Repositori de recursos audiovisuals

Categoria:PID (Projecte d'Innovació Docent)
Codi de projecte:IN-PID0819
Responsable:Carlos Casado
Equip:Roser Beneito, César Pablo Córcoles, Ferran Giménez, Antoni Marín, Javier Melenchón, Laura Porta
Programa/ Grup/ Institució:Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Tipologia:Projecte APLICA
Eix temàtic:Desenvolupament d'eines i recursos tecnològics
Convocatòria:2008
Inici:01/02/2008
Finalització:01/02/2009
Finalitzat:

Descripció

Aquest projecte d'innovació docent pretén planificar i crear un repositori de recursos audiovisuals per a les aules del Graduat en Multimèdia.

Els continguts a partir dels quals es creen aquests clips presenten característiques de transversalitat que fan que els materials que es produeixen a una aula siguin utilitzables en una altra.

Com a exemple es comenta el cas del tema dels tipus de plans en la creació d'un vídeo. Mentre a una assignatura s'introdueix la tipologia dels plans, a altres aquests s'apliquen a continguts diversos com sequències de cinema, clips publicitaris, clips d'animació 2D o 3D o clips de presentacions fotogràfiques. En totes aquestes temàtiques els estudiants fan pràctiques i elaboren treballs (sobre la planificació en aquest exemple) que esdevenen recursos que poden servir de mostra o comparació en les altres assignatures.

Objetius

Els objectius del projecte són:
  • Disposar d'un espai controlat on els estudiants puguin compartir els clips de vídeo fets com a pràctiques de les assignatures.

  • Facilitar la feina de correcció del consultor oferint-li un accés mitjancant web als clips de pràctiques dels estudiants sense necessitat d'haver-los de descarregar al seu ordinador.

  • Disposar d'un espai on els estudiants i el consultor tinguin accés als vídeos realitzats per altres estudiants en semestres anteriors.

  • Disposar d'un espai on el consultor pugui seleccionar i recomanar clips d'exemple per a il·lustrar conceptes i temes dels continguts temàtics de l'assignatura.

Resultats de la cerca

Els resultats del projecte es concreten en :

  • la creació d'un repositori de recursos audiovisuals

  • un manual d'ús del repositori

  • una guia didàctica  i de bones pràctiques

  • un informe final

Com a impacte, esperem que els resultats es vegin reflectits en la millora de la metodologia docent de les assignatures implicades i en el rendiment i satisfacció dels estudiants.

D'altra banda, si bé aquesta proposta es limita a les produccions dels estudiants, es veu com un primer pas per a la creació d'un repositori d'objectes d'aprenentatge sobre continguts audiovisuals.

Tags

0 comentaris
Comentari
Nom
Correu electrònic
captcha Codi de seguretat
 
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Francesc Saigí
Projecte APLICA
Desenvolupar un Laboratori de Telemedicina amb tecnologia web 2.0 que possibiliti l'accés a diferents aplicacions de Telemedicina amb tres finalitats clarament diferenciades i connectades entre sí: Docent, Recerca i ...
PID (Projecte d'Innovació Docent)
Joan Manuel Marquès
Projecte APLICA
Les assignatures de l'àrea de sistemes distribuits pretenen que l'alumne aprengui els fonaments de l'organització i la construcció dels sistemes distribuits així com les tecnologies que ...