Paquetització de debat expert amb eina wiki

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0704
Responsable:Francesc González
Equip:Lluís Garay, Joan Miquel Gomis, Oriol Miralbell, Marta Viu
Programa/ Grup/ Institució:Programa de Turisme
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2007
Inici:10/09/2007
Finalització:10/09/2008
Finalitzat:

Descripció

Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial breu (redactant, un document inèdit, cedint un article ja publicat, oferint una videoconferència, etc.) on dóna el seu punt de vista i planteja preguntes que serveixen per generar subgrups de debat entre els estudiants (25 persones màxim a cada grup). Durant el debat l'especialista fa aportacions a cada subgrup i al finalitzar afegeix una valoració de conjunt en forma de conclusió. Els consultors de l'assignatura valoren les intervencions dels estudiants durant el debat com a pac. Finalment els PRAs i consultors s'encarreguen de seleccionar, classificar i ampliar la informació per generar un recurs d'aula nou. El format del debat s'estableix en un Wiki per tal que es pugui ampliar en futures edicions i generar una activitat d'aula basada en el treball en equip o similar.

Objetius

L'objectiu d'aquest projecte és, per tant, definir una estructura de debat amb especialista extern a la UOC que permeti ser una eina didàctica adaptada a les necessitats de l'EEES, i que estructuri la informació generada en un recurs d'aula permanent utilitzable de forma transversal pel conjunt d'assignatures d'una mateixa àrea, a través de la configuració i aplicació d'una eina wiki.Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial breu (redactant, un document inèdit, cedint un article ja publicat, oferint una videoconferència, etc.) on dóna el seu punt de vista i planteja preguntes que serveixen per generar subgrups de debat entre els estudiants (25 persones màxim a cada grup). Durant el debat l'especialista fa aportacions a cada subgrup i al finalitzar afegeix una valoració de conjunt en forma de conclusió. Els consultors de l'assignatura valoren les intervencions dels estudiants durant el debat com a pac. Finalment els PRAs i consultors s'encarreguen de seleccionar, classificar i ampliar la informació per generar un recurs d'aula nou. El format del debat s'estableix en un Wiki per tal que es pugui ampliar en futures edicions i generar una activitat d'aula basada en el treball en equip o similar.

Resultats de la cerca

  • Confecció d'un model de debat estructurat i estandarditzat pel conjunt d'assignatures de l'àrea de Turisme i exportable a altres Estudis de la UOC.

  • Potenciar les formes de treball en equip seguint les directrius de l'EEES

  • Obtenció de recursos d'aula inèdits i de qualitat a baix cost

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
Vídeo presentació del projecte



Enllaços
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Pau Alsina
Projecte APLICA
Aquest projecte consisteix en la realització d'un wiki (wikimedia) centrat temàticament en el que s'ha donat en anomenar Media Art en l'àmbit artístic internacional. Per un costat, inclou un glossari de termes propis de l'àrea de coneixement, i per..
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francisco Lupiáñez
Projecte APLICA
Aquest projecte pretén anar un pas més enllà i desenvolupar noves aplicacions, que es puguin integrar en els blogs, relacionades amb la gestió de la ...