InLéctor: llibres electrònics bilingues i amb suport d'àudio

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:Marta Coll-Florit
Equip:Marta Coll-Florit, Antoni Oliver,Salvador Climent Teresa Iribarren
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'arts i humanitats
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2013
Inici:11/03/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

El món de la lectura i del negoci editorial està experimentant una transformació de paradigma amb el pas del format paper al format electrònic. Aquest pas, almenys al nostre país, s'està fent d'una manera lenta. Tot i que hi ha disponibles al mercat dispositius de lectura a preus assequibles, el potencial lector sembla que no troba avantatges suficients en el format electrònic, ni en preu ni en funcionalitats. L’objectiu del projecte InLéctor (Llibres electrònics bilingües i amb suport d’àudio) és explotar les possibilitats del llibre electrònic per tal de fomentar la lectura en versió original i l’aprenentatge de llengües.

L'estona de lectura pot ser un bon moment per a millorar la competència en una llengua estrangera, llegint en l'idioma original i millorant l'experiència mitjançant ajudes multilingües, per exemple traduccions de fragments difícils a la llengua pròpia i locucions del text en la llengua aliena.

El projecte InLéctor pretén desenvolupar una metodologia i un programari per a la generació de llibres electrònics bilingües amb suport d’àudio. En concret, la lectura bilingüe permetrà passar del text original al traduït amb un sol clic. El suport d’àudio es concretarà en la lectura humana de l’obra en la llengua original. A més, s’incorporarà un servei de diccionaris interactius que permetran conèixer a priori les paraules més difícils del text segons el nivell de llengua de l'usuari. Com a resultat del projecte, també es crearà una col•lecció digital d’obres literàries lliures de drets en aquest nou format, amb original en anglès, francès i rus, i amb la traducció en català o castellà. El sistema oferirà diferents formats de sortida compatibles amb els llibres electrònics i tauletes de més difusió en l'actualitat.

Aquest sistema s’adreça als estudiants amb un nivell mitjà / avançat de la llengua que volen llegir obres en versió original, i és directament aplicable en assignatures que impliquen l’aprenentatge de llengües estrangeres o en assignatures centrades en l’estudi de la literatura. Així mateix, és important remarcar que tant el programari desenvolupat com la col•lecció digital d’obres es distribuiran amb una llicència lliure, fet que garanteix que altres membres de la comunitat se’n puguin beneficiar i, paral•lelament, obre la possibilitat de generalització i de transferència d’aquest sistema a altres col•lectius.

Objetius

  • Fomentar l’ús de la lectura en versió original, en un escenari interactiu que afavoreixi l’aprenentatge de llengües estrangeres així com l’estudi de la literatura.
  • Desenvolupar tècniques computacionals que permetin generar llibres electrònics bilingües, amb incorporació de diccionaris, ontologies i àudios.
  • Garantir la creació i la distribució dels llibres paral•lels en diferents formats de sortida, per tal que es puguin llegir i escoltar en diferents dispositius mòbils.

Resultats de la cerca

El principal resultat serà el desenvolupament d’una metodologia i un programari per a la creació de llibres digitals d'acord amb les especificacions i formats del projecte. Els algorismes i programes desenvolupats es distribuiran en llicència lliure en format de ToolKit. Així mateix, el projecte generarà els següents recursos:
  • Una petita col•lecció de llibres digitals, amb original en anglès, francès i rus, i amb la traducció en català o castellà. Es preveu disposar almenys de dues obres per llengua original. Almenys una obra per llengua original disposarà de l'àudio corresponent a la lectura humana. Els formats de sortida seran html, epub i mobipocket.
  • Diccionaris bilingües entre l'anglès, francès i rus i el català i castellà, adaptats a la tasca i als formats del projecte.
  • Un entorn de descàrrega amb funcionalitats per compartir comentaris i dubtes.
  • Difusió de la metodologia que desenvoluparem entre les empreses del sector editorial del nostre entorn.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
César Pablo Córcoles
Projecte APLICA
"Questions2Answers 4 Learning porta a les aules l'eina Questions2Answers, millorant el procés d'aprenentatge, la construcció conjunta de coneixement i l'accés eficient a la informació en el context de les aules UOC.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep Jorba Esteve
Projecte APLICA
Creació d'un laboratori remot online per al disseny, ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep M. Batalla
Projecte APLICA
Estendre l'ús del feedback personalitzat a les proves d'avaluació continuada. Realització d'una APP per a tablet que permeti al docent descarregar-se totes les PAC de l'assignatura, corregir-les amb anotacions digitals i enviar-les totes al RAC.