SELL - Seguiment E-Learning Lògica

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0828
Responsable:M. Antonia Huertas
Equip:Josep M. Humet, Laura López, Enric Mor
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2008
Inici:15/09/2008
Finalització:15/09/2009
Finalitzat:

Descripció

L'aprenentatge de la Lògica en les enginyeries té unes dificultats semblants al de les matemàtiques i un rendiment molt baix. Un tutor que guii a l'estudiant en l'aprenentatge de les estratègies i habilitats a adquirir ajudaria en l'aprenentatge i per tant a millorar el rendiment. En el model UOC i en una assignatura massificada com la Lògica la “tutorització mecanitzada” pot ser la solució.

Les eines informàtiques per l'e-learning de la Lògica no són estàndards (depenen de la notació triada i dels sistemes de regles definits). Es difícil que siguin reusables per a un material didàctic creat independement de l'eina, en particular el nostre material UOC. A més, si les eines d'aquest tipus no estan integrades en el material d'estudi i en la avaluació de l'assignatura els estudiants no les utilitzen.

Proposem desenvolupar una eina integrada amb el material d'estudi i adaptable posteriorment a d'altres materials (reusable),  amb una interfície que no suposi una càrrega afegida per l'estudiant (usable), en català i castellà (multilingue), implementada dins del campus amb l'activitat de l'estudiant i enregistrada i utilitzable com a eina d'avaluació. La reusabilitat, usabilitat e integració en l'avaluació continuada i el seguiment dels estudiants són les principals innovacions de l'eina proposada respecte a les existents.

Objetius

Construir una eina per l'e-learning de la Lògica reusable, multilingue, usable, integrada en el material de estudi i en l'avaluació continuada.

Realitzar una prova pilot de l'eina amb estudiants i analitzar la millora del rendiment en l'aprenentatge dels exercicis relacionats amb els mòduls implementats.

Resultats de la cerca

Els resultats previstos són un conjunt d'eines on-line semiautomàtiques d'assistència a l'aprenentatge de la Lògica (en una mateixa interfície), integrades amb el material d'estudi i recursos didàctics de l'assignatura que ajudin com un tutor on-line a l'estudiant i  que permetin alhora l'avaluació continuada automatitzada.

L'impacte esperat és la millora tant del rendiment de les proves d'avaluació continuada com del rendiment global de l'assignatura, i la creació d'una eina reusable i integrada en l'avaluació continuada per l'e-learning de la Lògica.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Ferran Gifra
Projecte APLICA
El projecte vol corregir totes les deficiències que provoca la gestió manual del lliurament de les PACs a l'aula corresponent, on deixin d'utilitzar-se les bústies i quedi endrecada la gestió del lliurament de les ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Elena Barberà
Projecte APLICA
Aquest projecte sorgeix amb la finalitat de desenvolupar un sistema d'avaluació totalment virtual. Aquesta nova eina es dissenya per ser fiable, econòmica, senzilla i segura; integrant ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Isabel Guitart
Projecte APLICA
En aquest projecte es desenvoluparà una eina d'avaluació integrada als fòrums en línia (phpBB Fòrums) amb la finalitat d'avaluar les aportacions dels estudiants durant el seu procés d'aprenentatge.