Ajud@: Sistema d'ajuda a la presa de decisions per docents integrat a les aules

Categoria:PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_048
Responsable:Jordi Conesa
Equip:Isabel Guitart Toni Pérez-Navarro Āngels Rius Gavidia MĒ Elena Rodríguez Gonzalez Ana Elena Guerrero
Programa/ Grup/ Instituciķ:Estudis d'informātica, multimčdia i telecomunicacions
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temātic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnolōgics
Convocatōria:2012
Inici:24/02/2012
Finalitzaciķ:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripciķ


L’objectiu d’aquest projecte és integrar la tecnologia de mineria d’opinió a les aules de la UOC per tal de crear un sistema de suport a la presa de decisions pels professors i consultors. La mineria d’opinions és un conjunt de tècniques i algoritmes que permeten detectar els sentiments i/o opinions que hi ha darrera d’un text, això vol dir, el que sentia/opinava qui va escriure el text en el moment de fer-ho. En aquest projecte s’estimarà informació sobre les opinions i estat d’ànim dels estudiants i es presentarà aquesta informació de manera coherent pels professors i consultors per donar suport a la tasca docent, ja sigui per detectar opinions negatives en vers algun aspecte relacionat amb la docència, com suggeriments de millora.

El tipus d’informació presentada als docents serà de diferent origen i s’obtindrà de diferents fonts. Per una banda s’utilitzaran els fòrums de les aules per extraure les opinions/sentiments dels estudiants. D’altra banda, s’utilitzarà informació sobre l’ús de l’aula de cada estudiant per completar la informació, com per exemple, nombre de connexions, missatges llegits, dates d’entrega... Tota aquesta informació es presentarà gràficament als professors i consultors de l’aula en qüestió. La informació proporcionada a cada tipus d’usuari serà diferent i s’agruparà i resumirà d’acord a diferents indicadors. Els indicadors de la visualització dels consultors seran més immediats (mesura a curt termini) i estaran enfocats a detectar punts de millora en la docència i problemes puntuals. En canvi els indicadors dels professors de l’assignatura (PRA) estaran encaminats a donar una informació global sobre el funcionament de tots els aspectes de l’aula (docència, materials, comunicació, entrega...). Podem dir que el resultat seria un sistema d’intel•ligència de negoci enfocat a professors i consultors.

Objetius

Creació d’una eina d’intel•ligència de negoci que permeti:
  • als consultors veure de forma ràpida l’evolució dels estudiants i detectar potencials problemes, i
  • als professors responsables d’assignatura visualitzar el funcionament global de cadascuna de les seves assignatures i detectar tant punts de millora, com mesures exitoses, com la satisfacció dels estudiants amb els diferents aspectes de la seva docència.

Resultats de la cerca


En aquest projecte es proposa integrar un sistema de mineria d’opinions en les aules de la UOC per donar suport a la presa de decisions dels docents. Les opinions extretes, juntament amb altres dades extretes de l’aula, seran mostrades als docents de manera gràfica en dos quadres de comandament, un per donar suport a la docència a curt termini i l’altre enfocat a donar suport a la docència a mig/llarg termini.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrōnic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Jaume Subirana
Projecte APLICA
El projecte s'orienta a l'explotació de les potencialitats ...
 
PIxG (Projecte d'Innovaciķ Gestiķ)
Mireia Pascual
Projecte APLICA
Actualment des del servei d'audiovisuals de la UOC estem ...
PIxG (Projecte d'Innovaciķ Gestiķ)
Carles Ramírez
Projecte APLICA
Obtenir un registre de dades que ens permetés mesurar amb exactitud la situació de cada procés d'activitat. Alhora també com a necessitat d'establir una metodologia per mesurar, revisar i millorar de manera continuada ...