Laura Porta, Javier Melenchón, César Pablo Córcoles, Carlos Casado, Ferran Giménez
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2008
Inici:01/02/2008
Finalització:01/02/2009
Finalitzat:No

Descripció

Aquest projecte consisteix en aplicar les potencialitats de les simulacions interactives als materials didàctics de l'assignatura de Producció i edició de vídeo digital. Això ens permetrà estudiar les característiques que han de presentar les simulacions per tal que resultin útils didàcticament i dur a terme el seu desenvolupament tecnològic.

En concret, es tracta d'estudiar les condicions d'integració del vídeo i animacions 3D en simulacions interactives desenvolupades sobre tecnologia Flash. Aquestes simulacions seran utilitzables, per tant, en una plataforma web com la del campus virtual. D'altra banda l'experiència de la seva realització serà extrapolable a altres assignatures dels estudis o de la universitat.

 

Objetius

Els objectius es concreten en:

  • Generar simulacions que permetin l'experimentació de l'estudiant a les assignatures esmentades, tot treballant amb unes competències definides a priori.

  • Dissenyar la interfície i programar l'aplicació per a permetre les simulacions.

  • Avaluar l'impacte de l'ús de simulacions en relació a la satisfacció i el rendiment acadèmic.

  • Analitzar  les potencialitats didàctiques de les simulacions en entorns virtuals d'aprenentatge.

 

Resultats de la cerca

Els resultats previstos són:

  • Un informe a l'estat de la questió de l'ús de les simulacions en l'àmbit de l'educació superior

  • Les simulacions del material didàctic Producció i edició de vídeo digital

  • Un informe d'avaluació de l'impacte que ha tingut l'ús de les simulacions en termes de satisfacció i de rendiment acadèmic

En un primer moment, evidentment, esperem que els resultats es vegin reflectits en la millora de la metodologia docent de les assignatures implicades i en el rendiment i satisfacció dels estudiants.

L'ús de les simulacions en els materials didàctics millorarà la comprensió, l'aprenentatge de conceptes i l'adquisició d'habilitats relacionades amb la matèria. Amb les simulacions l'estudiant té la capacitat de manipular certes variables que l'ajuden a entendre millor els conceptes que s'estan treballant.

 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Marín
Projecte APLICA
Creació de recursos didàctics en podcast de vídeo i àudio amb l'objectiu d'analitzar l'aplicació d'aquests recursos a situacions de u-learning (aprenentatge en qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb dispositius ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Pilar Ficapal
Projecte APLICA
eCOACH és un projecte d'innovació docent que pretén dissenyar i desenvolupar una metodologia d'aprenentatge en l'àmbit de la capacitació per al coaching. El projecte es basa en la ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep Cobarsí
Projecte APLICA
Desenvolupament d'una eina que, mitjancant una anàlisi qualitativa i quantitativa de les PAC, permeti obtenir automàticament una avaluació prèvia d'una de les competències transversals de la UOC: la utilització correcta ...