El meu Àudio Llibre (audiobox)

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:Glòria Munilla
Equip:Llorenç Sabaté Jardí, Eva Patrícia Gil Rodríguez, Tecnologia Educativa,Laura Solanilla Demestre, Marta Berduque Torrecillas
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'arts i humanitats
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2013
Inici:11/03/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

A la UOC disposem de processos editorials per generar daisy, però no existeixen al mercat solucions que permetin que un usuari final (un estudiant en el nostre cas) sense cap coneixement previ d’edició pugui autogenerar-se un audiollibre a partir de fragments de fitxers d’àudio. Aquest projecte proposa doncs el desenvolupament i pilotatge d’una eina que permeti la possibilitat, tant a estudiants com a altres usuaris a internet, de presentar activitats d’aprenentatge o qualsevol altre tipus de contingut en format àudiollibre. L’eina generarà documents que tindran una estructura que permeti navegar per les diferents seccions (igual que els llibres parlats daisy), per tal de poder accedir a una secció determinada, i per tal de no estar obligat escoltar-la sense interrupcions. Aquesta eina serà pilotada per estudiants amb discapacitat visual del Màster Interuniversitari en Gestió Cultural, permetent als estudiants la construcció d’un treball en format àudio i la seva avaluació; d’altra banda, també podrà ser emprada pels professors per generar qualsevol tipus de material aùdio útil per a la seva pràctica docent. Per últim, i en ser una eina alliberada en codi obert, podrà ser posada a disposició de la comunitat com a aportació de la UOC a la generació de coneixement obert, garantint d’aquesta forma la seva sostenibilitat.

Objetius

Com a objectiu macro:

  • Facilitar els recursos per la presentació d’activitats en format àudiollibre mitjançant el desenvolupament d’una eina web accessible, usable i alliberada en codi obert.

Com a objectius micro:

  • Analitzar els casos específics treballats a Internet i a la UOC en aquesta línia.
  • Definir els criteris bàsics (metodològics i conceptuals) per a la construcció d’una eina transversal que ens permeti guiar a l’estudiant des del seu accés a l’assignatura i a les aules fins a l’assoliment de les competències corresponents mitjançant l’elaboració de les activitats i el seu lliurament.
  • Establir els criteris tecnològics per a la construcció de l’eina web.
  • Implementar aquest recurs en una prova pilot.
  • Obtenir un alt grau de satisfacció pel que fa a la comunicació / interacció entre estudiant / tutors / consultors i al desenvolupament de les activitats, especialment pel que fa als estudiants amb discapacitats en diferents nivells.

Resultats de la cerca

Per tal de resoldre totes les dificultats anteriorment citades amb una solució innovadora, es desenvoluparà un entorn web “responsive” i multidispositiu que haurà estat dissenyat seguint els criteris d’un disseny centrat en l’usuari i aplicant les recomanacions d’accessibilitat. Així doncs, com a principal resultat tindrem una eina fàcil d’emprar amb la que podrem anar generant el nostre àudio llibre, sense que es requereixi cap eina especial per escoltar-ho. Aquesta eina ha de permetre a l’estudiant la construcció i presentació d’un treball en format àudio i la seva avaluació, podent ser emprada també pels professors per generar qualsevol tipus de materials docents en format àudio, sense haver de tenir cap coneixement previ d’edició. A més, si l’usuari disposa d’un lector de documents daisy, sempre podrà exportar el llibre a aquest format, cosa que li donarà la possibilitat d’escoltar el treball sense necessitat de cap connexió a la xarxa.

A nivell conceptual, estem parlant d’una eina web en la que els usuaris van pujant els seus arxius àudio per generar l’àudio llibre. Una vegada l’usuari s’ha identificat en l’eina web d’auto creació d’àudio llibres, tindrem una sèrie de botons que ens permeten crear un nou àudio llibre o mostrar els nostres documents parlats ja creats.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Ismael Peña
Projecte APLICA
Volem fer compatible l'ús del campus virtual amb una estratègia d'aprenentatge basada en els entorns personals d'aprenentatge (PLE).
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Cèsar Carreras
Projecte APLICA
El projecte pretén crear recursos d'aprenentatge complementaris amb la participació de consultors i estudiants integrats a través de mapes (tecnologia Googlemaps) i línies de temps (tecnologia EXHIBIT) a partir de ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Lourdes Guàrdia
Projecte APLICA
Crear un mètode per dissenyar, planificar i implementar assignatures basades en la personalització dels plans d'aprenentatge dels estudiants mitjancant la ...