Exploració de nous excercicis per a l'estudi de llengues japonesa i xinesa

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:IN- PIG0902
Responsable:José Manuel Rivera
Equip:Takako Otsuki Laia Llorens Pauline Ernest Juan Antonio Recio David Martínez
Programa/ Grup/ Institució:Tecnologia educativa / Estudis d'Arts i Humanitats
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2009
Inici:02/03/2009
Finalització:01/03/2010
Finalitzat:

Descripció

Les assignatures d'idiomes de la UOC fan servir el model de materials didàctics que es va desenvolupar originalment per als cursos de l’ EVIU l’any 2000. Aquest model es fa servir a tots els idiomes des d'aleshores. Durant tot aquest temps s'han detectat una sèrie de mancances i s’han implementat processos de revisió i actualització dels materials originals. Aquestes mancances són especialment complexes en l'ensenyament de llengües com el japonès o el xinès atès les seves necessitats especials.

El Programa de Llengües, el Grup de Recursos per a l'Aprenentatge i Tecnologia Educativa estan treballant en un pilot que vol donar resposta a les mancances tecnològiques de les assignatures de japonès i xinès, concretament les que fan referència a aprendre a llegir i a escriure amb una escriptura diferent de la llatina, a desenvolupar exercicis en els quals els estudiants puguin escriure en xinès i japonès i exercicis que es poden preparar tractant els caràcters xinesos i els sil•labaris japonesos com a lletres i no com a imatges (com passa actualment).

Abans de començar a desenvolupar res volem analitzar què ens ofereix el mercat. L'ensenyament d'idiomes d’aquest tipus a la xarxa és cada dia més popular i, gràcies a això, avui en dia existeix una gran varietat de programes i aplicacions, molts d'ells lliures. Amb aquest projecte, podrem comprovar què s'està fent i què podem aprofitar dins l’entorn de la UOC.

Objetius

L’objectiu és superar les problemàtiques dels materials de xinès i japonès a l’hora de treballar directament amb aquestes escriptures i de crear recursos per afavorir el seu aprenentatge (actualment inexistents). Això es materialitzarà a través de dos objectius concrets: 

- Realització d’un benchmark de productes, recursos i aplicacions ja existents per a aprendre a llegir i escriure en japonès i xinès, exercicis en els quals els estudiants puguin escriure en xinès i japonès i exercicis que es poden preparar tractant els caràcters xinesos i els sil•labaris japonesos com a lletres i no com a imatges. Es faran dos informes com a culminació d’aquest benchmark: un per l’idioma japonès i un altre pel xinès.
 
- Realització d’exercicis exemple d'un curs fent servir els programes o aplicacions seleccionats en l’apartat anterior. Es faran dues maquetes, una pel japonès i una altra pel xinès

Resultats de la cerca

Els documents han de servir de base per al disseny dels nous materials d’idiomes i ens han de permetre conèixer els recursos existents, aprofitar aplicacions i no haver de dedicar recursos per desenvolupar coses que ja existeixen. 

Servirà per posar punt final a les greus mancances tecnològiques i pedagògiques que afecten els materials i l’aprenentatge del xinès i del japonès a la UOC des del seu inici. 

L’estalvi econòmic i de temps al avaluar i reaprofitar eines ja existents pot ser important.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Anna Espasa
Projecte APLICA
El projecte pretén introduir els blogs en l'assignatura Interculturalitat i educació, obligatòria dels estudis de Psicopedagogia, com a eina d'ús habitual per part dels estudiants.
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc Saigí
Projecte APLICA
Projecte transversal i interdisciplinari que pretén fomentar...
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Anna Guerrero
Projecte APLICA
El resultat del projecte serà un Campus accessible des del que tothom pugui accedir i treballar amb igualtat de condicions. El perfil de Postgrau accessible inclourà la plana d'inici, la secretaria, la bústia, les aules, les aplicacions...