Repositori de materials en suport digital sobre Àsia oriental per a un ús transversal: estratificació dels recursos docents per a donar resposta als diferents nivells competencials

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0808
Responsable:Anna Busquets
Equip:Muriel Gómez, Núria Martínez, Alexandra Prats, Núria Querol, Joan Tarrida
Programa/ Grup/ Institució:Programa de Llengues i cultures
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2008
Inici:01/02/2008
Finalització:01/02/2009
Finalitzat:

Descripció

El projecte que recull aquesta proposta pretén treballar de manera transversal continguts que els estudiants es troben a les 4 assignatures del projecte. Tot i que les quatre pertanyen a camps diferents –història, art i gènere-, l'objectiu consisteix a dissenyar un repositori amb temes comuns de manera que en aquesta prova pilot una part del pla d'aprenentatge de cadascuna de les 4 assignatures implicades (Història de l'Àsia Oriental I: els imperis de l'Àsia oriental”, “Art de l'Àsia oriental”, “Gènere i família a l'Àsia oriental” i “Món oriental”) es nodreixi i s'estructuri a partir d'ell. Per aconseguir-ho s'estructurarà els continguts docents d'aquest repositori contemplant diferents nivells (bàsic, intermedi i superior) que permetin donar resposta a les necessitats formatives de cada estudiant i assolir les competències  fixades en cada cas. Es dissenyarà aquest repositori a mode de contenidor de recursos comuns, susceptible de créixer i ser ampliat progressivament. D'altra banda, s'aprofitarà aquest repositori per organitzar les pràctiques o treballs de les diferents assignatures, així com acumular l'històric de la docència feta.

 

Objetius

1. Dissenyar i estructurar un repositori temàtic transversal en suport digital a partir del qual es pugui vehicular una part del pla d'aprenentatge de quatre assignatures, tres de la Llicenciatura en Estudis de l'Àsia Oriental (2 troncals i 1 optativa) i una de la Llicenciatura en Humanitats (optativa).

2. Facilitar l'accés a materials, presentats atenent a diferents nivells de dificultat i competències, tant per part dels estudiants com dels professors implicats en la docència de les quatre assignatures.

3. Consolidar un cos de materials didàctics digitalitzats i establir les connexions oportunes amb el volum creixent de texts i materials on-line sobre Àsia oriental que hi ha a les universitats, museus i centres més importants del món.

 

Resultats de la cerca

  • Disposar d'una taxonomia establerta i definida que permeti emmagatzemar els materials docents per tal que siguin utilitzables i recuperables per un conjunt d'assignatures d'Àsia oriental.

  • Obtenció d'un repositori pilot que pugui créixer de manera relativament senzilla en un futur.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
M. Antònia Huertas
Projecte APLICA
Encara que les TICs impregnen la UOC, l'ús aquests segueixen limitats per les pràctiques educatives i les creences de professors formats en l'era pre-e-learning. El cas que motiva aquest ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Julià Minguillón
Projecte APLICA
L'assignatura d'Estadística (o assignatures, donat que s'imparteix en diferents estudis de la UOC) és un element clau per entendre els conceptes d'experiment, recollida de mostres, anàlisi...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Carlos Casado
Projecte APLICA
Aquest projecte d'innovació docent pretén planificar i crear un repositori de recursos audiovisuals per a les aules del Graduat en Multimèdia. Els continguts a partir dels quals es creen aquests clips presenten ...