Laboratori d'idiomes a l'aula (LaboLang)

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0911
Responsable:Nathalie Bittoun
Equip:Christine Appel (Anglès), Federico Borges (Anglès), David Martínez (Xinès), Takako Otsuki (Japonès), Francesc Santanach (Tecnologia Educativa)
Programa/ Grup/ Institució:Programa de Llengues i Grup de Desenvolupament de Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2009
Inici:01/03/2009
Finalització:01/03/2010
Finalitzat:

Descripció

Labolang es presenta com una eina destinada a treballar i millorar la pronunciació i l'elocució. Hi hauria un espai a l'aula on, de forma directament relacionada amb el pla d'estudis, es penjarien locucions (que anirien des de paraules aillades fins a frases senceres) realitzades per locutors nadius o amb competència similar. Els estudiants les podrien escoltar de forma il·limitada; en un segon pas, les reproduirien, tot gravant-se; en un tercer pas, podrien escoltar primer la locució model i, tot seguit, la seva producció, de manera que la comparació seria immediata i permetria l'autocorrecció, la millora, la detecció dels errors, etc.

També seria necessari que, via gràfic o percentatges, l'estudiant rebés un feedback immediat d'avaluació qualitativa de les seves produccions. En tots els casos, el treball de l'estudiant quedaria gravat, i l'ultima versió seria la que quedaria a l'eina, i que l'estudiant validaria perquè la sentís el consultor. El consultor haurà de poder tenir-hi accés, i escoltar la producció.

Cal preveure la possibilitat que el consultor hi doni feedback, oral i escrit. També cal preveure un espai on el consultor, si ho veu convenient, pugui introduir noves locucions, en funció de les necessitats dels estudiants.

Finalment, caldria poder incloure-hi un sistema de seguiment perquè el consultor pugui comprovar la feina realitzada pels estudiants.
Des del punt de vista tecnològic, es proposa partir dels avencos obtinguts gràcies a la creació de LANGblog.

Objetius

Dins de l'àrea de francès es treballen les competències orals (comprensió i expressió) des del comencament de la implantació de l'assignatura als estudis. Basant-nos en l'experiència d'aquests anys de pràctica, i des de la docència de tots els idiomes que es treballen a la UOC, hem arribat a la conclusió que és una de les parts més difícils de treballar en línia, en dos aspectes principals: interactivitat i perfeccionament de la pronunciació. Pel que fa al segon aspecte, els objectius de LaboLang són:

 • Millorar l'aprenentatge de les competències d'expressió oral en llengues estrangeres, des del simple fonema fins a la modulació de frases complexes.
 • Incorporar a totes les aules una eina adequada per a cobrir l'aprenentatge i el perfeccionament de la pronunciació, l'entonació, la rítmica i la modulació de les produccions orals en llengues estrangeres.
 • Facilitar l'autoavaluació i l'autocorrecció de l'expressió oral en temps real, amb feedback immediat, així com la percepció i presa de conciència de l'aprenentatge.
 • Permetre la correcció, l'ajuda i l'avaluació per part dels docents, de forma asíncrona.
 • Dins del que implica la implantació de l'EEES, permetre, a més a més, una millor avaluació i un millor seguiment/acompanyament de les tasques orals pràctiques.
 • Ser una eina útil en altres assignatures, de cara a preparar exposicions orals, presentacions, etc., per cobrir les necessitats oratòries, que són sovint un entrebanc quan s'ha de parlar en públic.

Resultats de la cerca

 • Nou desenvolupament tecnològic a l'aula.
 • Nova eina amb feedbacks immediats (automàtics) i asíncrons (raonats).
 • Acció formativa específicament focalitzada.
 • Aprofundiment de la metodologia docent de l'oral.
 • Adaptació dels materials a les necessitats del grup-classe.
 • Elaboració d'articles per a la seva divulgació.

Impacte:
 • Creació d'una nova eina per a treballar destreses orals.
 • Millora de l'aprenentatge de les competències orals.
 • Millora de l'avaluació del treball oral.
 • Possibilitat d'adaptar l'eina a altres àmbits i Estudis.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Sergi Martínez, Eva González
Projecte APLICA
Proposta de digitalització dels exàmens per tal de millorar la gestió de les proves, oferir una major flexibilitat als estudiants i contribuir a la política de sostenibilitat de la UOC.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Carlos Casado
Projecte APLICA
Donar solució a les dificultats que tenen els estudiants per fer servir el microblog de l'aula des de dispositius mòbils, oferint la possibilitat de utilizar-la pels treballadors UOC i, ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Joan Miquel Gomis
Projecte APLICA
El projecte té com a finalitat la creació d'una simulació virtual empresarial, basada en un model real, que faciliti l'aprenentatge professional de ...