Creació d'un repositori d'objectes d'aprenentatge d'Estadística

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0710
Responsable:Julià Minguillón
Equip:Angel Alejandro Juan, Víctor Cavaller, Carles Majó, Toni Buhigas
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2007
Inici:10/09/2007
Finalització:10/09/2008
Finalitzat:

Descripció

L'assignatura d'Estadística (o assignatures, donat que s'imparteix en diferents estudis de la UOC) és un element clau per entendre els conceptes d'experiment, recollida de mostres, anàlisi de dades, etc., tots ells indispensables per a dur a terme recerca en qualsevol àrea de coneixement.

Actualment els estudiants de les Enginyeries Tècniques d'Informàtica (Gestió i Sistemes) disposen d'un conjunt nombrós d'exercicis que els estudiants poden accedir en forma de documents inconnexos (exemples, PACs i exàmens de semestres anteriors, etc.), sense una classificació estricta, i sense cap feedback personalitzat. Això fa que molts estudiants es perdin en l'ús d'aquests recursos i no en treguin el profit esperat per l'equip docent. Es per això que ja des de fa temps s'ha detectat la necessitat de disposar d'un sistema centralitzat (un repositori d'objectes d'aprenentatge) que, integrat a l'aula virtual, permeti per una banda simplificar el procés de creació i publicació de nou material docent als consultors i professors responsables i, per altra banda, realitzar consultes i localitzar aquests recursos de forma eficient per part dels estudiants. Aquest repositori hauria de permetre la multiplicació de recursos disponibles donat que actualment les diferents assignatures d'Estadística es gestionen de forma individual i no és possible compartir recursos entre elles. Aquest repositori podria ser parcialment obert i potenciar la participació d'altres usuaris (estudiants, altres professors) en el seu manteniment.

 

Objetius

L'objectiu central d'aquest projecte consisteix en la creació d'un repositori d'objectes d'aprenentatge amb els continguts actuals de l'assignatura d'Estadística correctament etiquetats, el que suposa haver de definir les taxonomies i metadades adequades, i integrar el programari gestor en l'aula virtual.

 

Resultats de la cerca

Els resultats més importants que s'espera obtenir d'aquest projecte són:

1. Evaluació de DSPACE com a sistema gestor de repositoris d'objectes d'aprenentatge.

2. Taxonomía de l'àrea de coneixement d'Estadística.

3. Perfil d'aplicació LOM per a la descripció de recursos docents.

4. Un repositori d'objectes d'aprenentatge integrat en l'aula virtual.

 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
vídeo presentació projecteEnllaços
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Teresa Sancho
Projecte APLICA
L'any 2006 vam iniciar un projecte d'innovació a l'assignatura Introducció a les matemàtiques per a l'enginyeria (IME) amb l'objectiu d'utilitzar les TIC ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
M. Antònia Huertas
Projecte APLICA
Encara que les TICs impregnen la UOC, l'ús aquests segueixen limitats per les pràctiques educatives i les creences de professors formats en l'era pre-e-learning. El cas que motiva aquest ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Carlos Casado
Projecte APLICA
Aquest projecte d'innovació docent pretén planificar i crear un repositori de recursos audiovisuals per a les aules del Graduat en Multimèdia. Els continguts a partir dels quals es creen aquests clips presenten ...