Paquetització de debat expert amb eina wiki

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0704
Responsable:Francesc González
Equip:Lluís Garay, Joan Miquel Gomis, Oriol Miralbell, Marta Viu
Programa/ Grup/ Institució:Programa de Turisme
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2007
Inici:10/09/2007
Finalització:10/09/2008
Finalitzat:

Descripció

Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial breu (redactant, un document inèdit, cedint un article ja publicat, oferint una videoconferència, etc.) on dóna el seu punt de vista i planteja preguntes que serveixen per generar subgrups de debat entre els estudiants (25 persones màxim a cada grup). Durant el debat l'especialista fa aportacions a cada subgrup i al finalitzar afegeix una valoració de conjunt en forma de conclusió. Els consultors de l'assignatura valoren les intervencions dels estudiants durant el debat com a pac. Finalment els PRAs i consultors s'encarreguen de seleccionar, classificar i ampliar la informació per generar un recurs d'aula nou. El format del debat s'estableix en un Wiki per tal que es pugui ampliar en futures edicions i generar una activitat d'aula basada en el treball en equip o similar.

Objetius

L'objectiu d'aquest projecte és, per tant, definir una estructura de debat amb especialista extern a la UOC que permeti ser una eina didàctica adaptada a les necessitats de l'EEES, i que estructuri la informació generada en un recurs d'aula permanent utilitzable de forma transversal pel conjunt d'assignatures d'una mateixa àrea, a través de la configuració i aplicació d'una eina wiki.Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial breu (redactant, un document inèdit, cedint un article ja publicat, oferint una videoconferència, etc.) on dóna el seu punt de vista i planteja preguntes que serveixen per generar subgrups de debat entre els estudiants (25 persones màxim a cada grup). Durant el debat l'especialista fa aportacions a cada subgrup i al finalitzar afegeix una valoració de conjunt en forma de conclusió. Els consultors de l'assignatura valoren les intervencions dels estudiants durant el debat com a pac. Finalment els PRAs i consultors s'encarreguen de seleccionar, classificar i ampliar la informació per generar un recurs d'aula nou. El format del debat s'estableix en un Wiki per tal que es pugui ampliar en futures edicions i generar una activitat d'aula basada en el treball en equip o similar.

Resultats de la cerca

  • Confecció d'un model de debat estructurat i estandarditzat pel conjunt d'assignatures de l'àrea de Turisme i exportable a altres Estudis de la UOC.

  • Potenciar les formes de treball en equip seguint les directrius de l'EEES

  • Obtenció de recursos d'aula inèdits i de qualitat a baix cost

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
Vídeo presentació del projecteEnllaços
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Víctor Sánchez
Projecte APLICA
L'EEES suscita moltes reflexions sobre la docència, l'aprenentatge i l'avaluació del coneixement de l'estudiant. Segons les seves línies essencials, l'estudiant ha de convertir-se en el protagonista principal de tot el ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Elisenda Ardèvol
Projecte APLICA
Aquest projecte té per finalitat que l'estudiant participi col·laborativament amb els seus companys i professors en el desenvolupament d'un projecte comú que consisteix en l'elaboració de continguts educatius que tinguin...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Christine Appel
Projecte APLICA
Aquest projecte està orientat a proporcionar als estudiants de llengues estrangeres a la UOC la oportunitat de comunicar-se i practicar la llengua que estan aprenent amb parlants nadius ...