Ajud@: Sistema d'ajuda a la presa de decisions per docents integrat a les aules

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_048
Responsable:Jordi Conesa
Equip:Isabel Guitart Toni Pérez-Navarro Àngels Rius Gavidia Mª Elena Rodríguez Gonzalez Ana Elena Guerrero
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicacions
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció


L’objectiu d’aquest projecte és integrar la tecnologia de mineria d’opinió a les aules de la UOC per tal de crear un sistema de suport a la presa de decisions pels professors i consultors. La mineria d’opinions és un conjunt de tècniques i algoritmes que permeten detectar els sentiments i/o opinions que hi ha darrera d’un text, això vol dir, el que sentia/opinava qui va escriure el text en el moment de fer-ho. En aquest projecte s’estimarà informació sobre les opinions i estat d’ànim dels estudiants i es presentarà aquesta informació de manera coherent pels professors i consultors per donar suport a la tasca docent, ja sigui per detectar opinions negatives en vers algun aspecte relacionat amb la docència, com suggeriments de millora.

El tipus d’informació presentada als docents serà de diferent origen i s’obtindrà de diferents fonts. Per una banda s’utilitzaran els fòrums de les aules per extraure les opinions/sentiments dels estudiants. D’altra banda, s’utilitzarà informació sobre l’ús de l’aula de cada estudiant per completar la informació, com per exemple, nombre de connexions, missatges llegits, dates d’entrega... Tota aquesta informació es presentarà gràficament als professors i consultors de l’aula en qüestió. La informació proporcionada a cada tipus d’usuari serà diferent i s’agruparà i resumirà d’acord a diferents indicadors. Els indicadors de la visualització dels consultors seran més immediats (mesura a curt termini) i estaran enfocats a detectar punts de millora en la docència i problemes puntuals. En canvi els indicadors dels professors de l’assignatura (PRA) estaran encaminats a donar una informació global sobre el funcionament de tots els aspectes de l’aula (docència, materials, comunicació, entrega...). Podem dir que el resultat seria un sistema d’intel•ligència de negoci enfocat a professors i consultors.

Objetius

Creació d’una eina d’intel•ligència de negoci que permeti:
  • als consultors veure de forma ràpida l’evolució dels estudiants i detectar potencials problemes, i
  • als professors responsables d’assignatura visualitzar el funcionament global de cadascuna de les seves assignatures i detectar tant punts de millora, com mesures exitoses, com la satisfacció dels estudiants amb els diferents aspectes de la seva docència.

Resultats de la cerca


En aquest projecte es proposa integrar un sistema de mineria d’opinions en les aules de la UOC per donar suport a la presa de decisions dels docents. Les opinions extretes, juntament amb altres dades extretes de l’aula, seran mostrades als docents de manera gràfica en dos quadres de comandament, un per donar suport a la docència a curt termini i l’altre enfocat a donar suport a la docència a mig/llarg termini.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Adolfo Revuelta
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un mapa interactiu on els membres de la comunitat UOC (Alumni, estudiants,...) puguin saber qui viu a prop per tal d'organitzar-se per estudiar, fer actes presencials, fer networking, etc...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Jose Antonio Morán
Projecte APLICA
El laboratori virtual experimental es presenta com un primer prototip d'un espai no presencial i on-line on, a través de sessions, es guia completament a l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge. Amb això es pretén, ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Laia Blasco
Projecte APLICA
Aquest projecte vol treballar sobre la narrativa transmèdia en un laboratori associat a les assignatures de Fotografia digital, Vídeo i Narrativa interactiva del Grau. Estudiarem la seva aplicació didàctica i crearem els...