Val-ID
Sistema d'autentificaciˇ d'avaluacions virtuals UOC
Val-ID
Pep Torn
Desenvolupar un sistema d'autentificació que es pugui utilitzar a la UOC amb garanties i que es serveixi de suport en el marc d'avaluació remota.