i-PAC

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:Josep M. Batalla
Equip:M. Jesús Martínez Argüelles,Muriel Garreta Domingo, Dolors Plana Erta,Francesc Santanach Delisau, Carolina Hintzmann Colominas
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'economia i empresa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2013
Inici:11/03/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

En els darrers anys, s’ha posat de manifest que els consultors i professors es troben molt limitats pel que fa als diferents suports per avaluar les PAC dels estudiants i alhora aquests es mostren insatisfets per l’absència d’un retorn personalitzat a les proves d’avaluació continuada lliurades. A més, aquest retorn, a banda de contribuir a millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants, esdevé un instrument clau de motivació i millora.

Aquest projecte vol donar resposta a ambdues necessitats. Per una banda, oferir al consultor una nova aplicació per corregir activitats d’aprenentatge mitjançant un nou dispositiu com és l’ipad. Aquesta aplicació ha de permetre al consultor descarregar totes les seves PAC, corregir-les de manera interactiva disposant d’anotacions digitals i inclús gravant àudio o vídeo i tornar-les a enviar al RAC un cop corregides amb retorns personalitzats de qualitat. D’altra banda i per tal d’augmentar la satisfacció dels estudiants, aquests podran visualitzar digitalment la seva activitat, navegant per ell i visualitzant les anotacions que ha anat realitzant el consultor.

La preparació de la prova pilot consistirà doncs en definir l'aplicació necessària per la correcció i integrar-la al RAC i a les aules. L'acompanyament als consultors consistirà tant en un suport tècnic com metodològic i pedagògic per a la correcció de les PAC. La realització de la prova pilot estarà centrada en matèries de diferent tipologia on les PAC requereixin el desenvolupament de diverses competències per part dels estudiants. D’aquesta manera formaran part de la prova pilot assignatures de contingut instrumental o discursiu dels Estudis d’Economia i Empresa.

Aquest projecte consisteix en la realització d’una aplicació per a tablet (p.e. ipad) que permeti al consultor descarregar-se totes les PAC de l’assignatura al mateix temps, corregir-les afegint anotacions digitals i tornar-les a enviar totes al RAC.
El projecte i-PAC té dos objectius. (1) Oferir als professors i consultors un nou sistema per a la correcció d’activitats d’aprenentatge integrat al RAC, permetent que la correcció sigui offline. (2) Permetre introduir anotacions digitals a les activitats d’aprenentatge.

Objetius

  • Millorar el procés d’aprenentatge de cadascun dels estudiants, mitjançant l’obtenció de feedbacks personalitzats a les PAC. Això redundarà en una millora de la satisfacció dels estudiants, una disminució de l’índex d’abandonament de l’avaluació continuada i, en definitiva, un millor rendiment acadèmic.
  • Flexibilitzar el procés de correcció de les PAC, per part dels consultors. Així com avaluar el procés de correccions d’activitats d’aprenentatge i la seva utilitat per part dels estudiants.
  • Analitzar les diferents opcions tecnològiques per l’anotació a les PAC i avaluar si un dispositiu com l’ipad, i els tablets en general, poden ser un bon suport per a la correcció de les activitats.
  • Dissenyar una guia tècnica-pedagògica per baixar les PAC, editar i difondre aquests tutorials. Aquesta guia ha de ser d’utilitat per a tota la comunitat docent de la UOC.
  • Observar si aquesta flexibilització en la correcció i elaboració de feedback és útil i eficient per a tot tipus de matèries.

Resultats de la cerca

Resultats tangibles i intangibles:

El producte final del projecte són les formes alternatives a la correcció de PAC i l’adaptació del RAC. El fet de poder adaptar el RAC per corregir les proves d’avaluació continua en un dispositiu mòbil com un tablet permet flexibilitzar enormement el procés de correcció, que recordem és un procés que es repeteix entre 4 i 6 vegades per semestre, que té una durada temporal força prolongada, que molt sovint és molt repetitiva. En aquest sentit volem que el resultat del projecte sigui la introducció de retorn personalitzat a les PAC en més assignatures i que, a més, aquest retorn sigui de qualitat. Com a resultats concrets esperem:

  • L’adaptació al RAC que permeti baixar-se les PAC de cop i corregir-les offline i pujar-les totes alhora una vegada corregides.
  • Poder usar una tablet per a la correcció de les PAC que permeti incorporar comentaris.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Joan Manuel Marquès
Projecte APLICA
Les assignatures de l'àrea de sistemes distribuits pretenen que l'alumne aprengui els fonaments de l'organització i la construcció dels sistemes distribuits així com les tecnologies que ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Pep Torn
Projecte APLICA
Introducció i difusió de materials multimèdia en les aules i altres canals de comunicació, el seu emmagatzematge i preservació, fomentant el desenvolupament de l'eix 3 del model educatiu ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial...