ARP@: Aprenentatge Realista de Programació de Sistemes Encastats @ Casa

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1025
Responsable:Xavier Vilajosana
Equip:Josep Prieto, Ferran Adelantado
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:

Descripció

El TFC de Sistemes Encastats és un Treball final de carrera que comenca la seva docència al setembre de 2010 dins del grau de Telecomunicacions. En aquest TFC els alumnes s'enfrontaran als problemes de programació dels sistemes encastats. En la nostra universitat, l'opció més a l'abast a l'hora de planificar el TFC és que  els alumnes desenvolupin un treball fent ús d'emuladors per tal de simular la interacció amb un sistema encastat real, fruit es clar, de la dificultat de tenir laboratoris amb dispositius reals. Aquesta aproximació fa que l'assignatura no tingui el component d'aprenentatge d'un sistema real.

Per altra banda, Sistemes Encastats és una assignatura del nou grau d'Informàtica que comencarà la seva docència al febrer de 2011. En aquesta assignatura s'ensenyen els conceptes fonamentals dels sistemes encastats o micro computadors.

Un sistema encastat no deixa de ser un computador amb capacitats molt limitades i amb un cost molt baix. Normalment tenen capacitats de comput i de transmissió d'informació, la qual cosa, els fa molt útils per a tot tipus d'aplicacions industrials i infraestructures. Avui en dia els trobem en tota mena d'ubicacions i amb diverses funcionalitats, des de sensors de temperatura en els nostres edificis, als sistemes que controlen l'enllumenat o el termòstat de la calefacció, també en els nostres vehicles quan ens avisen que una roda esta punxada o el xip que ens posem a la sabatilla quan correm una marató, etc...

En el nostre projecte volem dissenyar una metodologia de treball pels TFC de Sistemes Encastats i per a les pràctiques de l'assignatura Sistemes Encastats pensant en l'aprenentatge i motivació de l'alumne vers una assignatura on serà difícil per a ells practicar amb dispositius reals.

Com a possible exemple de pràctica que s'adreca posarem el seguent:
 1. A principi de curs s'envia a l'alumne uns dispositius hardware amb un cost baix (25-35€). El dispositiu té diverses funcionalitats, entre d'altres, enviament d'informació, presa de dades de l'entorn (temperatura, humitat, acceleració.. etc).
 2. L'alumne té disponible a l'aula una guia de programació completa del dispositiu i un tutorial de guiatge per a desenvolupar una pràctica determinada.
 3. La pràctica consisteix en programar el dispositiu per construir una aplicació real. Per exemple, una possible funcionalitat seria programar el dispositiu perquè cada vegada que s'obri la porta de casa de l'estudiant, el dispositiu envii a Twitter* una notificació que la porta s'ha obert.
Aquesta tipologia de pràctiques faria les assignatures de l'àrea molt interessants i atractives pels alumnes. Així mateix milloraria la qualitat dels coneixements adquirits pels estudiant pel fet d'usar dispositius reals i comercials, és a dir, els mateixos que es trobarien a l'empresa.

S'ha de tenir en compte que les alternatives són aprendre els funcionament dels sistemes encastats fent ús de simuladors on no es veu ni la interacció amb el hardware ni una aplicació real dels coneixements adquirits.

Específicament pels TFC, els alumnes farien ús de la mateixa plataforma però aquest cop desenvolupant una aplicació dimensionada a la carrega lectiva de l'assignatura. Cal fer notar que universitats com Berkeley fan ús de cursos similars amb els seus alumnes d'enginyeria**.

*http://twitter.com/
**http://cnx.org/content/col10684/latest

Objetius

 • Elaborar la metodologia de practiques de l'assignatura.
 • Dissenyar les pràctiques.
 • Elaborar les guies docents i tutorials pel guiatge dels alumnes.
 • Seleccionar  dispositius adequats per a la tipologia de pràctiques que es volen dur a terme.
 • Elaboració del codi de suport a les pràctiques.  (correcció i publicació de resultats)

Resultats de la cerca

Resultats esperats del projecte:
 • Creació d'una nova metodologia de practiques atractiva i amb al caire formatiu pels alumnes.
 • Documentació i material didàctic adaptat a l'aprenentatge d'una disciplina amb docència complicada.
 • Creació d'un Wiki on es publicaran els millors treballs dels estudiants. Amb els anys es convertirà en un repositori d'aplicacions per sistemes encastats. La idea es que esdevingui una comunitat on desenvolupadors d'arreu puguin contribuir amb els seus treballs.
 • Descripció de l'experiència i enviar un article a una revista rellevant de l'àrea.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Josep M. Batalla
Projecte APLICA
Estendre l'ús del feedback personalitzat a les proves d'avaluació continuada. Realització d'una APP per a tablet que permeti al docent descarregar-se totes les PAC de l'assignatura, corregir-les amb anotacions digitals i enviar-les totes al RAC.
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Iolanda García
Projecte APLICA
Desenvolupament d'un entorn d'aprenentatge flexible adaptat a les característiques dels estudis de Doctorat, associades a l'assoliment de competències per a...
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc Saigí
Projecte APLICA
Desenvolupar un Laboratori de Telemedicina amb tecnologia web 2.0 que possibiliti l'accés a diferents aplicacions de Telemedicina amb tres finalitats clarament diferenciades i connectades entre sí: Docent, Recerca i ...