UOC Media Art Wiki

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0701
Responsable:Pau Alsina
Equip:Gemma San Cornelio, Roser Beneito, Jordi Alberich, David Gómez
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Art i Humanitats, Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, Estudis d'Informàtica Multimèdia i Telecomunicació.
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2007
Inici:10/09/2007
Finalització:10/09/2008
Finalitzat:

Descripció

Aquest projecte consisteix en la realització d'un wiki (wikimedia) centrat temàticament en el que s'ha donat en anomenar Media Art en l'àmbit artístic internacional. Per un costat, inclou un glossari de termes propis de l'àrea de coneixement, i per un altre recull projectes i treballs d'aquesta especialitat artística.

Principalment, l'aplicació d'aquest projecte està vinculada com a material docent de base de diverses assignatures que pertanyen a tres programes diferents.  Concretament, “Art i estètica digital” i “Vídeo digital de creació” (Comunicació Audiovisual) “Estética en sistemas multimedia”, “Trabajo final de carrera de arte digital y comunicación interactiva” (Graduado Multimèdia)  “Història de les idees estètiques”, i curs d'estiu “Art, Ciència i Tecnologia” (Humanitats) així com altres assignatures de Doctorat o altres assignatures de nova creació dels diferents estudis.

Objetius

L'objectiu principal d'aquest repositori és convertir-se en un recurs i resultat de gènesi docent i investigadora de la UOC, principalment a través de les assignatures i dels projectes de recerca, però sobretot amb una plena visibilitat i accés obert simultani posterior que garantís una difusió màxima dels resultats.

Com a objectius més específics, tenim els seguents:

  • Proveir als estudiants d'una eina online que alhora permeti un triple objectiu:

a) Ajudar a l'estudiant a definir termes que son molt canviants i nous. En l'àmbit de la creació sorgeixen dia a dia nous termes. Un glossari basat en un wiki ens permet tenir una aplicació amb suficient capacitat i facilitat d'actualització, cosa que amb els materials de les assignatures és impossible, donada la velocitat a la que s'imposen els termes.

b) Constituir un recull de projectes, per tant, té una funció de material de consulta complementari dels materials docents de totes les assignatures anteriorment esmentades.

c) Permetre la incorporació de noves entrades per part dels estudiants, per tant, té la vocació de convertir-se en eina de publicació de les pràctiques dels estudiants.

  • Dinamitzar un grup d'assignatures de caràcter estètico-creatiu, que necessiten una actualització constant, que en aquest cas ha de ser alimentada tant per part del professorat com de l'alumnat mitjancant possibles activitats o pràctiques.
  • Servir com a base de futurs projectes i treballs de recerca en aquest àmbit temàtic.

 

Resultats de la cerca

Els resultats d'aquest projecte es veuran reflectits en primera instància en la millora de les metodologies docents de les assignatures implicades, així com en l'aprenentatge, per part dels estudiants, d'eines de creació de coneixement compartit. Per un altre costat, es tracta d'una iniciativa pionera en aquest tipus de repositoris, ja que totes les bases de dades d'aquesta temàtica actuals són projectes tancats d'una caducitat gairebé immediata, per tant, esperaríem que aquesta wikimedia es convertís en referent, tant a nivell de continguts com metodologies, del món acadèmic de l'estat i del panorama internacional. En aquest sentit es compta amb les plataformes Artnodes i Mosaic de la UOC per a donar difusió de la iniciativa a nivell internacional i contribuir a la recollida de dades significatives. D'una altra banda, el recull de dades també està vinculat al projecte de recerca “Arte, estética y (New) Media” concedit per el MCYT per al període 2006-2009, de manera que la difusió dels resultats, tant pel que fa a docència, com pel que fa a recerca està contemplat en format de papers de congressos i/o articles científics i divulgatius.

 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació projecteEnllaços
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Christine Appel
Projecte APLICA
Aquest projecte està orientat a proporcionar als estudiants de llengues estrangeres a la UOC la oportunitat de comunicar-se i practicar la llengua que estan aprenent amb parlants nadius ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial...