UOCrea Media Studio

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:Adriana Ornellas/Antoni Roig
Equip:Gemma Aguado,Amalia Creus,Muriel Garreta, Ferran Lalueza,Adriana Ornellas,Antoni Roig
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació / Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2013
Inici:11/02/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

La UOC es troba actualment immersa en un procés d’intensificació en la generació i l'ús de continguts audiovisuals per a l’ensenyament i l'aprenentatge, en consonància amb l’evolució del model educatiu de la Universitat i cercant la màxima eficiència ens els recursos. En aquesta línia, s'estan duent a terme diferents projectes relacionats amb l’ús educatiu del vídeo a les aules com la creació d'un plató físic per a l’autoproducció de vídeos docents i d'un espai virtual amb un recull de recursos per recolzar aquest procés. A més, durant els darrers anys s’han anat posat en marxa diferents iniciatives orientades a mirar de facilitar als estudiants de diverses titulacions l’adquisició de competències vinculades a la creació de continguts audiovisuals (Langblog, Present@, Laboratori de Projectes Audiovisuals, ComCity, Edició col•laborativa de vídeos amb Kaltura...).

No obstant això, el Campus Virtual de la UOC encara no disposa d’un espai de creació col•laborativa de material audiovisual online que doni resposta a la dispersió de la informació, integrant tots els recursos metodològics necessaris per al desenvolupament en línea de les diferents etapes del procés de creació audiovisual. El projecte d'innovació que proposem té com principal finalitat la conceptualització, el disseny i la posada en funcionament del UOCrea Media Studio, un espai virtual, obert a tota la comunitat UOC, que promogui i faciliti la creació de continguts audiovisuals en línia de forma autònoma o col•laborativa.

En el marc d'aquesta finalitat principal, el projecte contempla tres línies bàsiques d’actuació:

  • Dissenyar i posar a disposició de tota la comunitat UOC (estudiants, professorat, col•laboradors docents i tècnics de gestió) un entorn personal d'aprenentatge –personal learning enviroment (PLE)– que integri eines i recursos per al desenvolupament remot de les diferents etapes del procés de creació audiovisual (conceptualització, guió, preproducció, producció i postproducció).
  • Implementar mecanismes de suport a la gestió d'equips i de projectes audiovisuals mitjançant la col•laboració en línia.
  • Estimular la generació d'una comunitat d'aprenentatge que promogui l'intercanvi de coneixements, recursos i continguts audiovisuals de forma autogestionable.

Objetius

Aquest projecte té per objectiu general crear un espai virtual (UOCrea Media Studio), obert a tota la comunitat UOC, que promogui i faciliti la creació de continguts audiovisuals en línia de forma autònoma o col•laborativa. Associat a aquest objectiu plantegem els següents objectius específics:

  • Identificar els principals requeriments que hauria de reunir un espai virtual per a la producció de continguts audiovisuals a la UOC, a través de la presa de contacte amb professors, col•laboradors docents i tècnics de la UOC a diferents àrees i estudis.
  • Portar a terme la definició funcional i disseny de l’espai d’acord amb les necessitats detectades.
  • Efectuar un benchmarking de les eines existents -prioritzant que es tracti d’eines obertes i col•laboratives- orientades a donar suport a les diferents fases de producció tradicionals d’un audiovisual (preproducció, producció i postproducció) per tal de triar les més òptimes aptes per a la seva integració o adaptació a l’espai.
  • Implementar un prototip de l’espai.
  • Realitzar una prova pilot en el marc d’assignatures dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.
  • Avaluar la prova pilot i difondre els resultats.

Resultats de la cerca

El principal resultat del projecte serà la generació d’un entorn virtual de creació audiovisual, que integrarà diferents eines i espais per tal de donar suport a les diferents etapes de producció de continguts audiovisuals. Aquest entorn funcionarà com un escriptori on l’usuari a títol individual podrà accedir a recursos instrumentals (tutorials, materials didàctics), eines (planificació de la producció, edició d’àudio i vídeo, disseny de la producció, grafisme, etc.), espais de publicació de material en brut o acabat i espais de comunicació (on l’usuari pot entrar en contacte amb d’altres per tal de compartir dubtes i expertesa o iniciar processos de col•laboració).

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Julio Meneses
Projecte APLICA
Generació i consulta de diccionaris sobre temes acadèmics com una eina de suport a l'ensenyament i aprenentatge dels conceptes bàsics en metodologia de la recerca.
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Jordi Casamajó
Projecte APLICA
Sistema notificador per a que l'usuari tingui la possibilitat de ser avisat quan es produeixi un esdeveniment en les seves eines de l'entorn de campus, ja siguin les relacionades amb la comunitat com les eines per a ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Santi Caballé
Projecte APLICA
Desenvolupament complet d'una eina que doni ple suport al treball col·laboratiu, i en especial al procés de discussió, que complementi i/o substitueixi els ...