Extracció d'opinions sobre els recursos educatius

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1022
Responsable:Jordi Conesa
Equip:David Masip, Agata Lapedriza, Elena Planas, Antoni Pérez, Luis Villarejo, Mireia Farrús i Jordi Duran
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Tecnologia Educativa
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Avaluació i qualitat institucional
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:

Descripció

Conèixer el grau de satisfacció que els estudiants tenen de la seva experiència a la UOC, és fonamental per obtenir part de l'estimació de la qualitat del servei que s'està oferint de la UOC. Un objectiu institucional implícit és la millora constat de la qualitat docent. Així doncs, aquest projecte té, com a objectiu principal, crear una eina que permeti analitzar el grau de satisfacció dels estudiants respecte el programa al qual s'han matriculat.

A tal fi, en aquest projecte es proposa una eina per identificar i resumir text que contingui opinions, judicis objectius, avaluacions, emocions, creences o especulacions a partir de contingut generat per l'usuari en el fòrum de tutories on s'hagi matriculat. Per facilitar aquest primer estudi s'utilitzaran programes de postgrau, amb aules de tutoria menys multitudinàries però mes concentrades que les d'estudis homologats. Al final, el resultat de l'eina serà un text descriptiu de l'opinió que els alumnes tenen del postgrau analitzat.

Objetius

La proposta es desenvoluparà dins l'entorn de l'aula de tutoria de postgrau. En aquest entorn tenim dos objectius principals: per un costat, l'avaluació de l'opinió sobre el contingut dels materials i el funcionament de les seves assignatures, i per l'altre obtenir el coneixement sobre la tasca docent del personal involucrat.
  1. Opinió sobre el contingut del programa
Es proposa una eina que permeti generar un text descriptiu de les opinions més rellevants que els diferents alumnes tenen sobre el màster, les seves assignatures i els seus recursos: els materials, la bibliografia, les fonts d'informació i les eines de suport; com també de la planificació: mètode d'avaluació i càrrega de treball.
  2. Opinió sobre la tasca del personal docent
La mateixa eina permetrà també l'extracció de l'opinió que se'n té de la tasca docent de les diferents persones docents implicades en el màster.

Resultats de la cerca

El resultat de la realització d'aquest projecte quedarà palès en el desenvolupament d'una eina d'assistència a la docència i de millora de l'ensenyament que permetrà l'anàlisi d'opinions extretes automàticament del mitjà de comunicació més habitual que utilitza la comunitat UOC (el fòrum).

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Montserrat Junyent
Projecte APLICA
L'aprovació d'una adaptació és un procés manual i complex que depèn de l'anàlisi de l'expedient per part d'un tècnic i professor. Aquest projecte analitzarà el procés i proporcionarà una eina semiautomàtica ...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Elena Barberà
Projecte APLICA
Aquest projecte sorgeix amb la finalitat de desenvolupar un sistema d'avaluació totalment virtual. Aquesta nova eina es dissenya per ser fiable, econòmica, senzilla i segura; integrant ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Laia Blasco
Projecte APLICA
Aquest projecte vol treballar sobre la narrativa transmèdia en un laboratori associat a les assignatures de Fotografia digital, Vídeo i Narrativa interactiva del Grau. Estudiarem la seva aplicació didàctica i crearem els...