Paquetització de debat expert amb eina wiki

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0704
Responsable:Francesc González
Equip:Lluís Garay, Joan Miquel Gomis, Oriol Miralbell, Marta Viu
Programa/ Grup/ Institució:Programa de Turisme
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2007
Inici:10/09/2007
Finalització:10/09/2008
Finalitzat:

Descripció

Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial breu (redactant, un document inèdit, cedint un article ja publicat, oferint una videoconferència, etc.) on dóna el seu punt de vista i planteja preguntes que serveixen per generar subgrups de debat entre els estudiants (25 persones màxim a cada grup). Durant el debat l'especialista fa aportacions a cada subgrup i al finalitzar afegeix una valoració de conjunt en forma de conclusió. Els consultors de l'assignatura valoren les intervencions dels estudiants durant el debat com a pac. Finalment els PRAs i consultors s'encarreguen de seleccionar, classificar i ampliar la informació per generar un recurs d'aula nou. El format del debat s'estableix en un Wiki per tal que es pugui ampliar en futures edicions i generar una activitat d'aula basada en el treball en equip o similar.

Objetius

L'objectiu d'aquest projecte és, per tant, definir una estructura de debat amb especialista extern a la UOC que permeti ser una eina didàctica adaptada a les necessitats de l'EEES, i que estructuri la informació generada en un recurs d'aula permanent utilitzable de forma transversal pel conjunt d'assignatures d'una mateixa àrea, a través de la configuració i aplicació d'una eina wiki.Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial breu (redactant, un document inèdit, cedint un article ja publicat, oferint una videoconferència, etc.) on dóna el seu punt de vista i planteja preguntes que serveixen per generar subgrups de debat entre els estudiants (25 persones màxim a cada grup). Durant el debat l'especialista fa aportacions a cada subgrup i al finalitzar afegeix una valoració de conjunt en forma de conclusió. Els consultors de l'assignatura valoren les intervencions dels estudiants durant el debat com a pac. Finalment els PRAs i consultors s'encarreguen de seleccionar, classificar i ampliar la informació per generar un recurs d'aula nou. El format del debat s'estableix en un Wiki per tal que es pugui ampliar en futures edicions i generar una activitat d'aula basada en el treball en equip o similar.

Resultats de la cerca

  • Confecció d'un model de debat estructurat i estandarditzat pel conjunt d'assignatures de l'àrea de Turisme i exportable a altres Estudis de la UOC.

  • Potenciar les formes de treball en equip seguint les directrius de l'EEES

  • Obtenció de recursos d'aula inèdits i de qualitat a baix cost

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
Vídeo presentació del projecteEnllaços
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Christine Appel
Projecte APLICA
Aquest projecte està orientat a proporcionar als estudiants de llengues estrangeres a la UOC la oportunitat de comunicar-se i practicar la llengua que estan aprenent amb parlants nadius ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Anna Espasa
Projecte APLICA
El projecte pretén introduir els blogs en l'assignatura Interculturalitat i educació, obligatòria dels estudis de Psicopedagogia, com a eina d'ús habitual per part dels estudiants.
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francisco Lupiáñez
Projecte APLICA
Aquest projecte pretén anar un pas més enllà i desenvolupar noves aplicacions, que es puguin integrar en els blogs, relacionades amb la gestió de la ...