ANTROPOWIKI: creació col·laborativa de coneixement

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0711
Responsable:Elisenda Ardèvol
Equip:Begonya Enguix
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Art i Humanitats
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2007
Inici:10/09/2007
Finalització:10/09/2008
Finalitzat:

Descripció

Aquest projecte té per finalitat que l'estudiant participi col·laborativament amb els seus companys i professors en el desenvolupament d'un projecte comú que consisteix en l'elaboració de continguts educatius que tinguin una utilitat  real a partir de treballar en un entorn wiki.

A la vegada es pretén també valorar la capacitat educativa de l'activitat en termes de competències transversals i específiques (capacitat per identificar fonts d'informació fiables, anàlisi i síntesi de la informació, treball en equip, ús de les TIC). Així mateix, també es pretén valorar la viabilitat d'un producte educatiu que es vagi alimentant i refinant en un procés acumulatiu en el procés d'educació-aprenentatge per elaborar continguts de qualitat que puguin ser compartits.

 

Objetius

Els objectius es defineixen a partir de quatre Àmbits:

Àmbit estudiant:

  • Establir l'estudiant com a generador de continguts online vàlids i de qualitat.

  • Formar l'estudiant en competències transversals de participació col·laborativa en entorns tecnològics.

  • Formar l'estudiant en determinades competències transversals (capacitat d'identificar fonts d'informació fiables, d'anàlisi, síntesi i estructuració de la informació) i específiques (coneixement dels corrents teòrics i conceptes fonamentals de l'antropologia) que es treballen en l'activitat.

  • Motivar els estudiants amb la possibilitat de que la seva activitat d'aprenentatge esdevingui coneixement compartit i acumulatiu.

Àmbit docència:
  • Aplicar una metodologia docent basada en activitats col·laboratives d'aprenentatge, aplicable a l'ensenyament presencial, no presencial o híbrid.

  • Dissenyar nous models d'avaluació basats en l'ús d'eines col·laboratives.    

Àmbit producte:
  • Aplicar el wiki com a recurs educatiu per a la generació de continguts entre estudiants i professors.

  • Obtenir un producte de l'activitat docent que sigui vàlid per compartir en xarxa.

  • Testar la possibilitat de creació de continguts oberts a partir de les activitats formatives.

Resultats de la cerca

Resultats en relació a la prova pilot:

a) aconseguir un model pedagògic basat en la generació col·laborativa de continguts (aprendre fent, aprendre a partir de l'experiència, aprendre en el context d'una comunitat de pràctica). Aquest resultat s'ha de poder valorar a partir del seguiment del desenvolupament de l'activitat.

b) fer que l'estudiant estigui en el centre del procés (motivar l'estudiant a partir de l'elaboració d'un projecte conjunt que tindrà una utilitat més enllà del seu valor formatiu -de la seva activitat en resulta un producte visible i utilitzable per altres estudiants i finalment, per la societat). Aquest punt s'ha de poder validar amb el grau de satisfacció dels estudiants.

c) creació de continguts de qualitat oberts -no acabats- el producte dels estudiants d'un semestre ha de poder ser reutilitzable, millorat i ampliat pels estudiants dels semestres posteriors. Això s'ha de poder validar amb el grau de satisfacció dels professors sobre la qualitat del treball realitzat.

d) formació de l'estudiant en competències transversals. Això s'ha de poder validar a partir de grau de satisfacció estudiants i valoració de la qualitat del treball realitzat.

Resultats en relació a la metodologia docent:

a) Obtenir un model d'activitat formativa que sigui viable en el conjunt de les propostes d'aprenentatge d'una assignatura. Això s'ha de poder validar a partir de la càrrega lectiva i la càrrega docent.

b) Obtenir un model d'avaluació d'aquest treball col·laboratiu que sigui extrapolable a altres cursos i matèries. Això s'ha de validar a partir del rendiment acadèmic de l'activitat i les valoracions del professorat a l'hora de determinar els criteris d'avaluació i la càrrega docent.

 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Santi Caballé
Projecte APLICA
Desenvolupament complet d'una eina que doni ple suport al treball col·laboratiu, i en especial al procés de discussió, que complementi i/o substitueixi els ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Albert Sangrà
Projecte APLICA
Crear una xarxa de graduats com a eina de comunicació i interacció capac de donar servei a les necessitats professionals dels graduats en la col laboració amb la institució, referent internacional en el camp de ...