Multièdit. Edició i producció de continguts en multiformat

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:Olívia Gassol
Equip:Olívia Gassol Bellet, Tecnologia Educativa,Enric Mor Pera, Teresa Iribarren, Noemí Moncunill
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'arts i humanitats
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2013
Inici:11/02/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

En un moment com l'actual, en què coincideixen la necessitat d'equilibrar el pressupost de despesa i inversió relacionades amb l'edició i producció de materials i de tot tipus de recursos didàctics, amb la de garantir, d'una banda, la qualitat, actualitat i vigència dels manuals, activitats o recursos educatius de tota mena que oferim als estudiants, i amb la de donar resposta, de l'altra, al desplegament dels graus, l'ampliació de l'oferta de programes (propis i oficials) o a conveniència de recollir els avenços d'una determinada disciplina (un fet no gens menor en algunes assignatures), esdevé prioritari desenvolupar eines funcionals, eficients i sostenibles econòmicament d'edició i de producció de textos, que aprofitin les capacitats col•laboratives dels entorns virtuals per resoldre alguns dels problemes fonamentals amb què es troba avui el professorat a l'hora de generar continguts relacionats amb l'activitat docent o amb transferència de coneixement.

Objetius

  • Implementar l’eina Multièdit, basada en l’entorn XWiki, perquè sigui una plataforma d’edició i producció de textos, a disposició de tot el personal docent de la UOC, i on puguin entregar-se els professionals de les empreses editorials externes: editors, correctors, maquetadors, etc.
  • Dissenyar les plantilles de previsualització per a aquell tipus de textos que admetin un procés autònom d’edició i de publicació automàtica a l’aula: pla docent, guies docents, activitats, etc.
  • Connectar les metadades generades des de la plataforma Multièdit amb el programari MayWay, perquè els continguts generats en l’XWiki puguin publicar-se en diversos formats de sortida com ara pdf, html, epub, mobipocket, àudio i vídeo.
  • Escriure el tutorial Guia d’ús de Multièdit, que haurà d’estar a disposició dels usuaris de l’eina: PRA, autors, personal de les empreses externes d’edició (corrector, maquetador, etc.).
  • Avaluar i analitzar diverses proves pilors, amb usuaris reals i especialitzats en edició de textos (en format analògic i digital) amb l’objectiu de testar l’usabilitat de l’XWiki; l’eficiència de les plantilles d’autoedició i autopublicació; l’efectivitat de la connexió de la plataforma Multièdit amb el programari MyWay de la UOC, i la qualitat dels formats de sortida.

Resultats de la cerca

En un sentit genèric, el resultat més evident serà la implementació de l'eina Multièdit, una eina d'edició feta sobre un entorn XWiki de gestió independent però engalzada a les aules de la UOC, des de la qual es podrà editar de forma col•laborativa tot tipus de documents que es podran publicar en multiformat (pdf, html, ePub, mobipocket, àudio i vídeo) de dues maneres: o bé automàticament a l'aula pel PRA o bé seguint els canals edició convencionals, que hi quedaran integrats.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Utilitzar un SIG de software lliure com a eina d'aprenentatge per plantejar part de l'avaluació continuada de l'assignatura pilot. Servirà per testejar els ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
M. Antonia Huertas
Projecte APLICA
L'aprenentatge de la Lògica en les enginyeries té unes dificultats semblants al de les matemàtiques i un rendiment molt baix. Un tutor que guii a l'estudiant en l'aprenentatge de les estratègies i habilitats a adquirir ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Enric Mor
Projecte APLICA
Aquest projecte persegueix definir i posar en marxa una prova pilot d'eina que permeti la creació i modificació de continguts docents de l'aula facilitant així la seva avaluació i assegurant la seva actualització al ...