AUDIOXML

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0816
Responsable:Lluís Pastor
Equip:Josep Rivera, Roger Griset, Muriel Garreta
Programa/ Grup/ Institució:Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Ús educatiu de les TIC
Convocatòria:2008
Inici:01/02/2008
Finalització:01/02/2009
Finalitzat:

Descripció

El Projecte “Audioxml” pretén obtenir recursos per a docència basats en continguts locutats per un sintetitzador automàtic de veu. Això és possible en els continguts de la UOC desenvolupats en llenguatge XML. Aquest tractament permet que, sense cap intervenció humana, es puguin obtenir fitxers de veu que llegeixen els continguts.

 

Objetius

  • Realitzar la conversió de continguts per a ser llegits a continguts per a ser escoltats i facilitar-los als estudiants per comprovar quin efecte té aquesta adequació dels continguts per a la mobilitat.

  • Facilitar als estudiants una versió dels continguts treballats amb la metodología “learning based journalism” per comprovar quines diferències troben u quins usos prefereixen.

Resultats de la cerca

El resultat del projecte és un nou material per a ser escoltat que complementa el material que es posa a disposició de l’estudiant per a ser llegit. Aquest nou contingut ha de permetre treure conclusions sobre l’ús de materials en format àudio que poden ser usats en contextos de mobilitat.

El cas òptim ha de permetre fer arribar als estudiants els materials fruit de la sintetització automàtica de la veu amb el material àudio treballat amb la metodología “learning based journalism”. Aquest tipus de metodologia permet convertir manuals escrits en programes de ràdio. (Aquest és el projecte pel qual es demana un projecte MQD.)

Respecte a l’impacte, el projecte i,sobretot, la comparació amb el projecte pilot basat en el “learning based journalism” ha de donar orientacions clares sobre futures incorporacions de recursos docents en format àudio a la UOC i a d’altres centres formatius que vulguin facilitar als seus estudiants recursos en format àudio.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
Mitjans associats
AudioXML_vídeo presentació del projecte


PID (Projecte d'Innovació Docent)
Antoni Marín
Projecte APLICA
Creació de recursos didàctics en podcast de vídeo i àudio amb l'objectiu d'analitzar l'aplicació d'aquests recursos a situacions de u-learning (aprenentatge en qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb dispositius ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Lluís Pastor
Projecte APLICA
El Projecte “Braink” vol facilitar dispositius de tinta electrònica als estudiants per comprovar la viabilitat de convertir aquest dispositiu en un element tecnològic propi de la formació a la Universitat Oberta de Catalunya. El dispositiu escollit.
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Ismael Peña
Projecte APLICA
Volem fer compatible l'ús del campus virtual amb una estratègia d'aprenentatge basada en els entorns personals d'aprenentatge (PLE).