Sistema d'avaluació virtual mitjancant control biomètric i visual remot

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0903
Responsable:Elena Barberà
Equip:Gemma Aguado, Ana Rodera
Programa/ Grup/ Institució:EDUS
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2009
Inici:01/03/2009
Finalització:01/03/2010
Finalitzat:No

Descripció

Després de més d'una dècada d'aplicació normalitzada de l'ensenyament virtual universitària encara existeixen elements pendents relatius a l'aprofitament espaciotemporals. Una manifestació contundent és l'avaluació de l'aprenentatge que abandera la missió d'una institució universitària: l'acreditació dels estudiants. Globalment, es pot afirmar que l'avaluació final dels estudis de grau que s'acostuma a qualificar de més "definitiva" acostuma a ser de tipus presencial trencant des del més fonamental la lògica generadora dels estudis en línia.

Aquest projecte sorgeix amb la finalitat de desenvolupar un sistema d'avaluació totalment virtual. Aquesta nova eina es dissenya per ser fiable, econòmica, senzilla i segura; també s'explora el seu funcionament massiu gràcies a la integració de tecnologies biomètriques personals robustes. El projecte busca facilitar l'procedint d'avaluació dels estudiants estalviant desplacaments i reduint costos i esforcos. Això seria possible ja que les aules presencials d'examen a diferents seus es convertirien en pantalles de visualització multiestudiantes de naturalesa sincrònica centralitzades i també, perquè els vigilants d'exàmens es reduirien notablement i vigilarien concentrant un grup d'estudiants per mitjà de control visual remot i aplicació de mesures biomètriques. El tractament de la informació s'efectuaria d'una manera confidencial i segur i es crearien bases de dades dinàmiques per a professors-avaluadors.

Objetius

 • Dissenyar un sistema informàtic-tecnològic d'avaluació totalment virtual.
  Aquest sistema utilitzarà mecanismes biomètrics contrastats (reconeixement d'empremtes digitals, preferentment) i sistemes de control visual a distància utilitzant les tecnologies personals existents. Es pretén construir un ambient tecnològic totalment virtual creant una sala d'avaluació virtual de control presencial, que simularà un sistema tancat de televisió, per emular com seran vigilats els alumnes per part dels professors.

   

 • Provar el sistema amb un grup pilot que tindrà la missió de provar i millorar els procediments sorgits en l'aplicació.
  S'avaluarà simultàniament la fiabilitat de transmissió de dades i facilitat d'instal lació en els diferents sistemes operatius així com la velocitat i la robustesa de la seva seguretat.

Resultats de la cerca

Ambient tecnològic integrat totalment virtual operat des d'unes sales coordinades de vigilància per videocàmera i identificació biomètrica continuada.

Impacte
 • Tecno-Educatiu: Superació de les barreres espacials en avaluació d'aprenentatges virtuals.
 • Econòmic: Reducció de costos dels processos d'avaluació .
 • Institucional: Aplicació massiva i repercussió en altres institucions universitàries.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació del projectePIxG (Projecte d'Innovació Gestió)
Ferran Gifra
Projecte APLICA
El projecte vol corregir totes les deficiències que provoca la gestió manual del lliurament de les PACs a l'aula corresponent, on deixin d'utilitzar-se les bústies i quedi endrecada la gestió del lliurament de les ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
M. Antonia Huertas
Projecte APLICA
L'aprenentatge de la Lògica en les enginyeries té unes dificultats semblants al de les matemàtiques i un rendiment molt baix. Un tutor que guii a l'estudiant en l'aprenentatge de les estratègies i habilitats a adquirir ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Enric Serradell
Projecte APLICA
Aquest projecte persegueix utilitzar i validar dins dels Estudis d'Economia i Empresa la utilització d'un simulador empresarial com a suport per el desenvolupament d'un practicum en el marc de les titulacions dels Estudis d'EiE.