Cas-UOC

Categoria:PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:Enric Serradell
Equip:Enric Serradell,Lourdes Guārdia,Sara Vilar, Tecnologia Educativa,Laia Llorens
Programa/ Grup/ Instituciķ:Estudis d'economia i empresa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temātic:Evoluciķ de la metodologia educativa
Convocatōria:2013
Inici:11/02/2013
Finalitzaciķ:15/03/2014
Finalitzat:No

Descripciķ

El projecte Cas-UOC desenvoluparà una metodologia de disseny i autoria de casos, àgil, senzilla i pautada, tant per a autors com per a professors, per als programes de postgrau de la UOC. Amb aquest desenvolupament es vol fomentar la creació i l'ús d'aquest recurs d'aprenentatge, principalment en el marc dels programes de postgrau per l’alt component professionalitzador i pràctic que els caracteritza, els quals requereixen de mètodes d'aprenentatge actiu, centrats en la investigació sobre un problema real i específic que ajudi al participant a prendre decisions i resoldre situacions de manera argumentada.

En aquest sentit, cal ressaltar que a l'àmbit de postgrau s’ofereixen programes que s’adrecen a perfils professionals que necessiten desenvolupar competències professionals d’alt nivell (resolució de problemes, pensament crític, presa de decisions, treball col•laboratiu, justificació i argumentació, etc.) que requereixen metodologies d’aprenentatge significatives com els estudis de cas.

Si bé aquesta metodologia té una llarga tradició i compta amb bones pràctiques contrastades en l’àmbit de l’educació presencial, és necessari traslladar aquesta estratègia a l’àmbit de l’educació en línia. Però això implica un replantejament i disseny innovador, tant en l’elaboració dels casos, com en la seva implementació i dinàmica a l’aula pel que fa a la integració d’eines de la web 2.0, dispositius mòbils, i l’impuls de la filosofia dels recursos en obert.

Objetius

  • Elaboració d'una plantilla d’autoria flexible que s’adapti a les necessitats i sensibilitats de diferents àrees de coneixement, mitjançant una aplicació wiki que permeti el treball en línia i col•laboratiu, tant del professorat UOC, dels consultors, els autors, els editors, com dels estudiants.
  • Desenvolupament d'una guia docent que permeti donar pautes d'ús i dinamització dels casos a l'aula.
  • Disseny d’un procés que permeti l’autoria i implementació directa, així com l’actualització permanent del cas desenvolupat.
  • Integrar els resultats obtinguts a l’entorn tecnològic UOC i l’aula perquè sigui compatible amb els requeriments de la biblioteca de la UOC i els seus repositoris digitals, i en obert.

Resultats de la cerca

  • Plantilla Wiki Multiautor per a l’autoria i implementació directa d’estudis de cas a les aules dels programes de Postgrau.
  • Procés d’autoria de casos àgil, que estalvia temps i costos i permet una actualització permanent dels recursos desenvolupats.
  • Guia docent per a l’ús de la metodologia del cas per a entorns educatius en línia.
  • Casos integrats a l’entorn UOC que integren referències i enllaços als dispositius i recursos de la Biblioteca.
Amb la posada en marxa d’aquest projecte es vol disposar d’una plantilla en wiki per poder realitzar l’autoria d’estudis de cas, la incorporació dels recursos col•laboratius, a més dels recursos externs corresponents per a realitzar les activitats vinculades a la seva resolució. A més es posarà a l’abast de l’autor la metodologia necessària per a la posada en marxa d’aquest recurs i el procediment a seguir per tal de sol•licitar-lo, tramitar-lo i mantenir-lo en el calendari acadèmic vigent.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrōnic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Isaac Gonzālez
Projecte APLICA
Eina col•laborativa que afavoriria l'aprenentatge dels materials i lectures del curs, i llur autoavaluació, mitjancant QUIZZES. Els alumnes seran els generadors i usuaris de les preguntes, i rebran feedback avaluatiu a través de l'eina.
 
PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Amalia Susana Creus
Projecte APLICA
Proposem implementar un entorn que permet a l'alumnat experimentar dinàmiques i circumstàncies pròpies d'un context professional real en el camp de la comunicació.
 
PIxG (Projecte d'Innovaciķ Gestiķ)
Anna Zaragoza
Projecte APLICA
Proposta d'incorporació de l'autenticació amb tageta xip i signatura digital de les actes de les assignatures Intercampus, segons el pla presentat pel FIB (Facultat d'Informàtica de la ...