Virtualització d'una taula de mescles d'àudio

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID1031
Responsable:Javier Melenchón
Equip:Roser Beneito, César Córcoles, Ferran Giménez, Antoni Marín, Laura Porta
Programa/ Grup/ Institució:Grau de Multimèdia
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2010
Inici:01/03/2010
Finalització:01/03/2011
Finalitzat:

Descripció

Es desenvoluparà una aplicació interactiva que contindrà una taula de mescles virtual, còpia d’una versió comercial existent a la realitat. L’aplicació permetrà explorar i manipular la taula, efectuant les operacions bàsiques i més comunes per les que estan dissenyats aquests aparells. Per aconseguir-ho, aquesta aplicació serà interactiva. A més a més, es podrà executar de forma asíncrona. Aquestes dues característiques ofereixen la màxima flexibilitat a l’estudiant en el seu ús.

Des del punt de vista didàctic, aquesta aplicació interactiva es planteja com un recurs docent lligat a l’assignatura de Tractament i publicació d’àudio, on és molt recomanable que els estudiants vegin què és una taula de mescles i sàpiguen treballar amb ella. Donades les característiques virtuals de la UOC, l’estudiant no por operar amb aquests tipus d’elements físics ja que: i) són d’un preu massa elevat per facilitar-los de forma individual; ii) operar amb ells requereix de presencialitat. No incloure aquest tipus d’elements dins del Grau de Multimèdia implicaria una pèrdua de competitivitat respecte a d’altres universitats que ofereixen el mateix Grau i una manca en el nivell competencial de sortida dels graduats. Per aquest motiu es presenta aquest projecte, ja que opinem que podem substituir l’element físic per una aplicació interactiva virtual de característiques similars i que aconsegueixi els mateixos objectius.

Creiem que el recurs docent desenvolupat pot ser aplicable a altres titulacions i àrees, ja que no requereix d’un nivell competencial d’entrada molt específic.

Addicionalment, i a banda de trobar-se íntimament lligat al model educatiu de la UOC, aquest projecte tracta una temàtica d’interès pel pla estratègic de la UOC 2010-2014.

Objetius

 1. Dissenyar una aplicació interactiva virtual interactiva que emuli el funcionament i aparenca d’un producte físic real, en aquest cas, una taula de mescles
 2. Desenvolupar l’aplicació interactiva descrita en el punt 1 utilitzant la tecnologia que permeti un elevat grau d’interactivitat en el seu ús, així com una utilització asíncrona del mateix.
 3. Implementar el recurs a l’aula de Tractament i publicació d’àudio del Grau de Multimèdia
 4. Analitzar l’ús del recurs i els beneficis d’aprenentatge a través d’enquestes als estudiants
 5. Difondre i publicar en congressos l’experiència pilot desenvolupada

Resultats de la cerca

El projecte d’innovació proposat produirà els seguents resultats:
 • Un recurs docent d’una taula de mescles d’àudio virtual interactiva explorable de forma asíncrona
 • Anàlisi de l’experiència a l’implementació a l’aula, incloent:
  • Satisfacció dels estudiants i beneficis detectats en el seu aprenentatge.
  • Anàlisi de l’extensibilitat concreta a d’altres titulacions
 • Document descriptiu i/o divulgatiu per fer-ne difusió de l’experiència amb el recurs desenvolupat

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Imma Ferrer
Projecte APLICA
Es busca un sistema únic d'atenció de queixes, amb una eina que permeti la interrelació amb altres sistemes d'atenció (atenció de consultes o atenció d'incidències informàtiques), i que sigui útil per a tots els ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Jordi Sánchez
Projecte APLICA
El projecte Machinimista! consisteix en experimentar les possibilitats educatives d'eines de creació audiovisual basades en el concepte machinima. Una de les necessitats més evidents en un entorn virtual d'aprenentatge és, en el cas d'uns...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Pilar Ficapal
Projecte APLICA
eCOACH és un projecte d'innovació docent que pretén dissenyar i desenvolupar una metodologia d'aprenentatge en l'àmbit de la capacitació per al coaching. El projecte es basa en la ...