Millora de la qualitat docent a partir de la creació de continguts transversals en obert i d'una xarxa per a l'aprenentatge 2.0

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0801
Responsable:Alexandre López
Equip:Lluís Pastor, Núria Ferran, Sílvia Sivera, Anna Clua, Sandra Vilajoana, Sandra Sanz, Judith Clares, Víctor Cavaller
Programa/ Grup/ Institució:Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Evolució de la metodologia educativa
Convocatòria:2008
Inici:01/02/2008
Finalització:01/02/2009
Finalitzat:No

Descripció

El present projecte té per principal finalitat oferir al conjunt d'estudiants una manera diferent de percebre el procés d'aprenentatge: d’una banda, a través de la incorporació del disseny i implementació de noves eines; de l’altra, en disposar de continguts fonamentals i interdisciplinaris al marge de les assignatures i al marge del calendari semestral a través dels continguts oberts. Aquest nou procés s'adapta, conscientment, a les noves formes de treballar, mitjancant el web 2.0 aplicat a les aules de l’entorn virtual, i aporta nous valors com la creació col·lectiva i compartició de coneixements que els estudiants de les llicenciatures incloses en el projecte es trobaran en la seva incorporació al món laboral.

Així, creiem que mostrar-los un exemple d'aprenentatge, creació i difusió de continguts a la xarxa de forma col·laborativa els pot permetre millorar la seva capacitació, tot veient un nou escenari de comunicació del coneixement.

Concretament, la incorporació del web 2.0 a les aules consisteix en: 1) l’elaboració de materials que permetin treballar continguts transversals, accessibles a l’estudiant des de les diferents assignatures implicades i 2) la implementació d’eines que permetin treballar en equip dins de l’aula.

Objetius

Els tres objectius principals d'aquest projecte serien:

  • Creació d'un conjunt de nous continguts transversals per als estudiants, amb les seguents característiques: en obert, en català, actualitzables tot emprant eines col·laboratives, com ara un entorn wiki. Aquests continguts ens han de permetre superar possibles obsolescències, i millorar, per tant, les competències dels nostres estudiants.

  • Creació d'una xarxa social dels àmbits de la informació i de la comunicació mitjancant la creació i consolidació de blocs de les llicenciatures implicades (Documentació, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques), on els estudiants trobin un nou vehicle de comunicació, on es disposi del directori de continguts tot emprant eines del web 2.0 i programaris d'interacció social. Aquesta xarxa social serà, a la vegada, model de funcionament d'aquestes eines provinents del web 2.0 (wiki, facebook, etc.) per als nostres estudiants des del punt de vista de la informació i la comunicació de coneixements.

  • Creació d'un catàleg/directori de recursos ja existents de continguts en obert, oferts per als nostres estudiants, on aquests restin analitzats i recomanats per a diverses assignatures ja existents. Aquesta prospecció és la que ha de permetre prioritzar quins nous materials caldria redactar.

Resultats de la cerca

En tant que experts en els àmbits de la Informació i la Comunicació i a més a més com a docents, tenim una major responsabilitat per tal que els alumnes entenguin i s'acostumin a emprar determinades eines que el mercat laboral està comencant a demanar.

En aquest sentit i en d'altres que esmentem, els resultats que esperem del projecte són:

  • Una millor capacitació de competències per part dels nostres estudiants, atès que la dimensió de les xarxes socials tindran un gran impacte en els àmbits de treball del futur. Ser capacos d'oferir als estudiants un exemple de mode de treball incloent bones pràctiques els ha de permetre adquirir competències teòriques i pràctiques importants.

  • En tant que es generen continguts transversals i els alumnes així ho veuran, permetrà donar-los una major visió global dels seus estudis, així com conèixer i percebre àmbits de coneixement amb competències semblants. Aquest fet permet, des del nostre punt de vista, estimular i eixamplar els perfils professionals, en un moment en el qual el mercat laboral encara no està acostumat a demandar llicenciats en funció de les competències.

  • El fet de treballar en materials en obert pot permetre desvetllar una major col·laboració interuniversitària, des del punt de vista d'intercanvi de continguts que a la vegada permet optimitzar el temps de dedicació del docent. Així mateix, pot estimular la sinèrgia de treball en professors d'àrees de coneixement similars en l'àmbit de la Universitat de Catalunya.

  • Sens dubte, la millora de la capacitació de competències dels estudiants pot revertir en cadascuna de les assignatures de les tres llicenciatures, atès que en el procés d'avaluació continuada es poden comencar a incorporar aquestes eines col·laboratives tot considerant que disposen d'un model/exemple de funcionament amb bones pràctiques al seu abast.

  • Es evident, i volgudament, que l'experiència de les diverses anàlisis que es duran a terme pot permetre encarar de manera més adequada l'adaptació a l'EEES. Assajar nous processos d'aprenentatge i la visió dels plans d'estudis des d'un punt de vista de competencials centrals, perifèriques i transversals, que sobrepassin el calaix clàssic de les assignatures permet posicionar-se en un canvi de plans d'estudis amb una major experiència.

  • Així mateix, es considera que comencar a treballar en materials en obert inicia una nova forma en la qual la Universitat ofereix coneixements al seu entorn.

  • Disposar i treballar amb una xarxa social que inclou professors i estudiants, pot permetre, en l'àmbit de les àrees de coneixement dels nostres estudis, disposar d'una àrea d'estudi i recerca prou interessant, de manera que es lligaria la concepció docent i la de recerca.

 

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc González
Projecte APLICA
Un especialista reconegut o de prestigi és convidat a participar durant 10-12 dies a l'aula a plantejar i coordinar un debat sobre una temàtica vinculada a l'assignatura. L'especialista intervé en una presentació inicial...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Christine Appel
Projecte APLICA
Aquest projecte està orientat a proporcionar als estudiants de llengues estrangeres a la UOC la oportunitat de comunicar-se i practicar la llengua que estan aprenent amb parlants nadius ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Elisenda Ardèvol
Projecte APLICA
Aquest projecte té per finalitat que l'estudiant participi col·laborativament amb els seus companys i professors en el desenvolupament d'un projecte comú que consisteix en l'elaboració de continguts educatius que tinguin...