Joan Manuel Marqučs
Projecte APLICA
El projecte proposa implementar un entorn de treball genèric que permeti recollir i monitoritzar dades de funcionament de cadascun dels components que ...
Joan Manuel Marqučs
Projecte APLICA
Les assignatures de l'àrea de sistemes distribuits pretenen que l'alumne aprengui els fonaments de l'organització i la construcció dels sistemes distribuits així com les tecnologies que ...