La utilització d'àudioconferències per treballar les competències comunicatives orals en les assignatures de llengues estrangeres a la UOC

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0708
Responsable:Joe Hopkins
Equip:Pauline Ernest, Christine Appel, Federico Borges, Nathalie Bittoun, David Martínez, Takako Otsuki, Montse Guitert, Teresa Romeu, Francesc Santanach, Muriel Garreta
Programa/ Grup/ Institució:Programa de Llengues i cultures
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2007
Inici:10/09/2007
Finalització:10/09/2008
Finalitzat:

Descripció

Aquest projecte està orientat a innovar la metodologia d'ensenyament de llengues estrangeres a la UOC introduint activitats col·laboratives d'interacció oral utilitzant una plataforma virtual d'audioconferències. Per assolir aquest objectiu, es proposa realitzar una prova pilot amb activitats d'aprenentatge moderades per un consultor i activitats autònomes (és a dir, que no requereixin la “presència síncrona” del docent) i avaluar els resultats dels dos tipus d'experiències.

Objetius

1) Seleccionar una eina d'audioconferències, de les que estan disponibles actualment en programari lliure,  i adaptar-la tecnològicament a les necessitats del Programa de Llengues. Aquesta eina, per extensió, podria interessar als altres Estudis de la UOC que vulguin oferir a equips d'estudiants, consultors i fins i tot PRAs la possibilitat de comunicar-se oralment en temps real a través d'una eina d'aquestes característiques per realitzar treball col·laboratiu en xarxa.

2) Dissenyar activitats de treball col·laboratiu per a les diferents llengues estrangeres que s'ensenyen a la UOC (l'anglès, el francès, el xinès i el japonès). Seran de dos tipus: 1) activitats moderades per un consultor i 2) activitats que podran realitzar els estudiants de manera autònoma amb els seus companys, sense la presència d'un consultor. En aquest últim cas, el consultor podrà escoltar posteriorment l'enregistrament de l'audioconferència per fer un seguiment del treball realitzat i una avaluació de la competència oral dels seus estudiants. Al mateix temps, els estudiants podran repassar una audioconferència en la qual han participat per autoavaluar-se i reflexionar sobre el seu aprenentatge o, per altra banda, escoltar una sessió si no hi han pogut assistir.

3) Portar a terme una prova pilot utilitzant l'eina d'audioconferències seleccionada i les activitats d'aprenentatge desenvolupades.

4)  Avaluar els resultats de la prova.

5) Elaborar documentació de suport docent pel que fa a la utilització de l'eina i al disseny d'activitats col·laboratives per a aquest entorn.

6) Difondre els resultats de la prova. Es farà internament a través d'un informe publicat en el portal d'innovació de la UOC i externament mitjancant una comunicació a un congrés destinat a professors d'idiomes i la presentació d'un article a una revista d'impacte de recerca.

 

Resultats de la cerca

1) Una eina d'audioconferències adaptada tecnològicament i a nivell funcional, amb l'objectiu d'implementar-la com a possible element en els cursos d'idiomes de la UOC per a treballar col·laborativament les competències orals de manera virtual, amb o sense la presència del consultor.

2) Un informe amb recomanacions per a la implementació de l'eina en els cursos d'idiomes que s'ofereixen a la UOC, junt amb suggeriments pel que fa la formació de docents.

3) La definició d'una metodologia docent per a l'elaboració i l'ús de diferents tipus d'activitats de treball col·laboratiu, moderades o no pel consultor, amb l'objectiu de millorar les competències orals dels estudiants d'idiomes.

 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació projectePID (Projecte d'Innovació Docent)
Santi Caballé
Projecte APLICA
Desenvolupament complet d'una eina que doni ple suport al treball col·laboratiu, i en especial al procés de discussió, que complementi i/o substitueixi els ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Víctor Sánchez
Projecte APLICA
L'EEES suscita moltes reflexions sobre la docència, l'aprenentatge i l'avaluació del coneixement de l'estudiant. Segons les seves línies essencials, l'estudiant ha de convertir-se en el protagonista principal de tot el ...