Rubrick: retorn personalitzat basat en competències

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:David Bañeres
Equip:David Bañeres , Robert Clarisó,Anna Espasa, Teresa Guasch,Maria Jesús Marco,Jose Antonio Mangas
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2013
Inici:11/03/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

Els estudiants de la UOC cada cop reclamen un retorn més personalitzat de les seves activitats.
Encara que se’ls hi lliuri la solució de l’activitat o se’ls hi faci un retorn general o grupal, alguns
estudiants esperen que el consultor enviï comentaris més personalitzats. Aquest tipus de retorn
és especialment important en el cas de les activitats que no tenen una solució única perquè
contribueix a que l’aprenent disposi de criteris sobre el què ha de fer per millorar, i per tant pot
tenir una incidència directa en el seu procés d’aprenentatge.

Actualment, el Registre d’Avaluació Continuada (RAC) permet fer un retorn personalitzat de tipus
textual. Però si analitzem la seva usabilitat, veurem que per aules amb molts estudiants el procés
de retorn personalitzat pot ser una tasca molt feixuga per un consultor i que no hi ha cap lligam
entre el procés de retorn i les competències de l’activitat i l’assignatura.

En aquest projecte es proposa d’adaptar el RAC per poder avaluar un estudiant realment per
competències. Tal com s’especifica en l’Espai Europeu d’Educació Superior i tal com es demana
que ho facin els consultors, l’avaluació de les activitats hauria de ser una avaluació basada en
competències. Però l’eina actual no facilita retornar aquest tipus d’avaluació als estudiants.

Objetius

 • Afegir al RAC l’opció d’un retorn personalitzat a l’alumne basat en competències.
 • Oferir un servei de retorn personalitzat als alumnes basat en competències amb un cost raonable d’avaluació pels consultors.
 • Millorar el rendiment dels estudiants.
 • Analitzar el contingut del feedback per definir quin tipus de feedback cal donar per afavorir l’aprenentatge
 • Obtenir dades estadístiques dels resultats de l’avaluació basat en l’assoliment de les competències de l’assignatura.

Resultats de la cerca

Actualment, l’eina desenvolupada permet automatitzar el procés de retorn personalitzat, de la
següent forma:

 • Definició les competències que s’han de treballar en cada activitat.
 •  Definició la rúbrica que s’ha d’utilitzar per avaluar cada activitat.
 • Exportació el formulari d’avaluació en format graella per poder avaluar l’activitat offline.
 • Importació del full de càlcul amb el resultat de l’avaluació.
 • Visualització del resultat de l’avaluació per part dels estudiants
 • Anàlisis dels resultats als consultors i professors responsables de l’assignatura (assoliment de competències per assignatura, per aula i per alumne).

El resultat seria la integració d’aquestes opcions a l’eina del RAC actual, per tal que la manipulació
i visualització de les dades es fes mitjançant aquesta plataforma. D’aquesta forma, la seva
utilització seria transparent al Campus.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Anna Zaragoza
Projecte APLICA
Proposta d'incorporació de l'autenticació amb tageta xip i signatura digital de les actes de les assignatures Intercampus, segons el pla presentat pel FIB (Facultat d'Informàtica de la ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
David Castillo
Projecte APLICA
Aquest projecte pretén analitzar la idoneitat d'emprar diferents tipologies de vídeos streaming com a recurs d'aprenentatge d'acord amb les característiques...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Eva Bretones / Antoni Pérez
Projecte APLICA
Trànsits planteja la utilització de PopCorn com a eina tecnològica de base per experimentar en usos didàctics de materials que tenen una línia de temps (vídeo). El Projecte Coment@ té per objectiu poder afegir comentaris als vídeos del Present@