UOC Poll

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:APL_2012_PID_038
Responsable:Christine Appel
Equip:Joseph Hopkins Lluc López Vidal Christian Moya Toni Mangas
Programa/ Grup/ Institució:Escola de Llengues, Tecnologia Educativa, Arts i Humanitats
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2012
Inici:24/02/2012
Finalització:01/03/2013
Finalitzat:No

Descripció

Proposem fer servir software per a fer enquestes anònimes de tal manera que el consultor es dirigeixi als estudiants de la seva aula fent servir preguntes curtes amb respostes de “multiple choice” i pugui recollir així amb rapidesa i agilitat informació sobre el progrés d’aprenentatge dels estudiants. Contemplem en un inici que aquest tipus de preguntes poden ser sobre 

a) continguts de l’assignatura per a que el consultor tingui feedback ràpid sobre com els estudiants estan entenent o assimilant els continguts. 

b)factors afectius/motivació per a saber si els estudiants estan satisfets amb l’assignatura mentre encara hi ha temps d’adreçar problemes, a més de plantejar temes per a dinamitzar l’aula. 

c) estratègies d’aprenentatge i gestió del temps per a esbrinar si els estudiants estan seguint els ritmes desitjables, seguint les instruccions donades i fent servir els materials adequats de forma òptima. Les preguntes també poden funcionar com a recordatoris “camuflats” que ajudaran a l’estudiant a fer una millor gestió dels seu temps. 

L’estudiant al rebre la pregunta respon seleccionant una de les respostes possibles i després de enviar-la pot veure el nombre i la proporció de “vots”/respostes fetes per cada opció per els companys. Al ser anònimes les enquestes esperem que els estudiants responguin amb sinceritat, i es motivin a respondre-les per la curiositat de veure els resultats dels “vots”/respostes acumulats. Amb aquests missatges que es responen amb rapidesa (la resposta és una selecció entre2-5 opcions) i proporcionen un feedback immediat sobre les respostes la intenció és proporcionar al consultor més informació sobre l’experiència que estan tenint els estudiants amb l’assignatura, compartir aquesta experiència entre els estudiants i fomentar debats o diàleg a les aules sobre els temes que sorgeixin de les enquestes. Si enviem aquestes enquestes per missatgeria instantània als telèfons mòbils dels estudiants que així ho desitgin , esperem crear un lligam més estret amb l’aula i combatre l’abandonament que és un problema que patim a la UOC degut al perfil dels nostres estudiants.

Objetius

Els principal objectiu de la proposta és crear una manera ràpida i àgil per a recollir feedback de com estan seguint l’assignatura els estudiants des d’un punt de vista de continguts i també afectiu. Amb aquesta informació el consultor podrà millorar la qualitat i el moment idoni per les seves intervencions a l’aula tractant les necessitats específiques dels estudiants. 

El segon objectiu és reduir els nivells d’abandonament de les següents maneres: a)amb un aula que ajuda a dinamitzar b) fent arribar missatges al telèfon mòbils dels estudiants que estiguin d’acord c) donant suport a l’estudiant a fer una millor gestió del seu temps d’estudi.

Resultats de la cerca

El producte final és l’eina que es compondrà del widget a l’aula i el sistema d’enviament a Smartphones. S’avaluarà el funcionament de l’eina i l’ús que els consultors poden fer d’aquesta. L’eina tindrà dos interfícies, la del consultor per a poder introduir la pregunta (editor), i la dels estudiants (votacions/respostes) que veuen la pregunta i responen de forma anònima. Una vegada els estudiants han contestat poden accedir a veure els resultats de les respostes dels altres companya de classe. La interfície de l’estudiant ha de ser accessible des de la web i des de dispositius mòbils. S’estudiarà la viabilitat de crear accés des de dispositius mòbils per a l’editor per al consultor.

Estudiarem i recollirem dades sobre els següents punts: 

- Quina és la freqüència òptima per l’enviament d’aquestes enquestes
- Quin tipus de contingut és el més adient
- Percepcions del estudiants
- Usabilitat de les interfícies de l’editor i l’eina de votacions/respostes.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Sílvia Sivera
Projecte APLICA
El projecte Kronos té per objectiu definir, dissenyar i avaluar una eina que ajudi els estudiants a treballar la competència de gestió del temps en la realització de les activitats d'aprenentatge.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Marín
Projecte APLICA
L'objectiu del present projecte és experimentar la personalització en els recursos audiovisuals docents. Plantegem la realització de clips amb una part de continguts fixes que estiguin representats per un presentador ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Roser Beneito
Projecte APLICA
Aquest projecte consisteix en aplicar les potencialitats de les simulacions interactives als materials didàctics de l'assignatura de Producció i edició de vídeo digital. Això ens permetrà estudiar les característiques ...