Cas-UOC

Categoria:PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:Enric Serradell
Equip:Enric Serradell,Lourdes Guārdia,Sara Vilar, Tecnologia Educativa,Laia Llorens
Programa/ Grup/ Instituciķ:Estudis d'economia i empresa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temātic:Evoluciķ de la metodologia educativa
Convocatōria:2013
Inici:11/02/2013
Finalitzaciķ:15/03/2014
Finalitzat:No

Descripciķ

El projecte Cas-UOC desenvoluparà una metodologia de disseny i autoria de casos, àgil, senzilla i pautada, tant per a autors com per a professors, per als programes de postgrau de la UOC. Amb aquest desenvolupament es vol fomentar la creació i l'ús d'aquest recurs d'aprenentatge, principalment en el marc dels programes de postgrau per l’alt component professionalitzador i pràctic que els caracteritza, els quals requereixen de mètodes d'aprenentatge actiu, centrats en la investigació sobre un problema real i específic que ajudi al participant a prendre decisions i resoldre situacions de manera argumentada.

En aquest sentit, cal ressaltar que a l'àmbit de postgrau s’ofereixen programes que s’adrecen a perfils professionals que necessiten desenvolupar competències professionals d’alt nivell (resolució de problemes, pensament crític, presa de decisions, treball col•laboratiu, justificació i argumentació, etc.) que requereixen metodologies d’aprenentatge significatives com els estudis de cas.

Si bé aquesta metodologia té una llarga tradició i compta amb bones pràctiques contrastades en l’àmbit de l’educació presencial, és necessari traslladar aquesta estratègia a l’àmbit de l’educació en línia. Però això implica un replantejament i disseny innovador, tant en l’elaboració dels casos, com en la seva implementació i dinàmica a l’aula pel que fa a la integració d’eines de la web 2.0, dispositius mòbils, i l’impuls de la filosofia dels recursos en obert.

Objetius

  • Elaboració d'una plantilla d’autoria flexible que s’adapti a les necessitats i sensibilitats de diferents àrees de coneixement, mitjançant una aplicació wiki que permeti el treball en línia i col•laboratiu, tant del professorat UOC, dels consultors, els autors, els editors, com dels estudiants.
  • Desenvolupament d'una guia docent que permeti donar pautes d'ús i dinamització dels casos a l'aula.
  • Disseny d’un procés que permeti l’autoria i implementació directa, així com l’actualització permanent del cas desenvolupat.
  • Integrar els resultats obtinguts a l’entorn tecnològic UOC i l’aula perquè sigui compatible amb els requeriments de la biblioteca de la UOC i els seus repositoris digitals, i en obert.

Resultats de la cerca

  • Plantilla Wiki Multiautor per a l’autoria i implementació directa d’estudis de cas a les aules dels programes de Postgrau.
  • Procés d’autoria de casos àgil, que estalvia temps i costos i permet una actualització permanent dels recursos desenvolupats.
  • Guia docent per a l’ús de la metodologia del cas per a entorns educatius en línia.
  • Casos integrats a l’entorn UOC que integren referències i enllaços als dispositius i recursos de la Biblioteca.
Amb la posada en marxa d’aquest projecte es vol disposar d’una plantilla en wiki per poder realitzar l’autoria d’estudis de cas, la incorporació dels recursos col•laboratius, a més dels recursos externs corresponents per a realitzar les activitats vinculades a la seva resolució. A més es posarà a l’abast de l’autor la metodologia necessària per a la posada en marxa d’aquest recurs i el procediment a seguir per tal de sol•licitar-lo, tramitar-lo i mantenir-lo en el calendari acadèmic vigent.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrōnic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Daniel Riera
Projecte APLICA
Disseny i implementació d'una plataforma tecnològica que suporti la incorporació de mòduls independents d'aprenentatge basat en jocs. El resultat és la base d'una xarxa social ...
 
PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Enric Mor
Projecte APLICA
Aquest projecte persegueix dissenyar i posar en marxa una eina que permeti compartir, etiquetar i comentar recursos d'aprenentatge en format digital en el marc de la comunitat ...
 
PID (Projecte d'Innovaciķ Docent)
Santi Caballé
Projecte APLICA
Es vol proporcionar una eina basada web que doni ple suport a l'assignació dels encàrrecs docents, mitjancant, primer, la identificació i mesura de la càrrega real de totes i cada una de les tasques que porta a terme el ...