eXPO-TFG

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:.
Responsable:M.Àngels Fitó
Equip:Àngels Fitó Bertran,Tecnologia Educativa Joan Miquel Gomis López,Cristina López Pérez, Jesús Martinez Argüelles
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'economia i empresa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2013
Inici:11/03/2013
Finalització:14/03/2014
Finalitzat:No

Descripció

Amb l’objectiu d’alinear les oportunitats que suposa el Treball Final de Grau, (d’ara en endavant TFG) en termes de 1) interdisciplinarietat, 2) transferència de coneixements i 3) demostració de competències assolides, el projecte preveu habilitar un espai d’exposició virtual on els TFG quedin exposats en format pòster interactiu en les diferents sales temàtiques habilitades. Proposem un sistema d’exposició sintètica, ordenada, atractiva i multi dispositiu dels TFG que propiciï la relació estudiant-societat .
Els elements de valor afegit que aporta el projecte són els següents: 

  1. És un projecte que es dissenya transversalment per tecnologia educativa, biblioteca i estudis per tal de donar una solució interdisciplinar a l’exposició pública dels TFG.
  2. Enllaçat amb el repositori O2, el projecte suposa un aparador virtual que explota les potencialitats del TFG com a transferidor de coneixement a/i de la societat.
  3. El projecte preveu la seva adaptació als diferents dispositius mòbils per tal de fomentar i facilitar el contacte entre els futurs graduats i la societat .
  4. La solució proposada requereix a l’estudiant treballar explícitament competències clau i fa públic el seu resultat evidenciant el grau d’assoliment competencial dels graduats UOC precisament utilitzant eines TIC que li són tan pròpies. 

Cal afegir que el context econòmic actual la proposta presentada suposa una oportunitat per orientar el TFG cap a la millora de la inserció professional així com la promoció de l’emprenedoria. D’aquesta manera s’aconsegueix obrir cap a l’exterior un producte acadèmic inicialment enfocat des d’una perspectiva interna de la universitat.

 

Objetius

 • Construir un espai virtual d’exposició del treballs finals de grau dels estudiants que permeti la seva valoració per part d’agents interns i externs a la pròpia universitat de manera que es pugui donar continuïtat a aquest etapa que en un principi suposa el fi d’una trajecte acadèmic.
 • Contribuir a difondre i transferir coneixement. Aquesta sala d’exposició ha de permetre conèixer d’una manera atractiva els diferents treballs realitzats, així com accedir-hi al seu contingut amb diferents nivells d’aprofundiment i des de diferents dispositius mòbils.
 • Afavorir la relació entre els nostres graduats i la societat, augmentat el seu nivell d’ocupabilitat. Aquest espai ha de constituir un vincle de la universitat, i els seus estudiants i graduats, amb les empreses i la societat en general, possibilitant el contacte entre els estudiants i la resta de possibles stakeholders interessats en el contingut del treball i/o en el propi estudiant, com a persona que atresora un seguit de competències.
  A més, es considera que si s’assoleixen aquests objectius, simultàniament s’estan assolint d’altres, entre ells:
 • Donar a conèixer el grau d’assoliment competencial dels estudiants de la UOC. Per tant, pels estudiants se’ls està donant un estímul addicional per posar de manifest, en el marc del TFG, i amb el màxim de rigor, les competències que han assolit a la titulació. Alhora, per la universitat suposa la oportunitat de fer visible els resultats del seu model educatiu que es tradueix en coneixement d’utilitat i qualitat.
 • Vincular d’una manera més propera el treball que es realitza amb els estudiants des dels Estudis amb el repositori O2, contribuint a donar una visibilitat afegida a aquest últim.

Resultats de la cerca

El resultat bàsic i fonamental esperat és la creació de la sala o espai virtual d’exposició dels treballs finals de grau. 

Per tal d’afavorir una veritable transferència de coneixement, aquesta sala ha de tenir un disseny atractiu i promoure la consulta dels treballs, possibilitant diferents nivells d’aprofundiment en la seva consulta. Aquesta sala ha d’estar a la xarxa, no només disponible per a membres de la comunitat UOC, i ser accessible des dels diversos dispositius mòbils més comuns. A més, ha de possibilitar la interacció amb els estudiants que han elaborat els diferents treballs. Tot això, respectant la llei de protecció de dades i la confidencialitat de les dades que surtin al treball i que puguin establir els propis autors. 

La prova pilot persegueix crear aquesta sala i incorporar en ella els treballs finals dels Graus dels Estudis d’Economia i Empresa, pensant que en el futur aquesta experiència pugui estendre’s a la resta de la UOC.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Laia Blasco
Projecte APLICA
Aquest projecte vol treballar sobre la narrativa transmèdia en un laboratori associat a les assignatures de Fotografia digital, Vídeo i Narrativa interactiva del Grau. Estudiarem la seva aplicació didàctica i crearem els...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc Saigí Rubió
Projecte APLICA
El projecte pretén fomentar l'ús dels Tablets per l'edició i difusió de materials didàctics resultant de la col•laboració en xarxa entre estudiants, convidats experts i docents en els Programes de Ciències de la Salut de la UOC.
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Àngels Novoa
Projecte APLICA
Crear un nou espai de Notícies per als estudiants basat en ...