Descentralització de l'emissió d'acreditacions

Categoria:PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Codi de projecte:IN-PIG0811
Responsable:Sònia Marín
Equip:Secretaria, Aplicacions i Serveis Territorials
Programa/ Grup/ Institució:Secretaria – Àrea d'Operacions Gestió Docent
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Comunicació i processos de gestió
Convocatòria:2008
Inici:15/09/2008
Finalització:15/09/2009
Finalitzat:No

Descripció

Actualment des de la Secretaria acadèmica de la UOC s'elaboren i s'emeten les acreditacions relatives a les dades acadèmiques i personals de l'estudiant, que es troben en possessió de la Universitat. Aquest procés, que físicament té lloc a la Secretaria de la UOC, implica la validació d'aquestes dades, la maquetació del format específic per cada acreditació i, la impressió de la mateixa.

Un cop emeses, en funció del tipus d'acreditació, la Secretaria els envia per valisa interna al Centre de Suport corresponent, per tal que l'estudiant el passi a recollir personalment, o bé, s'envia per correu postal a l'adreca que l'estudiant ha especificat a Campus. 
Dins del catàleg d'acreditacions que emet la Secretaria, es poden diferenciar dues tipologies en funció de la titulació: títol universitari oficial i títol propi de la UOC.

Les acreditacions, de dades acadèmiques, corresponents a títols universitaris oficials, requereixen de la signatura manuscrita i legalitzada, per part del Ministeri de Ciència i Innovació, de la persona responsable de títols i acreditacions. En canvi, les acreditacions corresponents a títols propis de la UOC no requereixen de la signatura manuscrita i legalitzada pel seu enviament.

Objetius

  • Possibilitat d'oferir un millor servei al estudiants.
  • Aprofitament de la xarxa territorial, nacional i internacional, de la UOC.
  • Reducció del temps de lliurament d'un document
  • Reducció de costos d'enviament.
  • Supressió de pèrdua d' acreditacions per part del servei postal de correus.
  • Reducció de duplicats que s'elaboren per pèrdua en l'enviament.
  • Reducció de l'acumulació d'acreditacions en el Centres de Suport.
  • Eficàcia i agilitat en l'emissió de les acreditacions requerides per l'estudiant.
  • Reducció de queixes per retard  o pèrdua d'acreditacions.
  • Implementació d'un sistema àgil que permeti la possibilitat de poder incorporar tots els documents que emeti la UOC cap a l'estudiant.

Resultats de la cerca

Aquest projecte d'innovació permet que les diferents acreditacions, que no requereixen de signatura manuscrita, puguin ser impreses des de qualsevol xarxa territorial de la UOC, nacional o internacional, eliminant l'exclusivitat d'emissió per part de la Secretaria Acadèmica, sempre que compleixin les mesures de seguretat que les distingeixen com a documents oficials de la UOC.

Per portar a terme aquest projecte, la Secretaria Acadèmica garantirà la validació de les dades generades i el seu emmagatzematge digital, per tal de fer accessible la impressió des de qualsevol ubicació física de la UOC.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associatsPIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Cristina Laplana
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un sistema que permeti que la informació acadèmica rellevant arribi de forma dinàmica i automatitzada a l'agenda de l'estudiant.
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Imma Ferrer
Projecte APLICA
Es busca un sistema únic d'atenció de queixes, amb una eina que permeti la interrelació amb altres sistemes d'atenció (atenció de consultes o atenció d'incidències informàtiques), i que sigui útil per a tots els ...
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Jaume Casanovas
Projecte APLICA
La Fitxa de l'Estudiant s'ha acabat convertint en la peca clau de l'atenció que reben els estudiants, ja que en ella es recull tota la informació que fa referència a la seva vida acadèmica, dades personals, consultes, ...